ANA SAYFAKİTAPLARIM


  AÇIKLAMALI İSTİKLÂL MARŞI


  AÇIKLAMALI İSTİKLÂL MARŞI

  Yedi düvelin düşmanca saldırdığı, yamyamlar gibi çocuk, ihtiyar, kadın, kız, demeden cephe gerisindekilerin bile kanını akıttığı, ülkenin param parça edildiği, bir kısım insanların “Yapılacak bir şey yok, mandalığı kabul edelim” dediği günlerde Mehmet Akif Ersoy merhum gür bir seda ile haykırır:

  “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”

  Rengini imanlıların kanından alan Al sancak'ın yere düşmeyeceğini, bundan dolayı korkmanın yersiz olduğunu haykırır.

  “Yeni dünya” ile kastedilen o günlerde Amerika için söylenirdi.

  “Yeni dünya, eski dünya bütün akvamı beşer” bir araya gelseler, Allaha iman eden bu Müslümanlara galip gelemeyeceğini son nefer ölmeden, son ocak sönmeden bunu başaramayacaklarını ilan eder.

  “— Korkma!

  Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;

  Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!

  Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?

  Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.

  Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;

  Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;

  Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,

  Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;

  Değil mi cephemizin sînesinde îman bir;

  Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir”

  İmanımız, bir oldukça, doğuya da ne batıya da dönmeyi reddedip her gün beş defa yönümüzü Kıbleye döndükçe, sevinçlerimizi ve acılarmızı paylaştıkça, aynı gaye etrafında birlikte hareket ettikçe dinimin düşmanları kuduzlar gibi kudursalar, çıldırsalar, üzerimize bulutlardan donama yağdırsalar, yetmedi Cehennemi üzerimize salsalar onun ateşini bile göğsümüzde söndürürüz diyor.

  Diyor da dünya edebiyatçılarının hiç bir zaman kendisini geçemeyecekleri dili kullanıyor.

  İnsan sayısınca atom bombası olsa ve bunların hepsi patlatılsa Cehennemin bir kıvılcımına denk gelemeyeceğinde göre Akif merhum zirve kelimeyi kullanarak geçilmez olmuştur.

  Bizim üzerimize atom bombasıyla değil cehennemle gelseniz ki bu mümkin değil, bizi dize getirmenin, boyun eğdirmenin imkanı yoktur.

  Tek yolunuz var, yeryüzünde İslama iman etmiş tek bir insan kalmazsa veya namaz kılınan tek bir evin ocağından duman tütmezse işte o zaman başarılı olabilirsiniz.

  Kıyamet kopuncaya kadar da dünya üzerinde La İlahe İllallah, Muhamedün Rasülüllah diyecek bir topluluk olacağına göre Müslümanlar üzerine galip gelmeniz ancak rüyalarınızda veya hayallerinizde olacaktır.

  Tarihi delil mi istiyorusunuz, sizden daha güçlü olan atalarınızın Haçlı seferlerini bir gözden geçiriverin.