ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BALDAN ZEHİR YAPMA ATÖLYESİ


   BALDAN ZEHİR YAPMA ATÖLYESİ

  04/07/2018

  Resmi yazışmalarda 33 milyon nüfuslu Suudi Arabistan halkının tamamı, yüzde yüzü Müslüman.

  İlköğretim zorunlu olmamasına rağmen yüzde 98 i okula devam ediyormuş.

  Altı yıllık ilköğretimde haftada 7 saat Kur’an-ı Kerim dersi verilmesine, Tevhid, Tecvid, Fıkıh, Siret dersleri de verilmesine rağmen,

  Orta ve Lise öğreniminde ezberlenen Kur’an ayetleri sayısı bizim İmam-Hatip ve İlahiyatta öğrendiklerimizden fazla olmasına rağmen,

  Şeriat fakültelerinde okutulan derslerin bir çoğu diğer teknik fakültelerde de okutulmasına rağmen,

  Şeriat Fakültelerinin en seçkin hafızlarından seçilerek Kabe imamlığına kadar yükselebilen bir adam, kalkıyor ve “Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyebiliyor.

  Amerika’nın hidayeti için dua edeceğine, sömürmesi ve semirmesi için dua ediyor.

  Suud ilkokulundan en yüksek okuluna kadar dil olarak Arapça eğitimi veriyor.

  Yani Arapçayı bilmek de insanı kölelikten kurtarmıyor.

  Dört milyon nüfuslu Moritanya’nın dili Arapça ve nüfusun yarısı hafızmış.

  Kenya ile Somali arasında Dadaap kampında 500 binin üzerinde mülteci Müslüman otuz yıldır yaşamaya çalışıyor.

  Bu beş yüz binin iki yüz bini hafızmış.

  Sasani imparatorluğunu yıkarak İran ve Irak’ı, Şam’ı, Mısır’ı, Kudüs’ fetheden ve Kostantıniyye önlerine kadar gelen Ashab’ı kiram arasında hafız sayısı kitaplardaki kayda göre yüzü geçmemektedir.

  Ama onlar yaşayan Kur’an olan sevgili peygamberimizin eğitiminden geçtikten sonra hayatlarının her safhasını Kur’an’a göre şekillendirmişler.

  Günümüzde Kur’an’ın amele dönüşmemesi için gösterilen gayretler engeli bir türlü aşılamadığından bilgi yüklü hammallar yetiştirme tarafına gidiyoruz.

  Türkiye’de resmi kaydı olan hafız sayısı 125 bin civarında imiş.

  Hafız olduğu halde diploma almayanlarla beraber yüz otuz bin olsun.

  Doktordan aldığı reçeteyi okuyarak tedavi olacağına inanan hasta gibiyiz.

  Kur’an-Kerimde ne zaman “iman” kelimesi geçse hemen ardında “Amel-i salih” kelimesi de beraber geçer.

  Yani kalin hal olması, sözün öze dönüşmesi gerekir.

  Okullarımızda verilen öğretimin, öğretmenler tarafından örnekliği gösterilmezse, sınıfta okutulan derslerin havası okulda ve evlerde esmezse, baldan zehir yapma atölyesine döner o eğitim.