ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KUVVET HAZIRLAYIN


   KUVVET HAZIRLAYIN

  08/09/2022

  Mahmut Toptaş

  İlk önce ilmimizi kuvvetlendirmek gerekir.

  Ana-baba yurdumuz olan cennete doğru çok uzun bir yolumuz var.

  Yol, haramilerle dolu.

  Kafir haramiler, münafık haramiler, her yerde, her zaman karşımıza çıkabilir.

  Nerede ne zaman saldıracağı belli olmaz.

  Politika arenasında, borsa pazarında, üniversite kürsüsünde, eğitimde, güvenlikte? insanın olduğu her yerde.

  Hırsızlar, soyguncular, tacizciler, hapçılar, gaspçılar, cepçiler, uyuşturucu satıcıları gibi bireysel suçları işleyenlerin hepsinin işlediğini toplasanız, bir tane inkarcının, bir insanı kafir yapmasının cezası hepsinden ağır gelir.

  Kafirlik, sonsuz senelerde cehennemde yanmayı gerektirir.

  Adem aleyhisselamın çocuklarından bir tanesinin bile bu cezaya çarptırılmaması içindir İslam?ın daveti ve cihadı.

  Onun için hazırlıklı olmalı.

  Herkes, kendi sahasında en iyi olmaya gayret etsin.

  Ticarette başarılı olmanın verdiği cesaretle, Kur?an okumasını bilmeyen birinin, tefsir yazmaya başladığını ve gördüğü her hocaya kendi anlayışını zorla kabul ettirmeye çalıştığını gördüm ben.

  Mühendislikte en zirveye çıkması gerekirken o yolun zor olduğunu görünce fetvalarıyla zırvalayanları gördüm.

  Kur?anı, Sünneti, İslam fıkhını en iyi öğrenmesi gereken hoca efendi bakmış bu konuda ileri gitmek zor, hemen uzay bilimleri konusunda yarım-yamalak yazı ve söz işlerine girmiş.

  Müslüman olan herkes, günlük ibadetlerini yapabilecek hale gelmesi için Zarurat-i Diniyye/Bilinmesi gereken ilmi alması gerekir.

  Ondan sonrası ihtisas işidir.

  Sevgili peygamberimiz, kendisine nazil olan ayetleri, zaman ve mekan ayrımı yapmadan tebliğ ediyor,

  Açıklaması gerekeni tebyin ediyor

  Ve onun uygulamasını da gösteriyordu.

  Her yer ve zamanda İslam?ı anlatan sevgili peygamberimiz, Ashabına/arkadaşlarına, ok atmayı, güreşi, at/deve yarışlarını, yüzmeyi, tavsıye ediyor, kendisi de yapmaya çalışıyordu.

  Rabbimiz bizi uyarıyor:

  ?????????? ???????? ??????? ????????? ????? ????????? ????????????? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ??????????? ???? ??????????????

  ?Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan bir cemaat olsun. İşte kurtuluşa erenler onların ta kendisidir.? (Al-i Imran süresi ayet 3/104)

  ??????? ???? ??????? - ??????? ??????? ????? ?????? - ????? ??????? ???? ?????? ????????????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ???????????. ??????? ???? ?????? ??? ?????????. ??????? ????? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ??????? -??? ???? ???? ????- ??????? « ???? ????? ???????? ????????? ??????????????? ???????? ?????? ???? ?????????? ????????????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ???????? ???????? ??????????

  Tarık bin Şihap diyor ki, ?Bayram namazından önce hutbe okumayı ilk önce (Emevi meliki/kralı) Mervan yaptı.

  Bir adam ayağa kalktı ve ?Namaz, hutbeden önce kılınır? dedi. Mervan, ?O, terk edildi? dedi.

  Ebu Said diyor ki, ?O ayağa kalkan adam üzerine düşeni yaptı. Ben Allah?ın rasülünden duydum:

  ?Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse, diliyle değiştirsin, ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu (sonuncusu) imanın zayıflığındandır.? Buyurdu. (Müslim, Sahih, K. İman, bab 22)

  Güneş her gün yeniden doğuyor ve küllüğü kuruturken güllüğe renk ve koku verme görevini yerine getiriyor.

  Dünyamızın en değerlisi olan Müslüman da, her gün güneş gibi doğmalı ve iyiliklere motor, kötülüklere takoz olmalı.

  Bunun için de, ilim yanında teninin de zinde olması gerekir.

  On öğrenciden beş tanesini beş ayrı spora gönderin.

  Beş ay sonra o beş öğrencinin diğer beş öğrenciden farklı olduğunu, yürüyüşlerinden, haksızlığa karşı müdahale edişlerinden anlayacaksınız.

  İsrail oğullarının en eski millet olmalarına rağmen günümüzde sayıca en az olmaları, her ülkede aşağılanmaları, her yüz senede bir toptan kırılmaları, kendi yaptıkları, ürettikleri, ondan para kazandıkları kötülükler nedeniyledir.

  Rabbimiz onlar hakkında:

  ?????? ????????? ???????? ???? ????? ???????????? ????? ??????? ???????? ???????? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ????????? ???????????

  ?İsrail oğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle la'net olundular. İşte bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir.

  ??????? ??? ????????????? ???? ???????? ????????? ???????? ??? ??????? ???????????

  Yaptıkları kötülükten vazgeçmiyorlardı, ne kötü şey yapıyorlardı.

  ????? ???????? ???????? ????????????? ????????? ???????? ???????? ??? ????????? ?????? ???????????? ???? ?????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???? ??????????

  Onlar (ehli kitap) dan pek çoğunun, kâfirleri dost yönetici edindiklerini görürsün. Kendileri için nefislerinin yapıp gönderdiği ne kötü şeydir. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azabın içinde ebedi kalıcıdırlar.? (Maide süresi ayet 5/78-80)