ANA SAYFAKİTAPLARIM


  09.10.2013


  DEĞİŞEN NE

  Derebeylik devam ediyor.

  Eskiden toprağa dayanan derebeyleri bu günlerde Borsaya, dolara, Euro’ya, hisse senedine, silahına ve bilek gücüne dayanıyor.

  Eskiden halk soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye ayrılırken günümüzde Zenginler, politikacılar, mafya ve işçiler olarak devam ediyor.

  Teröristleri de mafya olarak alabiliriz çünkü adamlar para karşılığı çek senetten politikayı düzenlemeye kadar iş takibi yapıyorlar.

  Ata binerek zulmeden derebeyi günümüzde lüks arabaya binerek bey oldu.

  Ulakla haber gönderdiği yerlere cep telefonuyla emirler yağdırıyor.

  Deve ve at kervanlarıyla nakliyecilik yaparken trenle, gemiyle, uçakla nakletmeye başladı.

  Köylüler, kara saban, sarı öküzle derebeylerine hizmet ederlerken günümüzde traktörlerle beylere hizmete devam ediyorlar.

  Halkı derebeylerine bağımlı hale getiren papa ve papazların  etkisi sıfırlandı ama çağdaş beylere laik seküler aydınlar, kapıkulu gibi nasıl kul köle olunacağını öğretiyorlar.

  “Kral öldü yaşasın kral” sloganıyla hergelene hizmete hazır hale getirdiler işçileri, köylüleri.

  Eskiden kilisenin aforoz ettiği, dinden attığı kişiler, kralın da, halkında gözünden düşerlerdi, günümüzde aykırı düşünenler, politikacıların acilen çıkardıkları kanunlarla hakimler kişiye bin türlü yasak getirerek, basının yaymasıyla da toplumdan tecrit ederek aforoz ediliyor.

  Eskiden Derebeyleri devletlerini dine dayandırarak ayakta tutarlardı, günümüzde dinsizliğe dayandırarak ayakta tutuyorlar.

  Eskiden Derebeyleri bir araya gelerek Kudüs’ün Müslümanlardan alınması için Haçlı seferleri düzenledikleri gibi günümüzde Kudüs’ün Siyonistlerin sığınağı olması ve İslam dünyası içinde batının jandarmalığını yapması ve soygunlarına yardımcı olması için savaşıyorlar.

  Eskiden derebeylerin askerleri, aç kurtlar gibi zengin İslam ülkelerine saldırdığı gibi, günümüzde İslam ülkelerinin üzerinde fakirce oturduğu yeraltı servetlerini sömürmek üzere fakirlikten hiç bir zaman kurtulamayacak, kanından başka sermayesi olmayan askerleri NATO ve BM şemsiyesi altında salarak sömürüsüne devam ediyor.

  İsnada değişen bir şey yok.

  Adem oğullarından Kabil bu dünyada kardeş kanını akıttığında katil insan karakteri ne ise şu anda bir tek silahla binlerce  değil milyonlarca insan öldüren silahları üreten Profesörler, generaller, Bush’lar aynı karakteri taşırlar da araçları ve gereçleri ayrı.

  Gerekçeleri hep aynı: “Allah’ın dediği değil, benim dediğim olacak”