ANA SAYFAKİTAPLARIM


  12.04.2013


  BEY OĞLU BİR BEY

  Bey oğlu bir bey, çölde avlanırken sıcak kumlar üzerinde uzanıp yatan birini görür.

  Hemen atından iner, adamın ağzına biraz su verir. Adam kendine gelir. Karnını doyurur. İnciğine can gelince ok gibi yerinden fırlar, atın üzerine sıçrar ve kamçıyı vurup kaçar.

  Beyoğlu bey, onun arkasından bağırır: “Dur” deyince adam durur. Bey: “Bu yaptığını kimseye söyleme. Söylersen iyilik yapan insan sayısı azalır” der.

  Bu beyin davranışını severim.

  “Besle kargayı oysun gözünü” sözünü sevmem.

  Biz, daneyi saçarız nasibi olan yer ve ondan gelecek herhangi bir zarar iyilik yapmamızı engelleyemez.

  Kursağında ekmeğimiz olan insanların yaptığı kötülüklerden dolayı ekmeğimizi hatırlamayız.

  Onu da, bizi de, daneyi de, ekmeği de yaratan Allah’tır.

  İyilik yaptığınız bir insan size kötülük yapsa siz, ona “Gözüne dizine dursun” demeyin.

  Yaptığınız iyiliği hiç bir kimseye söylemeyin.

  O, size kötülük yapsa bile söylemeyin.

  Yaptığı kötülüğü gidermeye çalışın ve onun da bu tür kötülüklerden vazgeçmesi için çalışın.

  Atı alıp kaçan adam, çölde bir kabileye uğrar.

  Kabile reisi, atı tanır, at hırsızının yüzündeki hıyaneti okur, on cezasını verdikten sonra atın izini sürerek beyi bulur.

  Biz, insanız.

  Ekmek yediği eli ısırmayan köpek değiliz.

  Kendini besleyenin gözünü oyan karga da değiliz.

  Biz, insanız. Nefisimize uyar, Müslüman olduğumuz halde Yusufları dipsiz kuyulara atarız.

  Biz, insanız, bizi karanlık hücrelerde ölüme terk edenleri bile afvederiz.

  Başımızı kesen baltaların sapını, bağrımızda büyütmeye devam ederiz.

  Dana, anasını beğenmese de o danasına süt vermeye devam eder.

  Fındık, kabuğundan çıkınca kabuğunu beğenmese de ağaç, fındık üretmeye devam eder.

  Kartal, kendi kanadından yapılan okla vurulsa da kanat çıkarmaya devam eder.

  Rabbimiz, yeryüzünde ilk kanı akıtan Kabil’den Bush’a kadar her türlü suçu işleyenlere dahi havasını, suyunu, güneşini, yiyeceğini vermeye, kalıbını ve kalbini çalıştırmaya devam ediyor.

  Can taşıyan her insanın ne kadar suç işlerse işlesin pişman olmasını, tevbe ile özür dilemesini, yanlışlardan vazgeçmesini istiyor ve son nefese kadar bu imkanı herkese tanıyor.

  Biz, böyle bir Rabbin kullarıyız.