ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ÇAĞDAŞ HUKUK MU ÇAĞLARÜ


  Fıkh kitapları, Yani İslam hukuku kitapları, Taharet/Temizlik bölümüyle başlar.

  Ana temizlik maddemiz olan “Su” tanıtılır.

  Suyun çeşitleri öğretilir.

  Suyun rengi, kokusu ve akıcılığı hakkında bilgi verilir.

  Temizliğe engel olan bozulmuş sular tanıtılır.

  Sonra beden ve elbiselerin temizliği, daha sonra banyo yapmanın edepleri ve abdestin nasıl alınacağı öğretilir.

  Evet, İslam Hukukuna başlayan bir öğrenci, derse önce temizlik kitabıyla başlar.

  Fıkıh kitabına geçmeden önce akaide ait kitaplar okunur.

  Önce insanın iç temizliği sağlanır.

  İman esaslarına ait eksiklikler tamamlanır, şüpheler giderilir, akli ve nakli delillerle iman kemale erdirilir.

  Gönlünde kula kul olma meyli yok edilir.

  Kendi gibi birinin koyduğu kuralları, kendini yaratan ve yönetenin koyduğu kuralların önüne geçirmesinin iki dünyadaki zararları anlatılır.

  Sonra İslam Hukuku kitabı İbadet bölümüyle devam eder.

  Çünkü her an kendisine nefes veren, kara topraktan her renk gıdaları çıkaran ve her an onun kanını teninde dolaştıran ve buna karşılık para pul istemeyen Rabbine karşı görevlerini yerine getirmeyen birinin insanlara karşı görevini hakkıyla yerine getirmesi mümkin değildir.

  Bu olmayınca da o sapık mantığın sözcüleri ortaya çıkacak ve çıkarların esas alındığı, “Amaca giden yolda her şey mübahtır” sözünün kural olduğu bir sistem kurulacaktır.

  Bu gün “bana hizmet etmeyenler “Tröristtir” mantığıyla bir yılda bir milyon insan öldüren, öldürdüğü insanın kim olduğunu bile bilmeyen batılı yöneticiler işte bu batıl yolun yolcularıdırlar.

  Sağlam bir imana sahip, içi dışı tertemiz bir insan, kendisine bu nimetleri verene boyun eğerek başkalarına boyun eğmeyen yiğitler, ibadetlerini de hakkıyla yaptıktan sonra hayatın devamı için evlenmeye yönelirler.

  Fıkh kitaplarımız evlenme hukukunu düzenler.

  Evlenmeyi de boşanmayı da kolaylaştırmıştır Rabbimiz.

  Ancak televizyonlarda bu kolaylığı tenkit edenlerin birçoğu yedi kocalı Hürmüzler veya zamparalar, hiçbir zaman Adalet Bakanlığına başvurarak Türkiye’de boşanmaların en çok hangi kesimlerde olduğunu öğrenme zahmetine katlanmazlar.

  Hürmüzlerin ve zamparaların işini kolaylaştırayım ve Mahmut Çetin beyin “X İLİŞKİLER” isimli eserini tavsıye edeyim. Okusunlar da kimin kilodu kimin yatağında kalmış öğreniversinler.

  Sayın Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı iken yetmiş yıl evli kalan üç eşi köşke davet edip ağırladığında gördük ki üçü de namazını kılan, haccına gidip gelmiş, sakallı, başörtülü üç aile.

  Yani evlenmesi kolay, boşanması kolan olan İslam Fıkhına göre evlenmişler ama boşanmamışlar.

  Dünyanı her tarafında doktorlarımız yiyecek, içecek, giyecek ve barınaklarımızın tabii olmasını öğütlüyorlar.

  Sun’i, yapay maddeleri bir zamanlar göklere çıkaranlar şimdilerde yerin dibine batıramıyorlar çünkü yerin altını da kirletiyor.

  Tabiata dönüş olduğu gibi dünya genelinde İslama dönüşte başlamış durumda haydi hayırlı olsun.