ANA SAYFAKİTAPLARIM


  08.11.2013


  EVLERE BASKINA KARŞI OLANLAR İSLAMI İSTİYORLAR

  Hamamda iki türlü tellak varmış.

  Biri, müşteri fazla para versin diye keselediği adamın kirlerinin adamın gözüne sokacak şekilde önüne yuvarlarmış ama o müşteri bir daha ona keselenmek istemezmiş.

  Öbür keseci ise keselediği müşterinin kirlerini adama göstermezmiş ve müşteriler hep onu tercih edermiş.

  Geleneğimizde kirli çamaşırlar ya çamaşır makinesine veya kirli dolabına konur ve gözlerden uzak tutulurken neden insanlarımızın kirleri, kusurları ortaya çıkarma timleri kurulsun?

  Allah’ın yasaklarının önüne geçerseniz, kendiniz kurallar koyarsanız ve onları öne geçirirseniz Allah’ın yarattığı kulları kendinize bağlarsanız sizin kurallarınız onların gönlüne girmediğinden onu çiğnemek kolaylaşır.

  Fransa’nın Lyon kentinde bekar işçiler için yapılan Foyer Hotelde her gece odalarımız ani baskınlarla maymuncuk anahtarlarla açılır ve kontrol yaparlardı.

  Kurallarınızı aldığınız ve hayran hayran bayıldığınız ülkede durum bu idi.

  Yapılan doğru değildi.

  29.10.2013 tarihli makalemde “Bir kadınla erkeğin zina ettiğini gören Hezzal el Eslemi isimli  sahabenin, zina eden erkeği yakalayıp sevgili peygamberimize getirdiğinde “Keşke elbiseni üzerlerine atarak olayı gizleseydin bu yaptığından daha hayırlı olurdu” buyurduğunu yazmıştım. (Malik, Muvatta hadis no 1499, Beyhakı, Süneni Kübra, 8/227 Hadis no 16778)

  Bir gece Hazreti Ömer Medine sokaklarında gezerken bir evden şüphelendi ve duvardan atlayarak eve girdi. Baktı ki evde bir adam, yanında bir kadınla oturuyor ve önünde de şarap var.

  Ömer (R.a.) “Allah düşmanı, sen Allaha karşı ısyan ederken Allah’ın seni gizleyeceğini mi zannediyorsun?” der.

  Suçüstü yakalanan adam “Ömer, ben Allah’a karşı bir suç işledim, sen ise üç tane suç işledin:

  1- Allah “Ayıpları araştırmayın” dedi sen araştırdın (Ayet için bak, Hucurat ayet 12)

  2- Allah, “Evlere kapılarından giriniz” dedi, sen duvardan girdin. (Bak, Bakara süresi ayet 189)

  3- Allah, “Ey iman edenler, kendi evinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin.” Buyurdu, sen ise selamsız girdin” (Bak Nur süresi ayet 27)

   Ömer, “Peki, seni afvedersem bir iyilik yapar mısın?

  Adam “Evet, eğer beni afvedersen bir daha bu suçu işlemem” dedi ve Ömer de onu afvetti. (Haraiti, Mekarim-ül ahlak 1/2 (Vefat hicri 327) Ebu hayyan et-tevhidi, Besair ve zehair 1/320, Kenz-ül ummal hadis no  8827)

  Yine bir gün, bir adam Hazreti Ömer’e gelip “Filan adam sarhoş” diye şikayet eder. Hazreti Ömer hemen adamın yanına gider ve “Ben burada şarap kokusu buluyorum, sen sarhoş musun?” der.

  Adam, “Sarhoş olan sensin. Vela tecessesü/kişilerin mahremini araştırmayı Allah sana yasaklamadı mı?” diye cevap verince Ömer (r.a.) orayı terk eder. (Süyuti, ed-Dürrul mensur Hucurat süresi ayet 12)

  Şair de:

  “Yüzde ısrar etme, doksan da olur.

  İnsan dediğinde, noksan da olur...

  Sakın büyüklenme, elde neler var.

  Bir ben varım deme, yoksan da olur.” Diyor.

  Ancak, zinanın yaygınlaşmasını isteyenlere de bir sözüm yok ama sevgili peygamberimize gelip zina etmek istediğini söyleyen gence sevgili peygamberimiz “Bir başkasının senin annenle, kız kardeşinle, kızınla zina etmesini ister misin?” dediğinde “hayır ya rasülellah” diye cevap verir. Sevgili peygamberimiz de ona “Senin zina edeceğin kadın da senin gibi birinin ya annesi, ya kız kardeşi ya kızı” diye cevap verir” sözünü hatırlatıp dünyadaki bütün kadınların kendi annesi, kızı, kız kardeşi, hanımı gibi değerli olduğunu hatırlatırım.