ANA SAYFAKİTAPLARIM


  07.05.2014


  GÜZEL SÖZLER İŞARET IŞIKLARIDIRLAR

  Hazreti Ali: “Ünzur ila ma kal, vela tenzur ila men kal/Söylenene bak, söyleyene değil” buyurmuş.

  Onun için kültür erozyonunun olduğu çorak bir ortamda yetişen aydınlarımızın, batılı yazarlardan naklen verdikleri güzel sözlerin aslının İslam’a ait olduğunu bilenlerimiz onlara kızmasınlar.

  Güzel bir sözü piyasaya sürüverdikleri için onları tebrik bile etsinler.

  İki gün önce bir Profesörümüz televizyonda katıldığı bir programda Gabriel de Tarde diyor ki diye başlayan uzun cümlesinin özeti sosyolojide toplum içinde birey incelendiğini halbuki Gabriel’e göre toplumun birey içinde olduğunu söylediğini aktarıyor.

  Hemen Hazreti Ali’nin bir şiiri aklıma geliverdi:

  Ve tahsebü enneke cirmün sağırun

  Ve fike intava’l alemü’l ekberu

  Daüke fike ve ma teş’uru

  Ve devaüke fike ve ma tübsıru

  “Sen kendini küçük zannediyorsun.

  Halbuki alem senin içinde dürülü. (Yani yalnız insanlık değil bütün yaratılmışlar)

  Dert sende ama hissetmiyorsun,

  Derman sende, yine görmüyorsun” diyor. (Feyz’ül Kadir 5/466 ve bir çok tefsir kitaplarında  ve Hadis şerhlerinde nakledilir)

  Ve biz, her gün beş vakit namazımızda kırk rekatımızı yalnız kılarken bile “İyyake na’büdü/Biz, ancak sana kulluk ederiz” deriz” derken “Biz” liğimize vurgu yaparız.

  Cemaatle kıldığımızda İmam efendi “Biz” der ve bizlerde kelamın sonunda “Amin” deriz

  Yani, toplum içinde birey, birey içinde toplum olarak yaşadığımızı ifade ederiz.

  *****

  Bir kaç gün önce yine ünlü bir yazarımız, Hazreti Ömer’e ait bir kelamı, Camus’un dilinden piyasaya sürüverdi.

  İyi de etti. Anlamsız uğultular arasında insanlık kaybolurken işaret ışığı gibi fırlatılan bu sözlerin o anda markasına bakılmaz.

  Ama ilklerin öncülük hakkının yenmemesi için asıl söz sahibi aranıp, bulunup adı verilmesi daha iyi olur.

  Temiz suyun kaynağı da temiz olursa içimi daha güzel ve lezzetli olur.

  Hazreti Ömer: “Hasibü, enfüseküm kable en tühasebü/Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz” buyurmuş. (Tirmizi, Sünen, K. Sıfatül kıyamet, hadis 2383)

  Camus’un Fransızca sözünü ünlü yazar “Son mahkemeyi beklemeden, kendini her gün yargıla” diye terceme etmiş.

  *****

  Sevgili peygamberimiz: “Piyasayı belirleyen Allah’tır” buyurmuş (Tirmizi, büyu, bab 73, hadis 1314, Ebudavud, büyu, hadis 3451, İbn-i Mace, ticaret, hadis 2200)

  Adam Smith de (1723-1790) “Piyasayı belirleyen görünmez el” demiş. Bu sözü ekonomistlerimizin dilinden düşmüyor.

  Adam Smith, tabiat kanunlarına uyuma dikkat çekmiş ve bu sözünü söylemiş, Sevgili peygamberimiz ise Tabiat kanunlarını yaratana dikkat çekmiş.

  *****

  Yıllar öncesiydi solcu bir yazarımız da Arthur Miller’in bir sözünü uzunca açıklayan bir makale yazmıştı.

  Miller “Teker teker öleceğiz” demiş.

  Bunu herkes bilir diyerek tenkit edemem.

  Her yazar ve konuşmacı, insanların bilmediğini bildirmek için yazıp konuşmuyor.

  En çok gördüğümüz ve bildiğimiz şeylere en az dikkat eder ve çok az değer veririz.

  Onun için en çok olduğu halde en az dikkat edilenlere dikkat çekmek en faydalıdır.

  Teker teker öleceğimizi Rabbimiz şöyle haber verir: “Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize teker teker geldiniz. Ver­diği­miz nimetleri arkanızda bıraktınız. Aranızda Allah'a ortak ol­duğunu iddia ettik­lerinizi beraberi­nizde şefaatçi olarak görmüyoruz. Aranız­daki bağ kop­muştur. İddia ettiğiniz şeyler kaybolup gitmiştir.” (En’am süresi ayet 94)

  Ayet, Hadis ve güzel sözlerimizin, batı ambalajıyla piyasamıza sürülmesinden rahatsız olmayalım.

  “Söyleyene değil söylenene bakalım”

  Temiz öze, güzel söze doyulmaz.