ANA SAYFAKİTAPLARIM
  GÜNÜN YAZISI  aa:SELECT * FROM mhgyz_gunlukyazi order by syf_yil desc, syf_ay desc, syf_gun desc Limit 1
  İLK DUA

  İLK DUA

  20/09/2023

  Mahmut Toptaş

  İlk insan, ilk elçi ve ilk dua.

  İlk insanın, Hazreti Adem aleyhisselam olduğunu herkes kabul eder.

  İlk peygamber olduğunu, Müslümanlar kabul eder.

  İlk duasını da Kur?an- Kerim haber verdiği için, Müslümanlar kabul ederler.

  İlk dua:

  ?????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ???? ???????? ????? ????????????? ???????????? ???? ?????????????

  ?Her ikisi (Adem ile Havva): ?Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer sen, bizi afvetmez ve bize acımazsan, biz hüsrana düşenlerden oluruz? dediler.? (A?raf süresi ayet 7/23)

  Hazreti Adem babamız ve peygamberimizin duası, bizimde duamızdır.

  Rabbimiz, bizim bu duadan dersler almamızı ister.

  Duanın sebep olduğu olayı hatırlayalım:

  ?????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ????????? ???? ????????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ???? ?????? ??????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????? ???? ?????????????

  ?Kendilerinden gizlenen avret yerlerini, onlara açmak için şeytan onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Sizin melek olmanızı veya burada sonsuza değin kalanlardan olmanızı engellemek için Rabbiniz, size bu ağacı yasakladı."

  ?????????????? ?????? ??????? ?????? ?????????????

  ?Ben size, nasihat edenlerdenim" diye onlara yemin etti.

  ????????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ???????? ??????? ????? ???????????? ??????? ??????? ???????

  ?Böylece onları aldanmaya doğru sarkıttı. Ağacı tattıklarında, onlara avret yerleri açılıverdi. Cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara "Ben sizi ağaçtan yasaklamamış mıydım ve şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?" dedi.

  ?????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ???? ???????? ????? ????????????? ???????????? ???? ?????????????

  Her ikisi: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer sen, bizi afvetmez ve bize acımazsan, biz hüsrana düşenlerden oluruz"dediler.

  ????? ????????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????????? ????????? ????? ?????

  (Allah) "Birbirinize düşman olarak inin. Bir zamana kadar yeryüzünde sizin için yerleşecek yer ve geçinmek vardır."

  ????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???????????

  (Allah) "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız" dedi.

  ??? ????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ???????????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????? ?????????????

  Ey Adem oğulları, muhakkak size çirkin yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek elbise indirdik. Takva elbisesi ise işte o, daha hayırlıdır. İşte bu, Allah?ın ayetlerindendir ve öğüt almaları içindir.

  ??? ????? ?????? ??? ??????????????? ???????????? ????? ???????? ???????????? ???? ?????????? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ????????????? ??????? ????????? ???? ??????????? ???? ?????? ??? ???????????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ?????????? ??? ???????????

  Ey Adem oğulları, şeytan sizin anne ve babanızın çirkin yerlerini onlara göstermek için onların elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de fitneye düşürmesin. O ve onun kabilesi sizi, sizin göremeyeceğiniz yerden görürler. Muhakkak biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostu kıldık.? (A?raf süresi ayet 20-27)

  Duaya dikkat ediniz.

  Tekrar okuyunuz.

  Hazreti Ademi, kandıran şeytan.

  Onların mantığına hitap ederek yasak meyveyi yediriyor ve onların avret mahallerinin açılmasına sebep oluyor ve onların cennetten yeryüzüne indirilmesini sağlıyor ama Hazreti Adem, duasında bunlardan hiç bahsetmiyor.

  Kabahati şeytanın üstüne atarak kendini temize çıkarmaya çalışmıyor.

  Günümüzde bazı kardeşlerimizin biz, sütten çıkmış ak kaşıklar iken bizi karartan Yahudi, Mason, Komünist, ateist, eşimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, komşularımız, liderlerimiz, ortaklarımız, üstlerimiz, astlarımız gibilerin üzerine bizim hatalarımızı da onların yanlışlarıyla karma yapıp, onların üzerine boşaltıverdiğimiz gibi Hazreti Adem de iblisin üzerine tamamını boşaltma  tarafına gitmiyor.

  ?Biz (O yasağı çiğneyerek) kendimize zulmettik? diyorlar ve kendilerini suçlayarak af edilmelerini Rablerinden istiyorlar.

  Biz, kendi can ve tenimizde, şeytanın vesvesesinin girmesine açık kapılar aralıyoruz ki, bizi kandırmak için uğraşıyor ve aklın hayalin almayacağı hataları işletiyor.

  Biz kendimizi göremediğimizden, görsek bile yaptığımız hataları kendimize yakıştıramadığımızdan dışımızdan bize tuzak kuran, kurmaya çalışanlara sataşarak kendimizi temize çıkarmaya çalışıyoruz.

  Belki birilerini kandırabiliriz ama Allah celle celalühü kandıramayız.

  En iyisi, içimizde şeytanın sesine kulak veren nefsimizle şeytanımız arasındaki iletişim ağlarını koparmak.

  Şeytanın 24X360 çalışmaya devam ettiğini,

  Nefsimizin antenlerinin, şeytan frekansına ayarlı olduğunu,

  Nefsi emareye değil,

  Nefsi levvame (yani kendini suçlama) ye dikkat ederek kendimizi temizlemek için Rabbin ayetlerine itaate devam etmemizi,

  Şeytan taşlamanın ömürde bir defa hac da olduğunu bilip ömrümüzü şeytan ve şeytanlaşmış insanları taşlamakla değil,

  Rahmana ibadet ve itaatin 24X360 olduğunu ve bizi yaratının emir ve yasaklarını öğrenmek, yaşamak ve yaşatmakla geçmesi gerektiğini bilip yapmaya dikkat edelim.