ANA SAYFAKİTAPLARIM


  12.02.2014


   

  BATI KÜLTÜRÜ İŞKENCECİ ÜRETİR

  Televizyonlarda ve Gazetelerde bir Üniversite öğrencisinin kediyi işkence ederek öldürürken görüntülediğini ve yaptığı işkenceyi herkesin görmesi için internet ortamında yayınladığını haber yapıyor.

  Bu olayı yapan ilkokul mezunu bir köylü delikanlısı olsaydı göreydin sen gümbürtüyü.

  Şu anda yeryüzünde en büyük işkenceyi, katliamı, zulmü ve sömürüyü, batı eğitiminden geçmiş, demokrasiyi özümsemiş ve Amerika Cumhurbaşkanı seçilmiş Bush oğlu Bush’lar yapıyor.

  Bir yılda bir buçuk milyon insanı öldürme çetesi kuranların eğitim metodu devam ediyor ülkemizde.

  Amerika’nın en eğitimli subaylarının Ebu gurevb hapishanesinde yaptıkları işkenceleri ve görüntüleyip dünya insanına sunmalarının yansımasıdır bunlar.

  Afganistan’da öldürdükleri Müslümanları bir çukura doldurduktan sonra emir-komuta içinde ölülerin üzerine işeyen kültürlü Amerika’nın yaptıklarının kültürümüze yansımasıdır bunlar.

  Kedi de öldürürler, köpek de boğarlar, Matadorun boğa öldürmesini seyretmek için batının en medeni kabul edilen canavarları arenada toplanırlar ve “öldür öldür” diye yırtınıyorlar.

   Kölelerin birbirini öldürmesinden, insanları canlı canlı aslanlara yem yapılmasından zevk alan Greko-Romen kültürünün devamıdır bu kültür.

  Bir kaç dil bilen, ekonominin kurallarını koyduktan sonra bir gecede herkesin bankadaki parasının yüzde yirmi beşini dalaverasyonla çalan insan üretiyor bu sistem.

  Adam öldürme sayısına göre değeri artan, dalaverasyon bilgisiyle soyduğu para oranına göre soyguncuya değer kazandıran bir sistem.

  Sevgili peygamberimiz, susuz köpeği sulayan bir erkeğin ve bir kadının cennetlik olduğunu, (Müslim, selâm hadis 2244, 2245) bir kediyi evine hapsedip yemek ve su vermeyen bir kadınında azap göreceğini haber vermiştir. (Müslim, selâm hadis 2243)

  Bindiği hayvana sözlü hakarette bulunan kadının bu kötü sözünü duyan Peygamber efendimiz: “O kadını o bineğin sırtından indirin” buyurmuş. (Müslim, Birr, hadis, 2595, Ebu Davud, Cihad hadis 2561)

  Açlıktan inleyip ağlayan bir devenin gözyaşlarını sildikten sonra sahibini uyaran bir Peygamberin ümmetiyiz. (Ebu Davud, Sünen K. Cihad, hadis: 2549, Müslim, Sahih, hadis no:342,2429, Ahmet, Müsned 1/205)

  İnsana tapan, katiller ordusunun zulmüne son vermek, gariplerin, yetimlerin, kimsesizlerin mallarını talan edenlere dur demek, insanın insana tapınmasını önlemek için görevlendirilen sevgili peygamberimize karşı harp açanlarla harp de yapmış ama Türkiye topraklarının iki katı toprak fethederken iki taraftan harp meydanında 240 kişi ölmüş. (Bak,Prof.  Dr. Muhammet Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, sayfa:11, Dr. Salih Tuğ çevirisi, Yağmur yayınları, İst.1962)

  Öldürmek hedef değildi, diriltmekti hedefi.

  Bir bedevinin çadırında bağlı duran dişi ceylanın, süt kuzusu yavrularından ayrı duruşunu gören sevgili peygamberimiz, o dişi ceylanın bağını çözer ve yavrularını emzirdikten sonra dönmesini ister. Bir müddet sonra ceylan memeleri boşalmış olarak geri döner ve sevgili peygamberimiz ceylanı tekrar bağlar. Bedevi gelince ceylanı satmasını veya bağışlamasını  söyler. Bedevi de ceylanı, Efendimize bağışlar. Sevgili peygamberimiz de ceylanı serbest bırakır.(Beyheki, Delail 6/34, Ebu Nüaym, Delâil hadis No:273, Zehebi, Tarih-ül İslâm M. Can tercemesi 2/29

  Uzun sözün kısası, çevre üzerine en değerli kitabı okuyun, hayvan hakları üzerine en güzel kitabı okuyun ve arkasından şu “Yeryüzünde  kıpırdayan hiçbir hayvan ve  iki kanadıyla uçan  hiçbir  kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar . Biz Kur’an’da  hiçbir şeyi eksik bırakmadık . Sonra Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.”(En’am süresi ayet 38) ayeti okuyun, bakın bakalım bu ayarda bir cümle dünyanın herhangi bir yerinde kurulabilmiş mi?

  Rabbimiz, her canlıyı bizim gibi bir ümmet olarak tanıtıyor bize.

  Bu ayetin tefsirini “Şifa Tefsiri” nden bir okuyuverin.

  Eğer evde yoksa (0212) 5111085 nolu Cantaş yayınevinden isteyebilirsiniz.