ANA SAYFAKİTAPLARIM


  İBRETLİK SİYONİSTLER KI


  Gazete ve televizyon haberlerine göre İsrail, Güney Kıbrıs’a asker yığıyormuş.

  Aylardan Mayıs ayındayız.

  İki yıl önce 2010 yılında Mayıs ayında İsrail’in OECD’ye girmesini bu hükümet sağlamıştı.

  1961 yılından beri Demirel, Nihat Erim, Ecevit, Kenan Evren, Özal, Çiller, Necmeddin Erbakan, Mesut Yılmaz, 28 Şubatçılar tarafından OECD’ye girmesi engellenen İsrail, bu hükümet tarafından engellenmemiş ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD üyesi olmuştur.

  Bu güne kadar hiçbir ülkeye verdiği sözü tutmayan bu işgalciler sürüsüne boyun eğilmiştir.

  Onlar da sütlerinin gereğini yapmaya devam etmektedirler.

  Elektrik direklerine çocukların ve büyüklerin çıkmasını engellemek, elektriğin çarpmasına mani olmak için direklere üzerinde çarpı işareti olan kafatası resmi asarlar. Yani bu adam buraya tırmanmış ve bu hale gelmiş; sen de tırmanırsan bu hale gelirsin demektir.

  Rabbimiz de Kur’anın da tarih direğine asılmış zalim Firavun’ların ve zalim kavimlerin portresini asıvermiştir.

  İki bin yıldır dünya üzerinde yurt tutamayan, vardığı her yerde cüzamlı muamelesi gören Yahudilerin niçin böyle olduklarını haber verirken bütün insanlığı uyaran Rabbimiz:

  “Sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "Kalplerimiz kılıflıdır/sizi duymayız bildiğimizi yaparız" demeleri sebebi ile lanet ettik. Hayır, onların küfürleri sebebiyle Allah, kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Onlardan ancak çok azı iman ederler.” (Nisa 155)

  “Birde inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira yapmaları sebebiyle lanet ettik.” (Nisa 156)

  "Allah'ın Rasülü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri sebebiyle lanet ettik. Onu öldürmediler de asmadılar da . Ancak onlara benzetildi. Onun hakkında ihtilaf edenler şüphe içindedirler.Zanna uymaktan başka onların hiçbir bilgisi yoktur. Onu yakınen/kesin öldürmediler.” (Nisa 157)

  “Ancak Allah onu kendine kaldırmıştır.Allah Aziz'dir,Hakim'dir.” (Nisa 158)

  “Yahudilerin zulmü ve Allah yolundan birçok kimseyi alıkoymaları sebebiyle onlara helal kılınan güzel ve temiz şeyleri haram kıldık.” (Nisa 160)

  “Yasaklandığı halde faiz almaları ve batıl yollardan insanların mallarını yemeleri sebebiyle (de haram kıldık) kâfirler için acıklı bir azap hazırladık.” (Nisa 161) buyurmuş.

  Yahudileri bu hale düşüren dokuz suçtan bahsediyor.

  1- Önce Allaha verdikleri sözü tutmamaları. Allaha verdiği sözü tutmayan bir adam Allahın kullarına verdiği sözü hiç tutmaz. Onun içindir ki bu güne kadar İşgalci İsrail, Birleşmiş Milletlerde imzaladığı hiçbir sözü Filistin’de yerine getirmemiştir.

  Bu konuda Sayın Bülent Ecevit’in SUNUŞ yazısı yazdığı “”Belgelerle Filistin” isimli esere bakabilirsiniz.

  Kitabın yazarı Filistin Türkiye Temsilcisi olan Ribhi Halloum (Kod adı Ebu Firas) dır.

  Bu kitabında 1988 yılına kadar yapılan sözleşmeleri tarih ve metinleri var ama hiç birine uyulmadığını ve uymaya yaklaşmayan işgalcilerin sözlerini nakleder.

  2- Allahın ayetlerini inkar etmeleri.

  3- Peygamberleri öldürmeleri, Hz. İsa’yı öldürmeye teşebbüs etmeleri. Peygamber öldürmekten korkmayan bu insanlar bütün insanlığı yok etmekten çekinmezler ama Allah onlara bu gücü tarih boyunca hiç vermemiştir.

  4- “Kalplerimiz kapalıdır” diyerek kendilerinden başka hiçbir doğruya kulak vermemeleri.

  5- Meryem validemize bile iftira atan bu insanlar dünyanın her tarafında magazin haberler ve yalan haberleri ile namuslu insanlara iftira etmeye devam ediyorlar.

  6- Zulüm. Şirk en büyük zulümdür. Zalim insan mazluma zulmetmeden önce kendi ruhunu darağacına asandır. Önce kendilerine zulmederler. Ahiretteki Cehennem azabı ayrı bir azap.

  7- Dünyanın her tarafında basın yayın, eğitim ve öğretim kurumlarına yön vererek insanların dinden ayrılmalarını sağlamak.

  8- Faiz yoluyla sülük gibi insanları sömürerek sülük gibi kan fazlalığından kendilerini öldürmek.

  9- Kumar, şans oyunları, uyuşturucu ticareti, kadın ticareti, organ ticareti, rüşvet gibi batıl yollarla insanların mallarını yemekle kendilerini helak ettiklerini haber vererek bizim bu tür işlerden uzak durarak helak olmamamızı ister Rabbimiz.