ANA SAYFAKİTAPLARIM


  “AAAAH” DEME “ALLAAAAH”
  Galiba Fuzuli söylüyordu:

  “Aşıkım dersen, belây-ı aşktan âh eyleme

  Ah edüp ağyârı, esrârından agah eyleme!”

  “Aaaah ederek düşmanına sırrını açma” diyor.

  Rabbin yolunda yürürken ayağına diken batsa Yusuf’un güzelliğini görünce ellerini kesen ve fakat acıyı duymayan Mısır’lı kadınlar gibi acıyı duymadan yürü. (Bak, Yusuf süresi)

  Bu dünya salonunda bela kadehini bir yudumda içmeye zorlasalar yüzü buruşmadan içmeyi başaranlar, Eyüb sabrına kavuşanlardırlar.

  Allah için hapse giren bir İslam alimi, “Hapishane dolusu altını verseydim, burada bulduğum iç huzuru bulamazdım” deyivermiş.

  Hatta bela geldiğinde “Sabır taşınıza bile bildirmeyin. Sabır taşı çatlar, kalbiniz durumu göze bildirir, gözden de yaş gelir de Haktan halka şikayet sayılır” demişler.

  Bu makama erişme için Allahtan yardım isteyeceğiz.

  Ne ile?

  “Sabır ve na¬mazla (Al¬lah'¬tan) yardım isteyiniz. Muhak¬kak bu (na¬maz), huşu sahibi in¬sanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara süresi ayet 45)

  “Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe¬siz Allah, sabre¬den¬lerle bera¬berdir.” (Bakara süresi ayet 153)

  Bazıları “güçlü bir ekonomi olmadan, güçlü bir silah bulunmadan olmaz” kanaatine varmışlar ve bu kanaatleri imanlarının önüne geçmiş.

  Rabbimiz, sevgili peygamberimizi uyarıyor:

  “Nefsini, sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine dua edenlerle be¬raber tut.

  Sen dünya ziynetini arzu ederken, gözlerin onlardan kaymasın.

  Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımıza, hevasına uyana ve işi hep aşırılık olana uyma.” (Kehf süresi ayet 28)

  “Sana vahy olunana uy. Allah hükmünü ve¬rinceye kadar sabret. O hükme¬denlerin en hayırlısı¬dır.” (Yunus süresi ayet 109)

  Ekonomik gücü ve askeri gücü elinde tutanlara karşılık Ammar, Bilal, Selman gibi fakir olan ve hakir görülen Müslümanlarlar beraber ol” diyor.

  Sevgili peygamberimiz de emre uyuyor ve kazanıyor.

  Yüz kiloluk sütün yoğurt olması için yarım kiloluk yoğurt yeterlidir.

  Yarım kiloluk yoğurt kendisi bozuk değilse, yüz kiloluk sütün içine girer ve hepsini birkaç saat içinde kendine benzetir.

  Biz bu toplumun mayasıyız. Kuranın ifadesiyle (ifrat ve tefritten uzak) "Orta ümmetiz" (Bakara süresi ayet 143)

  Rabbimiz buyurur: “Nice az topluluklar, çok topluluklara Allahın izniyle galip gelmişlerdir.” (Bakara süresi ayet 249)

  Küfür sistemlerinin hüküm sürdüğü zamanlarda köleliği yaşayan, Müslüman olunca da özgürlüğün tadına varan Bilal, işkence altında dininden döndürme işlemlerini yaparken işkencecinin çektiği azapla, Bilal’in o görünmeyen mutluğunu ölçen bir alet olsa ve herkese gösterilebilse öyle zannederim ki bu kafirler yine kılıç çekerek o tadı tatmak için bizden önde koşacaklar.

  Millet olarak kurtuluşu istiyorsak ayete kulak verelim:

  “Ey iman edenler, sabredin, sabır yarışı edin, kenetle¬nip kuvvetle¬nin, Allah'tan sakı¬nın ki, kurtuluşa erişesiniz.” (Âl-i Imran süresi ayet 200)

  Allahın sevgisine kavuşmak istiyorsak yine ayete kulak verelim:

  “Nice nebilerin yanında birçok Rıbbiyyûn (Rabbe kul olan alim¬ler) savaştılar da, Allah yo¬lunda kendilerine isabet edenden dolayı ne gevşe¬diler, ne yıldılar, ne de boyun eğdi¬ler. Allah sabre¬denleri sever.” (Âl-i Imran süresi ayet 146)

  Cennete girerken "Sabrınız sebebiyle size selâm olsun” diyerek karşılanmak istiyorsak sabırla yolumuza devam edelim. (Ra’d süresi ayet 24)