ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BANA LAZIM SULTANIM


   BANA LAZIM SULTANIM

  31/01/2019/Prşmb/Milligazete

  Biz, Alemlere rahmet, Hazreti Muhammedin (Sallallahü aleyhi ve sellem) rahmet ümmetiyiz.

  Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, rengi ne olursa olsun, sosyal durumu ne olursa olsun o, bize lazımdır.

  Çünkü, İslam dinine göre herkes Hazreti Adem aleyhisselamın çocuğudur ve bütün insanlık peygamber çocuğudur.

  Hatta, “Biz maymundan geldik” diyenlere bile merhametle davranır, kaybolmuş çocuğu baba ve annesine kauşturmak için ne yapmak egrekirse maymundan geldiklerine inananlara da atalarının peygamber olduğunu ve onun yolundan gitmesi gerektiğini anlatmaya çalışırız.

  Onun için Kur’an-i kerimde “Ya beni Adem/Ey Adem’in çocukları diye başlayan ayetler vardır. (A’raf süresi ayet 26, 27, 31, 35)

  25 milyon Kızılderili’nin Amerikalılar tarafından nasıl öldürüldüğünü filme alıp ölü üzerinden para kazanırken onların vahşeti bizi ağlatırdı.

  Bir gün bir Apaçi, Eminönü Müftülüğünde benim önümde Kelime-i Şehadet getirdiğinde ne kadar sevinmiştim.

  Sevgili peygamberimizin yanında oturanlar arasında Habeşli Bilal, Rum diyarından Suheyb, Farslı/İranlı Selman-i Farisi, Ashab-ı kiramın oluşu da bize can taşıyan her insanın lazım olduğunu gösterir.

  Dört halifeden sonra Ömer bin Abdülaziz’in halifeliği zamanında Malatya dolayında tebliğ görevi yapan askeri birliğin komutanı Mansur bin Ceune, oğlunu halifeye rapor vermesi için gönderir.

  Ömer, elçiyi dinledikten sonra “zayiat var mı?” diye sorunca elçi “Bir adamcağız bineğinden kar üzerine düştü ve öldü” deyince Ömer (Allah ona rahmet eylesin) “Adamcağız, adamcağız ha, 

  فوالله لرجل من المسلمين أحبّ إليّ من الرّوم وما حوت

  “Allah’a yemin olsun ki, Müslümanlardan bir tek adam, bana bütün bir Rum diyarından ve onların sahip olduklarından daha sevimlidir” der. (Ebu Nuaym, Hılyet’ül Evliya, Dolabi, el-Razi el-Esma ve-l Küna, Hicri dördüncü arsın başlarında yaşamış)

  Geçmişe gitmeye gerek yok. Şu anda Filipinlerde, Miyanmar’da, Vietnam’da, Filistin’de, Müslüman olsun olmasın Afrika devletlerinde çeşitli yardım hizmetleri yapanlar Müslümanlardırlar.

  Yalnız Gaziantep’in baktığı Suriyeli mülteci sayısı, 500 milyon nüfuslu Avrupa Birliği ülkelerinden fazladır.

  350 milyonluk Amerika, sınırına dayanıp “Açız” diye bağıran yedi bin sığınmacı için milyonlarca dolar harcayarak sınır boyuna duvar örüyor.

  “Biz, “Neme lazım” diyemeyiz, “Bana/Bize lazım”deriz.

  Hırıstiyan Hitle beş milyon insanını öldürürken, yakarken papazın dediğini demeyiz.

  İnternette dolaşan habere göre papaz şöyle demiş:

  “Naziler önce komünistleri götürdüler, bir şey demedim, çünkü komünist değildim. Sonra Yahudileri götürdüler ben bir şey demedim çünkü Yahudi değildim.

  Sonra sendikacılar götürdüler, ben bir şey demedim, çünkü sendikacı değildim. Sonra Katolikleri götürdüler ve ben bir şey demedim çünkü Katolik değildim.

  Sonra benim için geldiklerinde ise çevremde benim için bir şeyler diyecek kimse kalmamıştı.”

  Vatikan papasının üç tanrıya inanması bizi üzer ve doğruya gelmesi için bütün dünyanın servetini ayaklarına serebiliriz.

  İsrail’deki baş Hahamın muharref Tevrat’a uyarak dünyaya işkence ettirme dersleri vermesi de bizi üzer ve sekiz milyar insanın Allah’ın kulu olduğunu anlatmak ve Allah’ın adaletine göre yaşamalarını isteriz.

  Myanmar’da milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden, yüz binlercesini katleden Budist rahiplerin içindeki kudurganlığın teskinini Allah’tan isteriz.

  Saçının telinden, ayağının tırnağına kadar, trilyonlarca hücresine can veren, hepsinin ihtiyacı olan gıdasını gönderen, Allah’ın kanunlarına uymalarını, kendileri gibi ölümlü, hırslı, kaprisli insanların kanun boyunduruğundan kurtulmaları için çalışırız.

  “Neme lazım” demeyiz, “Bize lazım” deriz.