ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KUR’AN-İ KERİM’DE HAHAM VE PAPAZLAR (3)  Bush oğlu Bush’un “Haçlı Seferleri Başlamıştır” dediği günden bu yana Afganistan, Irak, Yemen, Filistin, Myanmar, Somali, Suriye, Nijer, Libya, Mısır...gibi hepsi Müslüman olan ülkelerde öldürülen Müslüman sayısı iki milyonu geçti.

  Yahudilerin Hazreti İsa aleyhisselamı çarmıha gerdiklerine inanan Hıristiyanlar ve onların önderi durumunda olanlar, Çarmıhı andıran İstavroz/Haç işaretini her zaman ve mekanda tekrarlamalarına rağmen, iki milyon Müslümanın katledilmesine ses çıkarmadıkları gibi katil Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmeleri için dua bile ettiler.

  Rabbimiz buyurur:

  59- Ey ehli kitap, sizin bizi ce­zalandırmanız,  "Biz Allah'a iman ettik, bize indirilene, daha önce indiri­lene de iman ettik, sizin ço­ğunluğu­nuz yoldan çık­mıştır" dememizdendir.

  60- De ki: "Allah katında yeri bundan daha kötü olanını size ha­ber vere­yim mi?” Allah'ın lanet ettiği ve üzerine gazap ettiği, ve onlardan bir kısmını maymun, hınzır ve tağuta (azgın kul'a) kul yaptığı kişile­rin yeri daha kötü, yolu daha sapıktır.”

  Maymuna çevirilenlerin maskarası oldular.

  Hazreti İsa’ya da, Hazreti Musa’ya da inanmayan ateistlerin kurallarının kulu oldular.

  Bu ateistler, Farnsız ihtilalinde “Tanrıyı öldürdük, kiliseye gömdük” dediler, şimdi onlar da mezar bekçiliği yapıyorlar.

  61- Size geldiklerinde "İman ettik" derler. Halbuki onlar küfürle girip kü­fürle çı­ktılar. Onların giz­ledikle­rini Allah daha iyi bilir.

  62- Onların bir çoğunu gü­nahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış­tıklarını görürsün. Ne kötü şeyler yapıyorlar.

  63- Rabbaniler ve bilginler, onları günah sözler­den ve haram ye­mekten engel­lemeli değil miydi? Ne kötü şeyler yapıyorlar! (Maide süresi ayet 59-63)

  178- Allah, kime hidayet verirse o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptı­rırsa, işte onlar zarara uğ­rayanların ta kendileridir.

  179- Yemin olsun ki cehennem için cin ve in­sanlardan birçok kişi yarat­tık. Onların anlamayan kalpleri, kendisiyle göremedikleri göz­leri, kendisiyle işitemedik­leri kulakları vardır. Onlar hayvanlar gibi­dirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerin ta kendile­ridirler. (A’raf süresi ayet 78-79)

  Hayvanlar Rabbini tesbih ederler, sahiblerini bilirler.

  Kafirler yaratanını bilmezler, bildiğini zannedenler de onu üçleştirirler ve müşrik olurlar.

  Hayvanlar kendilerine zararlı otları yemezler, faydalı olanı bilirler.

  Kafirler, kendilerini cehennemde yaktıracak yiyecek ce içecekleri yerler, içerler ve başkalarını da zorlarlar.

  Hayvanlar ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar yavrularını tehlikeye karşı korurlar am bu inkarcılar, en sevdiği çocuklarının kılına zarar gelmesin diye her şeyi yapar ama verdiği inkar eğitimiyle cehenneme kendi elleriyle yavrusunu yanmaya hazırladıklarının farkına varmazlar.

  Müslümanlar, bu ayetleri “Oh olsun, yanacaksınız” diye okumazlar. Yapmayın etmeyin, kendinizi ve ailenizi cehennemin ateşinden koruyun diye okurlar.

  Dua edelim de Papa bu gelişinde Allah onun kalbini İslam’a açsın. Böylece Hazreti Adem’den Hazreti Muhammed’e kadar gelen her peygambere ve onların getirdiği Kitaplara iman ederek peygamberler ve kitaplar arasında ayırım yaparak kafir olmaktan kurtulsun.