ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ŞEYTANDAN ŞİKAYETİM YOK


  Mikroplardan şikayetçi olma.

  Temizliğe dikkat et.

  Mikroptan kurtulma ümidini yitirdiği için mikrop çukurunda yaşayarak bağışıklık kazanmak için harcadığı zaman ve parayı mikrop temizlemeye harcasaydı hem daha ucuza mal olurdu, hem zaman kaybı olmazdı hem de kesin çözüm olurdu.

  Para spekülatörlerinin, terör spekülatörlerinin, basın-yayın spekülatörlerinin iplerini ellerinde tutan büyük şeytanın kim olduğunu iktidarı, muhalefeti, sağcısı, solcusu bildiği halde mikrop korkusu yüreklere öyle işlemiş ki mikroptan kurtulma reçetesi yazan olmadığı gibi, yazmaya kalkanı da vatan haini olarak ilan etmeye kalkıyorlar.

  “Evet, bu mikrop dünyanın baş belası ama başkaldırmak yerine bağışıklık kazanmak iyidir” mantığıyla hareket ediyorlar.

  Şeytanın bir defa sözünü tuttuğu için Allahtan af talebinden bulunan Hazreti Adem, şikayetini şeytana değil Allaha yaptı.

  Şeytandan şikayetçi olmadı “Biz, kendimize zulmettik…afvet” diyerek kendinden şikayetçi oldu ve başardı.

  Hazreti Nuh, yüzlerce yıl küfürle barışmadan, küfür mikrobuna bağışıklık kazanmadan onları da kurtarmak için feryat etti ve başarlı oldu.

  Hazreti Yusuf, yıllarca hapiste yattı ama Mısır’a hem sultan hem peygamber oldu.

  Taif’in yöneticileri kendilerine kendilerinden daha faydalı olan sevgili peygamberimizi, şehrin serserilerine taşlattırdıklarında efendimiz aleyhisselam “"Allahım, kuvvetimin zayıflığını, çaremin azlığını, bu insanların gözünde aşağılanmamı sana arz ederim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Allahım, Sen zayıf görülen (müstezafların) lerin Rabbisin….” Diye dua ederken şikayetini Rabbine yapmış.

  Kimseden şikayet etmemiş, yalnız kendisini şikayet etmiş. (Bak, Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih tercemesi 2/759, Diyate İşleri başkanlığı yayını)

  Şeytandan korkma. Euzü besmele çek de Şeytanı yaratan Allaha sığın.

  Sıcaktan şikayetçi olma, bünyeni sağlam tut, elbisen sağlığa uygun olsun.

  Hazreti Ali yazın yanmazdı kışın donmazdı. (İbn-i Mace)

  Ağzı şikayete alışık olanlar, başkasının düşüşünü gördüğünde “Çürük tahtaya basmasaydı” der.

  Kendisi düşerse “Tahta çürükmüş” diye tahtadan şikayet eder.

  “Ben başarılı adamım ama elimi kolumu bağlıyorlar” mazeretinin ardına sığınanlar başarısız adamlardırlar.

  Kimse kabahati kendinde bulmazmış.

  Kendisi sütten çıkmış ak kaşıkmış.

  Hiçbir kimsenin eline bakmadan yaşamayı bilenler kimseden şikâyet etmeden yaşamayı başarabilirler.

  “Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur” demiş şair Nev-i.

  Yavrusu Yusuf’u kaybeden Yakub aleyhisselam “"Ben kederimi ve hüznümü Allah'a şikâyet ederim ve Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim." Dedi ve yavrusuna kavuştu. (Yusuf süresi, ayet 86)

  Kocasının aldığı bir kararın yanlışlığını peygamberimizle tartışan ve şikayetini Allaha arzeden Havle hatunun haklılığı hakkında Mücadele süresi nazil olmuştur.

  İnsanlar tarafından haksızlığa uğratılan adamın yetkili makama şikayet etme iznini veren Nisa süresinin 148 inci ayeti bize şikayet edeceğimiz yeri de gösteriyor.

  Hastaysanız, şikyetinizi doktorunuza bildiriniz.

  Dostlarınıza söyleyerek onları da üzmeyiniz.

  Eyyub aleyhisselam, hastalığının giderilmesi için Rabbine dua etmiş, Rabbi de ona tedavi yolunu göstermiş. (Bak, Enbiya süresi ayet 83-84, Sad süresi ayet41)

  Gerçi şikayet, iç yangınlarımızın ağzını açıp dumanını dışarı atarak rahatlama sağladığını zannettiğimiz bir hal gibidir ama dikkat ediniz, çaresizlere durumunuzu şikayet ettiğinizde gönül kapağınızı açtığınız vakit o çaresizin de size bir çok dert kattığını duyacak ve göreceksiniz.

  “Söyleyemem derdimi kimseye, dermân olmasın diye

  İnleyen şu kalbimin sesini ağyâr duymasın diye” diyen ne güzel söylemiş.

  “Kimseden etmem şikayet” veya “Kimseye etmem şikayet” diyen de ne güzel ifade etmiş.