ANA SAYFAKİTAPLARIM


  12 YIL ÖNCE


  12 YIL ÖNCE

  23/02/2005 tarihli yazımın başlığı “YILAN SOKACAK ADAM BULAMAZSA SENİ DE…” idi ve şöyle yazmıştım:

  “Meksika’da her evde, Amerika’dan tokat yiyen bir insan yaşarken,

  Japonya’da atom bombasından zarar gören insanlar, hayvanlar hatta bitkiler hala sakat gezerken,

  Nikaragua’da Amerikalıların öldürdüğü insanların kabrinde hala insanlar ağlarken,

  Guetamala’da, Kore’de, Küba’da, yüz binlerce insan, kaybettiklerinin acısını içinde taşırken,

  1965 de Suharto’yu destekleyerek Tsunami felaketinden daha fazla (çoğunluğu Müslüman olan, bir milyon) insanın ölmesini sağlarken, 

  Vietnam’da bir milyondan fazla ölü ve sakat bırakarak 1975 de kaçarken,

  Panama, Gutemala, Laos, Arjantin, Grenada, Somali, Lübnan, Filistin de haydutluk yaparken şimdi de Amerika, İslam alemini sırayla yemeye başladı.

  Afganistan’dan sonra Filipinlerdeki Müslümanların lideri Ebu Seyyaf’ı yakalamak için Filipinlere asker gönderdi.

  Sudanı vurdu.

  Libya’yı bombaladı.

  İran’ı, Saddam’a vurdurdu.

  Doğu Türkistan’daki Müslümanları Çin’e havale etti.

  Çeçen Müslümanları, Rusya’ya havale etti.

   Irak’ın işini bitirdikten sonra Suriye, İran, Suudi Arabistan, üzerinden üzerimize geleceğini açık ve net olarak söyleyen bu zalim için “Beni sokmayan yılan bin yaşasın” denemez. Bu yılan, sokacak adam bulamazsa bizi de sokacak.

  Bu yılanın hedefinin  “İslâm” olduğunu bizzat kendisi “Haçlı seferleri başlamıştır” sözüyle açıklamıştı.

  Ne yapıp etmeli bu yılan bu bataklıkta boğulmalı. Yoksa adam yiyerek yaşayan dev gibi bütün İslâm alemini yemeye yönelecektir.

   Rabbimiz buyurur:

  “Size ne oluyor ki; Allah yolunda "Ey Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu ülkeden bizi çıkar. Bize tarafından bir dost gönder ve bize tarafından bir yardımcı gönder" diyen zayıf bırakılmış erkekler, kadınlar ve çocuklar uğ­runda çarpışmıyorsunuz?” (Nisa süresi ayet 75)

  Yani, çaresiz mazlumların yanında yer almamız emrediliyor.

  Arab’ın bir ata sözü vardır. “Ey beni duyanlar, açın kulaklarınızı duyun beni. Ben beyaz öküz yendiğinde yenmiştim.”

  Hikayesi şöyle: Beyaz öküz, siyah öküz ve sarı öküz otlakta yayılırken bunları yemeyi planlayan kurt, üçüne birden saldıramayacağını anlayınca sarı öküzle siyah öküzün yanına varmış ve “Acıyorum size” demiş. “Beyaz renk uzaktan belli olur. Çiftçi görür sizi yakalar, boyunduruğu altına alır, çift sürer. Hürriyetiniz elinizden gider” yollu diller dökmüş ve ikisini ikna etmiş, ama öküzler “O bizim kardeşimiz, biz bir şey yapamayız ki” demişler. Kurt “O işi bana bırakın, siz göz yumun yeter” demiş ve beyaz öküzün işini bitirmiş. Birkaç gün sonra aynı plan dahilinde siyah öküzün işini de bitirince sarı öküzün yanına gelirken sarı öküz yukarıdaki feryadı basmış. (İbni Asakir, Tarihi Dımışk 39/472-3, Yakubi, el-ma’rife ve-t-tarih 3/118, Lehcetü-l-lüğa,öküz maddesi )

  Bir zamanlar biz bir tek millet iken kurt planıyla elliden fazla devletçikler haline getirilmişiz.

  Yenip bitirilmiyoruz. Bu kurtlar daha sinsi. Ölüm noktasına yaklaşıncaya kadar kanımızı emiyorlar, sonra bırakıp başkasına geçiyorlar.

  Son yıllarda önce İran’a saldırdılar, sonra Kuveyt’e, sonra Irak’a saldırdılar. Her saldırı öncesinde saldırmak için gerekçe hazırladılar ve dünyadaki sürülerden de destek aldılar.

   “Kurt kanunu” bu. Kurt, ırmağın alt tarafında bir kuzu görmüş: “Suyumu bulandırıyorsun seni yiyeceğim” demiş. Kuzu: “Ben alt taraftayım, senin suyunu nasıl bulandırayım? Deyince

  “Geçen sene bulandırmıştın” demiş.

  Kuzu: “Geçen sene ben dünyada yoktum” deyince,

  Kurt: “Fazla uzatma seni yiyeceğim” demiş.

  “Yeni bir dünya” nın oluşması için Müslümanların yok edilmesi gerektiğine inanıyor küfür milleti.

  Bu seneye kadar kırk yıldır “NATO” tatbikatlarında düşman güçler “Kırmızı” olarak belirlenmişken komünizmin göçmesiyle bu “Yeşil” renge değiştirildi. Dünyadaki yeşiller partisi, vakfı, dernekleri de ses çıkarmadıklarına göre ve bir yetkilinin de “Hedef İslam” demesiyle bu yeşille İslâm’ı kastettikleri ortaya çıkıyor.

  İnşaallah “Hedef İslâm” sloganı onların top yekün İslam’a girmelerine vesile olur.

  Biz, yılan zehrinin içinde bile panzehiri arayanlardanız.

  “Kurt kanunu”na göre Türkiye’de Türkçülük-Kürtçülük planı uygulandığı gibi Türkistan’da, Azerbaycan’da, Buhara’da, Semerkand’ta şimdiden Kırgızlık, Kazaklık, Özbeklik, Türkmenlik, Sünnilik, Şiilik, Arap Şiiliği, İran Şiiliği ateşini yakmaktalar.

  İşte bu durumda Japonya’sından Almanya’sına, Endonezya’dan Grenada’ya  kadar Amerika’dan doğrudan veya dolaylı  zarar gören her ülkenin Iraktaki kurtuluş hareketine el altından yardım etmeli.

  İran’a Suriye’ye zehir akıtmasına  izin verilmemeli.

  Yoksa globalleşme adına “Benim dediğimi tutacaksınız, verdiğimi yutacaksınız. Birleşmiş Milletler de benim yuvam” diyen zalimin zehrinden bütün insanlar nasibini alırlar.