ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ?GEL? DESE (1)


   ?GEL? DESE (1)

  05/10/2023

  Mahmut Toptaş

  Herkesin sevdiği ayrı.

  Kimi Mevla?sına aşık, kimi Leylasına.

  Kimi makam derdinde, kimi servet peşinde.

  Kimi şöhret yolunda servet harcar.

  Kimi Leylası için servetini, şöhretini, makamını harcar.

  Kimi makam için servet, şöhret, karakter, haysiyyet harcar.

  Herkes bulunduğu yere, bilgiye, tecrübeye, yöreye, töreye..göre yoluna harcayacağı şeyleri harcar.

  Yalnız parmak çizgilerimiz ayrı değil.

  Aslında bizim her bir hücremiz, karakterimiz, parmak çizgilerimiz gibi ayrı ayrıdır.

  Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz ayrıdır.

  Dünyada hiçbir güç bunu kanun zoruyla düzenleyemez.

  Onun içindir ki her ülkede kendi doğrultusunda gidenler, o ülkede sorun oluştururlar.

  Her şeyde ayrılık olan dünya insanını, doğuştan getirdiği fıtratta birleşirler.

  Mesela, dünyada İslam dininden olan ve onu yaşamaya çalışanların kadın-erkek hepsi tesettürlüdür.

  Dünyadaki bütün Hıristiyan papazları ve Rahibeleri kapalıdır.

  Azınlık olsalar da bütün Hahamlar kapalıdır.

  Budist keşişleri kapalıdır.

  Hatta ?ateistim?, ?deistim? diyenlerde anadan uryan gezmezler.

  Fıtrat, Hazreti Adem?den beri gelen her insanda, peygamberlerin mesajıyla, doğuştan gelen fıtratları uyum sağlamaktadır.

  Turgut Özal döneminde ve bundan 13 yıl önce de bir deneme yaptılar ama, insanlığın fıtrat yüzüyle karşılaştılar ve kaybettiler.

  Otelin sahipleri ve çalışanları, kendilerinin çıplanmasını kabul etmemişler.

  Övmek ve övülmek sekiz milyar insanın fıtratında vardır.

  İslami mesaja uyanlar, önce Allaha hamd ederek övme ihtiyacını karşılarlar, sonra Allah?a hizmet edenleri sever ve överlerse, övülürler ve sevilirler.

  Allah?a hamd etmeyenler de, kendisi gibi bir insanın kulluğunu kabul ederek, Biden?i veya Putin?i veya Kim Jong-Un?u övmek zorunda kalırlar.

  Rabbimiz buyurur:

  ???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???????? ????????? ??? ????????? ???????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ??? ???????????

  ?Sen, her türlü şirke meyletmekten arınmış olarak, yüzünü dine doğrult. Allah'ın fıtratına (yaratmasına) ki, insanları onun üzerine yarattı. Allah'ın yarattığını değiştirmek yok. İşte doğru din budur. Ancak insanların birçoğu bilmezler.

  ?????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ????? ????????? ???? ??????????????

  O?na yönelerek O?ndan sakının. Namazı dosdoğru kılın. Müşriklerden olmayın.

  ???? ????????? ????????? ????????? ????????? ??????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????????

  Dinlerini parçalayıp, guruplara ayrılan (müşriklerden olmayın). Her gurup kendi yanındakiyle sevinir.? (Rum süresi ayet 30/30-32)

  Sevgili peygamberimiz:

  ????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????? ? ????? ????????? ????? ?????????? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ??????????? ?????????????? ? ???? ?????????????? ? ???? ?????????????? ????? ???????? ???????????? ????????? ????????? ???? ?????????? ?????? ???? ????????? ????? ??????? ????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????? ? {???????? ????? ??????? ?????? ???????? ?????????

  ?Her doğan çocuk (İslâm) fıtratı üzerine doğurulur. Sonra anne-babası onu ya Yahudi,  ya Hıristiyan veya Mecusî yapar. Hayvanın kusursuz doğurduğu yavru gibidir. Siz onda bir kusur görüyor musunuz?? dedi. Ebu Hüreyre bu rivayetten sonra yukardaki ayeti okudu? (Buhari, Sahih, K Cenaiz bab 79-92, Müslim, Sahih, Kader 25, Tirmizi, Sünen, Kader 5, daha bir çok Hadis kitabınd ada rivayet edilmiştir)

  Bazı rivayetlerde ?Mecusi yapar? yerine ?Kafir yapar veya Müşrik yapar? diye de rivayet edilmiş.

  Hadisi şerifte ?Müslüman yapar? denmemiş.

  Çocuğun fıtratı İslam?a göre ayarlı yaratılmış.

  Müslümanın görevi, mikropların çocuğa bulaşmaması için çalışan doktorlardan daha hassas davranıp çocuğumuz Yahudilik, Hıristiyanlık, Budistlik ateistli, deistlik? gibi İslam dışı şeylerin bulaşmasını engellemek için Ezan aşısı yapmaktır.

  O aşının etkisinin azalmaması için müezzinlerimiz, günde beş defa köy ve şehirlerimizin havasını Ezanla dezenfekte ederler.

  Ancak müezzinlerimiz ne olur, okuduğu Ezanda geçen kelimelerin, Kur?an-i Kerimde nasıl geçtiğini araştırsınlar,

  Kendilerini o manalarla yoğursunlar,

  Bülbülün güle hasretiyle öttüğü gibi, ?La İlahe İllallah/Allahtan başka ilah yoktur? derken kendini Firavun yerine koyup, Allah?ın hükmüne boyun eğmeyenleri uyardığının farkına varmak için Kur?an?da geçen ?İlah? kelimelerinin ne manaya geldiğini öğrenseler,

  Binlerce partiye, guruba, fraksiyona?ayrılarak kendi bağlı olduğu insan efendinin görüşlerine çağırarak, kurtuluş yolu arayanlara,  ?Hayye ale?l-Felah/Haydin Kurtuluşa? derken hiçbir insana çağırmadığımızı, hiçbir insanın fikirlerine kimseyi mahkum etmediğimizi, düşünerek bir defa bir çağırma yapabilse, Bilal-i Habeşi gibi yeri yerinden oynatır.

  Devamı yarın