ANA SAYFAKİTAPLARIM


  03.04.2014


  ANLAMSIZ GİBİ GÖRÜLEN SÖZLER

  Kırk dört yıl önce değerli arkadaşım İbrahim Ünal’la (ki “Tanıdığım Ünsüzler” diye kitaplaşan makalelerimin birinde onu da tanıtmıştım) sohbet ederken Ecevit’in o günlerde anlaşılmaz bir sözü üzerine:

  “Sevgilim, madem ki üşüyorsun tak beline tabanca

  Madem yüzme bilmiyordun neden çıktın ağaca” deyivermişti.

  İlk defa duyduğum bu mecazla dolu mısraa epeyce güldüm ama bir kaç gün tek başıma kaldığım zamanlarda da beni güldürmeye yetmişti.

  Anlamsız gibi görülen tekerleme türünde bildiğim “Manda yuva yapmış erik dalına...” türküsü, Kerem’in Aslı’yı ararken kara sinekle güreşini anlattığı şiirinde:

   “Gide gide bir sineğe düş oldum

  
Yeğin bildim şu sineğin işini


  Tuttum kılınç ile kestim kellesin


  Yedi dağ üstüne serdim leşini  Sinek vızıladı uçtu havaya


  Yağın süzdüm üç yüz altmış tavaya


  Yük eyledim doksan dokuz deveye


  Peşkeş ettik Kayseri'ye döşünü  Sineği tutup meydana attılar


  Beş yüz kese akça yağın sattılar


  Kemiklerinden bir köprü çattılar


  Hesap ettik iki bindir yaşını  Ben bilirim karanlıkta geleni


  Gelip benim tatlı canım alanı


  Dertli Kerem söyler böyle yalanı


  Ya kim gördü o sineğin eşini” diyordu.

  Yunus Emre Emre’nin:

  “Çıktım erik dalına

  Anda yedim üzümü

  Bostan ıssı kakıyıp

  Der ne yersin kozumu

   

  Uğruluk yaptı bana

  Bühtan eyledim ona

  Çerçi de geldiaydur

  Hani aldın gözünü

   

  Kerpiç koydum kazana

  Poyraz ile kaynattım

  Nedir diye sorana

  Bandım verdim özümü

   

  İplik verdim cullaha

  Sarıp yumak etmemiş

  Becid becid ısmarlar

  Gelsin alsın bezini

   

  Bir serçenin kanadın

  Kırk katıra yükledim

  Çift dahi çekemedi

  Şöyle kaldı kazını

   

  Yunus bir söz söylemiş

  Hiç bir söze benzemez

  Münafıklar elinden

  Örter mana yüzünü”

   

  Şiirini biliyordum.

  Ama 2013 yılının sonuna doğru A.A çıkışlı bir haberi televizyondan dinleyince İbrahim’den duyduğum şiiri hatırladım.

  Habere göre armut ağacına çıkan bir adam, dal kırılınca ağacın dibindeki kuyuya düşmüş ve yüzme bilmediği için ölmüş.

  Yunus’un bu anlaşılmaz gibi görülen şiirine başta İsmail Hakkı Bursevi olmak üzere nice büyük ilim adamları şerhler yazmışlar.

  Yazılanları Yunus duysaydı acaba ne derdi bilemeyiz.

  Şiirin manası, şairin içinde kalırmış. Okuyanlar ise zamana, mekana ve ruhsal durumuna göre kendine lazım olanı alırmış.

  Ayı, armut ağacındaki armutları yemiş.

  Malın sahibi bahçesine gelince ayının bir tek dalı yemediğini görünce hemen abanmış dala ve armutları toplamaya başlamış.

  Derken kendini yerde bulmuş.

  Dal kırılmış yere düşmüş.

  Meğer o dalın yarı kırık olduğunu anlayan ayı o dala basmamış.

  Daldaki armutlara kilitlenen mal sahibi dalın çatlağını görmemiş ve bacağı kırılmış.

  Söz dinlerken veya okurken kendi anlamak istediğinizi almaya kilitlenmeyin.

  Yazan veya konuşanın anlatmak istediğine dikkat edin.