ANA SAYFAKİTAPLARIM
  GÜNÜN YAZISI  ÇOCUKLAR NE YAPSIN

   

  ÇOCUKLAR NE YAPSIN

  25/05/2018

  İlk okula gidinceye kadar çocuklarımızın eğitiminden birinci derecede anneler, ikinci derecede babalar ve sonra evde yaşayan yakınlar, sokak, televizyon ve tabletler etkilidirler.

  Öğretmenler tecrübeli insanlardırlar.

  Çocukların okulda kullandığı kelimelerden ailenin yapısı hakkında bir fikir elde ederler.

  Anne ile baba da, okuldaki eğitim, öğretmen ve çocuklardan öğrendiği kelimelerle okul hakkında bilgi almış olurlar.

  Çocuk, babasını anlatıyor: “babam araba sürerken, yanlış yapana kızdığı zaman “İp” der” diyor.

  Küçük çocuk küfür eğitimine başlamış demektir.

  Ülkemizin en eğitimli insanları kabul edilen Profesörlerimiz ve generallerimizi birbirleri hakkında ağıza alınmayacak kelimeler kullandığı, savcılığın iddianamelerinde yayınlanmıştı.

  Hala internetlerde iddianameler duruyorlar.

  Yine ülkemizin en seçkin insanlarının bulunduğu Mecliste  kullanılan küfürler de yayınlandı gazetelerde.

  Ben bu kötü sözlerin bir tanesiyle bile burada sayfamı kirletmediğim gibi sizin gönül sayfanıza da bir kara nokta düşmemesi için nakletmedim.

  Okul sınıfları, meclis salonu, yetmedi bu günlerde illerin ve ilçelerin meydanlarında halk eğitiliyor.

  Seçilmiş, seçkin insanlarımızın kalitesini görüyor halkımız.

  Anne-baba, çocuğunu eğitsin diye öğretmene teslim etmiş.

  Öğretmen, veli toplantısında anne-babadan yardım istiyor.

  Millet, seçilmişlerimizden medet beliyor, seçilmişlerimiz de milletten oy bekliyor.

  Hiç birimizin elinde örnek alınacak sağlam bir model yok.

  Osmanlı döneminde yazılan “Adab-ı muaşeret/Görgü kuralları, İslam’dan alırdı zarafetini, asaletini, nezaketini.

  Günümüzde yazılan “Görgü Kuralları” kitapları Trump kuralları, Merkel kurallarıdır.

  O kitapları yazanların ortamında en seçkin ve seçilmiş insanları bunlar.

  Biz, insanlığı, insanların koyduğu kriterlere göre yetişenleri örnek, model almaya davet etmiyoruz.

  Biz, insanlığı, bütün insanları yaratanın eğitiminden geçmiş sevgili peygamberimizi örnek ve model almaya davet ediyoruz.

  Sevgili peygamberimizin Hadislerinin fihristini çıkaran batılı müsteşriklerin yazıp yayınladığı yedi ciltlik  “Concordance/el-Mu’cem’ül-müfehres” isimli eserde benim sayımıma göre sevgili peygamberimzi elli bin civarında kelime kullanmış.

  Bu kitap da dokuz hadis kitabında olanlardır.

  Bu fihriste girmeyen hadisler daha fazladırlar.

  Onları da hesaba kattığımızda seksen bin civarında kelime kullanan sevgili peygamberim, başta Ebu Cehil olmak üzere kendisine düşman olan, ashabından bir çoğunu işkenceyle öldüren, evinden yurdundan edip Medine’ye hicrete zorlayan, Bedir’de, Uhud’da Hendek’te savaş yapaş kafirlerin şahısları  hakkında adını vererek tek kötü kelime kullanmamıştır.

  Sevgili peygamberimiz, yoluna aralıksız devam etmiş.

  Mesajını anlatmış, sataşanlara sataşmamış, doğruları duyurmuş, duyurmakla kalmamış, duyurduklarını uygulayanların nasıl olacağını kendi hayatında göstermiş.

  Biz, Rabbimizin bize örnek gösterdiği, onu izletin dediği, sevgili peygamberimizi örnek alalım, ağzımızı fırçaladığımızdan daha fazla gönlümüzü temiz tutalım.

  Çünkü içimizde ne varsa dil kanalından o akar.