ANA SAYFAKİTAPLARIM


  İNSAN KAFİRLİKLE KİRLENİRSE HER ŞEYİ KİRLETİR


   İNSAN KAFİRLİKLE KİRLENİRSE HER ŞEYİ KİRLETİR

  04/07/2022/Pzrts/Milligazete

  Tenimiz, topraktan, canımız Allah?tan gelir.

  Toprak da can da Onundur.

  Can da Onun, ten de Onundur.

  Tenimiz, canımız için en güzel kıvamda yapılan binadır.

  Topraktaki hazineyi çıkarmak için üstündeki binayı yıkmak gerekirken, içindeki maden için toprağı kazmak, elemek gerekirken,

  Can kuşumuzu beslemek için tenimizi yıkmak değil, binasında günah mikroplarına gedik açılmışsa tamir gerekir.

  Rabbimize hamdolsun ki bize lütfettiği bu ruhu/canı, imanla süslemiş.

  ??????????? ????? ??????? ??????? ??????? ???? ??????????? ??? ??????? ???? ????????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????????? ????????? ???? ?????????????

  ?Bilin ki, Allah'ın Rasülü içinizdedir. Eğer birçok işte, o size itaat etseydi sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi ve onu gönüllerinizde süsledi. İnkârı, fasıklığı ve isyanı size kötü gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulanların ta kendileridir.? (Hucurat süresi ayet 49/7)

  Onu kirletmeyelim.

  Beş duyumuz; kulağımız, dilimiz, gözümüz, burnumuz, elimizden içimize akan şeylere dikkatli olalım.

  Kulağımızdan, Kur?an, Hadis, Peygamber kıssaları, doğru ve güzel sözler?su gibi aksın.

  Kulağımıza yalan, iftira, gıybet girmesine ve gönül denizimizi bulandırmasına izin vermeyelim.

  Dilimizden, Ayet, Hadis, bal gibi söz akmasını sağlayalım, yalan, iftira, gıybet çıkmasına içimize haram lokma girmesine müsaade etmeyelim.

  Gözümüzden, samimiyet havası doldursun bulunduğunuz yeri. Sevgi bakışları süslesin mekanınızı.

  Dostu da düşmanı da görmezden gelerek yok sayma tarafına gitmeyelim.

  Gözlerimizden rahatsız eden bakış, taciz eden dikiz, röntgencilik gibi günah selleriyle gönül denizimizi kirletmeyelim.

  Yukardaki ayette geçtiği gibi ?İnkârı, fasıklığı ve isyanı? hoş görmemeye ve toplumda verdiği zararı yok etmeye çalışalım.

  Ayete dikkat ediniz, kafir insandan bahsetmiyor, onun kafirliğinden bahsediyor.

  Kafirlikle kirlenen ve Allah?ın elçisini öldürmeye gelen Hattab oğlu Ömer?in kalbi, imanla süslenince dünya adalet tarihinin birinci sayfasına adı kevser sularıyla yazıldı.

  ?Her işe burnunu sokma? demiş atalarımız.

  Sü-i zannımızla/kötümser halimizle, ?Burnuma kötü kokular geliyor? diyerek dinleyenlerin de gönül denizine kendi sü-i zannımızdan leş parçası atıp onlara da kötü koku hissi vermeyelim.

  Tavuğun pislikler arasından dane bulmak için pislikleri deştiği gibi, başkalarının hayatını didiklemeyelim.

  Rabbimiz:

  ??????????? ???? ???? ????????? ???????????

  ?Onlar, boş şeylerden yüz çevirirler.? Buyurdu.(Mü?minun süresi ayet 23/3)

  Sevgili peygamberimiz:

  ???? ????? ?????????? ? ????? : ????? ??????? ????? ?????? ???? ??????? ???????? : ???? ?????? ????????? ????????? ???????? ??? ??? ?????????

  ?Kişinin, Ma la ya?ni/kendisi için faydası veya zararı olmayan işlerle uğraşmayı bırakması onun ahlakının güzelliğindendir.? Dedi. (Tirmizi, Sünen, K. Zühd, bab 11, İbni Mace, Sünen, K. Fiten, Bab 12)

  Evlerin kapısının içine burnumuzu sokmayalım.

  Kişilerin özel hayatını koklamaya çalışmayalım.

  Kişilerin sözünde kullandığı kelimeleri lügatteki manasıyla anlayalım ve  ?Niyet okuma? tarafına giderek kendi niyetimizi ortalığa saçarak havayı kirletmeyelim.

  Birilerine yaranmak için İslam?a aykırı demeç veren, Kur?ana aykırı kral koyan, ahlaka aykırı laf söyleyenlerin kullandığı kötü kelimelere kılıf bulmak için lügat kitaplarına, ata sözlerine itiraz ettiği gibi Kur?an?daki  Ayeti kerimeler ile Hadisi  şeriflere bile çarpık manalar veren, bin üç yüz yıllık fıkhımıza aykırı laflar söyleyenlerden olmayalım.

  Karşımızdakinden kötü koku alamazsa içimiz, kendi kokumuzu karşıdan gelmiş gibi yayabiliriz.

  Ayaklarımız, kötü yollarda dolaşmasın. ??izmler hurdalığında hala dolaşmanın anlamı yok. Ayağı yaratanın gösterdiği Sıratı Müstekıym/sonu cennete çıkan dosdoğru yoldan çıkmamaya dikkat edelim.

  İnkarcılık vadisinde gavurluk seline kapılıp, cehennem durağına atılmasın.

  İnsan kafirlikle kirlenirse her şeyi kirletir.