ANA SAYFAKİTAPLARIM


  05.09.2013


  KAFİR OLMAMANIN YOLU

  Bir anda elinize hayal edemediğiniz bir para geçiverdi, ne yaparsınız?

  Nerede nasıl değerlendirirsiniz?

  Veya nasıl korursunuz.

  Bu yazıyı yazarken ben de düşündüm ama nasıl korunacağı konusunda önümde bir örnek olmadığından, babam ve ağabeylerim günü birlik yaşadığından ben bir şey hayal edemedim.

  Bir filmde milli piyangodan para çıkan Şener Şen’in başına gelenleri hatırladım.

  Hanımından, kayınından, herkesten nasıl saklayacağını düşünürken uykusuz gecelerde çıldırdığını gördüm.

  Halbuki, milyarlarca insan bu dünyadan ayrıldı gitti.

  Karun ise kefensiz gitti.

  Malımızı koruyalım ama bizi iki dünyada mutlu edecek imanımızı koruma konusunda daha fazla dikkatli olmamız gerekir.

  İmanlı kalabilmenin yolunu Rabbimiz gösteriyor.

  Ben bazı ayetleri sunuyorum.

  Siz, evinizdeki mealden yeniden bakınız ve okuyunuz.

  Kimin meali olursa olsun ondan okuyunuz ve imanımıza sahip olalım.

  Buyurun ayetleri okuyun:

  Nisa süresi ayet “59- Ey iman edenler, Allah'a itaat ediniz; Rasülüne itaat ediniz;  ve siz­den olan emir sa­hiple­rine de (itaat ediniz.) Herhangi bir şeyde çekişirse­niz, eğer Allah'a ve âhiret gününe iman ediyorsa­nız onu Allah'a ve Rasülüne havale ediniz. Bu daha ha­yırlı ve so­nuç itibariyle daha güzeldir.

  Nisa süresi ayet 60- Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini id­dia edenlerin, Tağut (put adamlar) önünde muhakeme ol­mala­rını iste­diklerini görmedin mi? Halbuki, on­ları inkâr etmekle emr olunmuş­lardı. Şeytan on­ları uzak bir sapıklığa dü­şürmek is­ter.

  Nisa süresi ayet 61- Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Rasülüne ge­lin" dendiği za­man, mü­nâfıkların senden ta­mamen uzaklaşğını görürsün.

   Nisa süresi ayet 65 “Hayır, öyle değil. Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarındaki çekiş­mede seni hakem tayin et­medikçe ve Senin verdiğin hükme yüreklerinde sı­kıntı duymadan teslim olmadıkça iman etmiş ol­maz­lar.

  Nur süresi ayet 47- "Allah'a ve Peygambere iman ettik ve itaat ettik" derler. Bundan sonra on­lardan bir kısmı yüz çevirirler. İşte onlar mü'min değillerdir.

  Nur süresi ayet 48- Aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve Rasülüne çağırıl­dıkla­rında bir de bakmışsın ki on­lardan bir kısmı yüz çevirirler.

  Nur süresi ayet 49- Eğer hak onların(lehine) olursa, boyunlarını eğerek ona (Kur'ân'a) gelirler.

  Nur süresi ayet 50- Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüp­heleniyorlar mı? Yoksa Allah ve Rasülünün zulme­deceğinden mi korkuyorlar? Ha­yır, İşte onlar za­lim­lerin ta ken­dileridir.

  Nur süresi ayet 51- Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Rasülü'ne davet edil­dikle­rinde, mü'­minlerin sözü ancak: "İşittik ve itaat ettik" demek olur. İşte onlar kurtuluşa erenle­rin ta ken­dileridir.

  Nur süresi ayet 52- Kim Allah'a ve Rasülü'ne itaat eder, Allah'tan korkar ve on­dan sakı­nırsa, işte onlar kazananların ta ken­dileridir.