ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KAFİRE KEYİF MALZEMESİ OLMAYALIM


   KAFİRE KEYİF MALZEMESİ OLMAYALIM

  12/06/2019/Çrşmb/Milligazete

  Altı şey vardır ki hepsi güzeldir ama, altı şeyde daha da güzel olur

  1-İlim, 2- adalet, 3- cömertlik, 4-tevbe/özür dileme, 5- sabır, 6- haya/edeb, altısı da güzeldir.

  1-İlim, amelle daha da güzelleşir. Amelsiz ilim çatısız saraya benzer.

  2-Adalet, herkeste güzeldir ama devlet başkanında daha güzeldir. Adaletsiz devlet başkanı susuz kuyu gibidir.

  3-Cömertlik herkeste güzeldir ama zenginlerde daha güzeldir. Cimri zengin yağmursuz bulut gibidir.

  4-Tevbe herkes için iyidir ama genç adamın kötülüklerden tevbe etmesi daha güzeldir. Tevbe etmeyen genç, meyvesiz ağaç gibidir.

  5-Sabır güzeldir ama fakirliğe sabır daha güzeldir. Sabırsız fakir, patlak ampul gibidir.

  6-Haya/edeb, herkeste güzeldir, kadında daha güzeldir. Hayasız kadın/erkek, tuzsuz yemek gibidir. (İsmail Hakkı Bursevi Tefsiri Bakara süresi ayet 274)

  Meal çalışmalarına yıllarca öncülük eden ve kendisi de okuyan adama sorulmuş, “Kur’anın lafzını devamlı okuyan ama manasına hiç dokunmayanla kendinizi kıyasladığınızda nasıl görüyorsunuz?

  Cevap, “Onların bu dine daha fazla bağlılığını görüyorum.

  Biz, namazla ilgili bütün ayetleri biliyoruz, kelimelerin nelerde ve nasıl kullanıldığını da öğreniyoruz ama namazı kılmamanın yollarını araştırırken ve bunu da Kur’an’dan aldığımızla övünürken onlar, beş vakit namazlarına Teheccüd, Evvabin, İşrak namazı gibi ilaveler yapıyorlar.

  Biz, “Zekat” kelimesinin temizliği içerdiğinden hareketle zekat vermemenin yollarını ararken onlar, hanımının kulağındaki küpeyi tarttırıyor ve zekatının içine kattırıyor” anlamında daha bir çok şey söylemiş.

  Bir çok ilahiyat profesörüyle sosyoloji profesörlerinden şöyle bir istekte bulundum ama yapanı duymadım:

  Dedim ki, 1850 ile 1950 elli yılları arasında isim yapmış ilim adamlarımızdan şöyle elli kadarının hayatı, karşılaştırmalı olarak bir araştırılsa.

  “Batının dinini değil, medeniyetini alalım” diyenlerle, batının yüzüne lanet, onlardan gelen hiçbir şeyi almayalım, kendimiz yapalım diyen” ilim adamlarının çocukları değil şu anda torunları ne durumdalar.

  Torunlar ve torunların çocuklarından hangi tarafın torunları ve torunlarının torunları İslami çizgideler veya iman konusunda, yaşam konusunda ne durumdalar.

  Benim çok değil birkaç tane örneğim var ama sayı az olduğundan itibar edilecek bir durumda değil.

  Elli kişi üzerinden gidilirse yüzdeleri bize bir kanaat oluşturur.

  Bildiğinden fazla amel edenlerde de, bildiği çok ameli yok olanlarda da bozulmalar var.

  Çünkü yağmur gökyüzünden çamur yağdırırken açıkta olan herkes aynı şekilde kirlenir.

  Bacaların kömür karası dumanlarıyla ısınırken herkes aynı havayı soluduğu gibi, inkar ithalatının resmi devlet eliyle yapıldığı ve herkesin ondan zorunlu olarak içirildiği günlerde kimsenin zehirlenmeme şansı yoktur.

  Araştırmalarımızda zehirlenme oranı tespit edilecektir.

  Biz karşımızdaki kardeşimizin yüzünde ve davranışlarında onun zehirlenme belirtilerini gördüğümüzden onu tenkit ediyoruz.

  O da kendini tenkit edenin hayatını gördüğünde onu tenkide yöneliyor, bizi zehirleyen adam keyifle seyrediyor.

  Kafire, keyif malzemesi olmayalım.