ANA SAYFAKİTAPLARIM


  İNKAR ENKAZINDAN KURTARMA EKİBİ


   İNKAR ENKAZINDAN KURTARMA EKİBİ

  15/02/2023

  Mahmut Toptaş

  Tv ekranlarından deprem araştırma ve kurtarma ekiplerinin birbirleriyle kurtarmada yarış yaparken bilgi, beceri ve cesaretlerine kayran olurken aynı zamanda gıpta ettim.

  Kurtarma ekibinin her biri çok iyi yetişmiş insanlardan oluştuğunu gördük.

  Bütün ekiplerin yardımlaşarak ortak karar ve ortaklaşa hareket ederlerken birbirlerinin farklı alet ve edevatlarından faydalanabiliyorlar.

  Yurt dışından gelen kurtarma ekipleriyle de uyumlu iş taksimi yapabilme becerilerini de duyduk.

  Haset etmedim ama imrendim.

  Keşke biz de Firavun mantığının enkazı altında kalmış inkarzedeleri kurtarma ekibini kurabilseydik.

  Keşke, çağdaş Nemrutların putlarının cehenneme adam taşıyanlarının önünde kuzu kuzu gidenleri kurtarma teşkilatı kurabilseydik.

  Bütün cemaatlerin, ?Kafirlikten Kurtarma Ekibi? olsaydı, nerde bir sarsıntı duyulduğunda hazır kıta olarak oraya ulaşabilselerdi

  Ve kendi aralarında bilgi ve alet edevat yardımlaşması yapsalardı.

  Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammet aleyhisselamın rahmet ümmeti gibi davranabilseydik.

  O rahmet peygamberi, kendisini tarif ederken:

  ?????????? ?????? ??????? ?????? ???????

  ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ??? ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ??? ???????? ???????? ?????? ???????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ??????? ????? ???????????? ???? ???????? ?????? ????????????? ??????

  ?Benim ve sizin haliniz şuna benzer: adamın biri karanlık gecede ateş yakınca kelebekler o aleve doğru hücüm ettiklerinde o ateş yakan adam, kelebekler yanmasın diye onların ateşe doğru uçmalarını engeller ya, işte ben de sizin cehenneme hücum etmemeniz için kemerlerinizden tutuyorum? demiş. (Buhari, sahih,rikak bab 26, hadis 6118, Müslim sahih, fedail  hadis 2284, Tirmizi,sünen, 5/154 hadis 2874)

  Kafirlik enkazı altında kalmışların, yüreklerinden, ellerinden, bellerinden tutabilseydik.

  Kaçan çocuğunun arkasından yüreği yanık annenin bağırması gibi bağırabilseydik.

  Rabbimiz, bizim en yüksek sesle bağırmamızı ve bulundukları inkar çukurundan yukarı çıkarmamızı emrederken bize:

  ???? ??? ?????? ?????????? ?????????? ????? ???????? ??????? ????????? ???????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ????? ???????? ???? ??????? ????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ???? ????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ???????? ???????????

  ?De ki: "Ey kitap ehli, Allah?tan başkasına kulluk yapmamak, hiçbir şeyi O?na ortak koşmamak, Allah?tan başka ba'zımız ba'zımızı Rab edinmemek için, bizimle sizin aranızdaki ortak bir kelimeye geliniz. Eğer yüz çevirirlerse ?Şahit olun biz Müslüman?ız? deyiniz.? (Al-i Imran süresi, ayet 3/64)

  Ayetin başındaki ?Ya? dört elif miktarı çekilir yani, ?Yaaaa? diye yüksek sesle uzatılır.

  Türkçesi uzaktaki birini çağırmak için ?Heeeey? deriz ya işte öyle.

  Uzaklaşan adama bağırıyoruz.

  İnsanlıktan aşağıya düşmüş, hayvanlık derekesinin altında debelenen adama, ?eeeey? diyoruz.

  Ama adamı aşağılamak yok. 

  Çünkü ayette ?Ya ehle?l-kitap/Eeeey kitap ehli? diyerek Yahudi ve Hıristiyanları onurlandırarak çağırmamızı öğretiyor Rabbimiz.

  Arabın dilinde ?Gel? demek için ?Teal? derlermiş.

  ?Teal? kelimesi ?Aliy/Yüce? kelimesinden türetilmiş.

  Bu ayette Rabbimiz, inkar enkazı altında olanlara çağırırken bulundukları yerin aşağı bir yer olduğunu, yeniden insanlık makamına İslam?la yükselmelerini hatırlatırken dikkatli olmamızı ister.

  İnkar enkazından kurtarma ekibinin donanımlı olmasını ister sevgili peygamberimiz:

  ???? ????? ?????? ? ???? ?????????? ??? ???? ???? ???? ????? : ?????? ??? ????????? ??????? ???? ???? ???????? ??????????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ???????? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ???? ???????? ??? ???????? ????? ? ????? ???????? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ????? ?????????? ??? ????????? ??????? ???? ???????? ????????? ???????? ???? ???? ???????? ???????? ??????? ?????? ???????? ????? ????? ??????? ?????????? ????

   ?Benim ve Allah?ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, bol yağmura benzer.

  O sağanak yağmur, temiz bir toprağa yağar, o toprak suyu yutar ve ondan hayvanların ve insanların yiyecekleri bol  çıkar.

  Yine o topraklardan kurak olanları vardır. Suyu toplar, Allah, ondan insanları faydalandırır insanlar ve hayvanlar içerler, tarlalar sulanır.

  Yine bazı topraklar da vardır ki çoraktır, su da tutmaz, bitki de bitirmez.

  İşte Allah?ın dinini anlayan, Allah?ın benimle gönderdiği dinden faydalanan, onu öğrenen ve öğreten, sağanak yağmurdan bitkiler bitiren toprak  gibidir.

  Benim kendisiyle gönderildiğim, Allah?ın hidayetini kabul etmeyen ve başını kaldırıp bakmayan kişi de çorak toprak gibidir.? (Buhari, Sahih, K. Fazlü?l-Ilim, bab 21)

  Yani Rahman olan Rabbimizin Kur?an-i Kerimi öğrettiği sevgili peygamberimiz, Kur?an?ın lafzını ve   manasını bilen, onunla amel eden, öğrendiği Kur?an?ı öğreten kişilerin donanımlı olduğunu haber veriyor.

  Bu donanımlı Müslümanlar, yağmur damlasına benzeye ilimleriyle gönüllere dokunup gönüllerinde doğuştan yatkın olan imanlarına neşvü nema verip, cehennem çıkacak yolun, cennete çevrilmesini sağlayacaklar.

  Bütün Müslüman babalar, anneler, ağabeyler, ablalar, öğretmenler, şefler, müdürler, ve her türlü yöneticiler, yönettiğiniz insanlara  her türlü davranışınız, yağmur damlalarının dokunuşu gibi olsun; yumuşacık, gürültüsüz, mineralli, gıdalı, hayat veren, gönül açan, yol gösteren, ufuk açan? şekilde olsun.

  Sevgili peygamberimiz:

  ???????? ???????? ???????? ?????????

  ?Ümmetim yağmur gibidir??buyurmuş. (Ebu Ya?la, Müsned, Enes bin Malik Hadisi)