ANA SAYFAKİTAPLARIM


  06.11.2013


   

  GÖRÜNTÜ ALDATABİLİR

  Atalarımız: “Adamın alacası içinde hayvanın alacası dışında” demişler.

  Dışından derviş görünen içinden berduş olabilir. Onun için görüntüye aldanmamalı.

  Hayvanın dışına bakarak aldanmama konusunda “Ak koyunu gören içi dolu yaz zanneder” demişler.

  Bilmiyorsan, aldanma durumun olacaksa işin ehline soracaksın.

  Görüntüsü hoşuna giden biri “Kalıbının adamı olmayabilir”

  İpek gibi elle seninle tokalaşanın taş gibi yürekle seni ezebileceğini hatırından çıkarma. “Yumuşak atın tekmesi sert olur” demişler.

  “Yüzü bezek, içi tezek” olan insanlar olduğu gibi, dışı viran içi mamur olanlar da vardır.

  İnsanlar da çiçekler gibidir.

  Güzel görünümlü kokusuz çiçek olduğu gibi, güzel kokulu görünümü güzel olmayan çiçek de vardır.

  Hem güzel görünümlü hem güzel kokulu çiçek de vadır.

  Biz, bu iki tarafı da güzel olanlardan olalım.

  Elimiz gül veya bal satsın, güzümüz de karşıdakine güven versin.

  İçi kan ağlayıp dışından gülen olduğu gibi, için şen ve şakrak olduğu halde dışından üzgün görünür.

  “Ya olduğun gibi görün veya göründüğün gibi ol” demişler.

  Ama iyi olmaya ve iyi görünmeye çalışalım.

  Şair Nabi, caminin şöhreti  güzelliğindendir, cami harap olursa cemaat gelmez anlamında:

  Şöhreti mal iledir ma’bed-i İslam’ın da

  Camii köhne bî vakfa cemaat gelmez” demiş.

  “Adım çıkmış dokuza, enmez sekize” deyip kötü işler yapıp kötü görünme veya iyi görünme tarafına gitmeyelim, kötülük yapmayalım.

  İnsan oğluyuz, mayamız sağlam, bize bir şey olmaz demeyin.

  Aynı çağda yaşayan ve Adem oğlu olan Hazreti Musa ile Firavun, Hazreti Muhammed ile Ebucehil  arasındaki farkı görüver.

  Aynı yere bakan sarhoş ile derviş aynı şeyleri söylemez.

  Sarhoş, meyhaneyi dünyanın en güzel yeri olarak görürken derviş en iğrenç yeri olarak görür.

  Şair Nabi: “Harabatı görenler her biri bir haletin söyler

  Safasın nakleder rindan, zahid sıkletin söyler” der.

  İkisi de Adem oğlu ama biri üzümün şerbetini içmiş, öbürü şarabını içmiş.

  Şarabını içen düz yolda eğri gider, şerbetini içen, eğri yolda doğru gider.

  Aynı Adem oğlu madeninden olan insanların kullanıldıkları yere de dikkat etmeleri gerekir.

  Haram işlerden ve haram yerlerden uzak durunuz, sizi de kirletir.

  Şair Nabi, ibrikle leğen aynı madendendir ama ibrikten temiz su akar, leğende ise kirli su olur demek için sözü kalıba döker ve:

  “İbrik ü leğen ma’deni vahıdden iken

  Birinde su pâk birisinde nâ pâk” demiş.

  İçi kafir dışı Müslüman olan münafıklar, öyle bir Müslüman görüntüsü vermişler ki sevgili peygamberimizin bile gözüne girmişler.

  Rabbimiz bu olayı “Onları gördüğün zaman bedenleri hoşuna gi­der, konuşur­larsa sözle­rini dinlersin. Sanki onlar giydirilmiş keresteler gibidir­ler. Her bağırmayı kendi aleyhlerine zannederler. Onlar düşman­dırlar. On­lardan sakın. Allah onları gebertsin. Nasıl da döndü­rü­lüyorlar?” anlatır. (Münafikun süresi ayet 4)

  Dili ballı gönlü zehirli insanlardan da haber verirken: “İnsanlardan öyleleri vardır ki, onun dünya hayatı hakkın­daki sözü senin ho­şuna gider ve kal­binde olana Allah'ı şahit tu­tar. Hal­buki o düş­manla­rın en azılısıdır.” Buyurur. (Bakara süresi ayet 204)

  Bir yerde duranların çokluğu da seni aldatmasın.

  Onların haklılığına bak.

  Haklı kişi tek başına duruyorsa, haksızın yanında da milyonlar, milyarlar olsa Hakkın ve haklının yanında olmaya bak.

  Rabbimiz: “De ki: "Pisin çokluğu tu­hafına gitse de pis ile temiz denk olmaz. Ey akıl sa­hipleri, Allah’tan sa­kının ki kurtuluşa eresiniz.” Buyurmuş. (Maide süresi ayet 100)