ANA SAYFAKİTAPLARIM


  13.03.2014


  EN KÖTÜ ÖRNEK KAFİRLERDİR

  Rabbimiz, “Tecessüs/ayıp arayıcısı olmayın” dediği halde ülkeler, eğitim yoluyla maddeci, seküler, ateist insan yetiştirdikten sonra bunların bir çoğu ülkeleri işgal eden, ülkeleri soyan, adam öldüren, gasp yapan, casusluk yapan, hortum takan, organ mafyası kuran, uyuşturucu çetesi kuran haline gelince, aynı eğitimden geçen diğerlerini onların peşine takıyor.

  Bunları gören, onların arasına girme  yüreğine sahip olamayan veya katılmak istediği halde alınmayanların bir kısmı hortumcuların hizmetçisi, soyguncuların tetikçisi, işgalcilerin embeddeti olurlar.

  Bir kısmı da kirli işlerinin açığa çıkmasından korktuğu için dinlenmenin aleyhinde konuşur ve yazarlar.

  Düşenin tepesinde horon teperler, çıkana alkış tutarlar.

  Hayallerinde büyüttükleri ülke, ülke içinde ve ülke dışında adam öldürmede birinciliği kimseye kaptırmasa da kendilerini öldürmediği için hayalhanelerinin toz-pembe renklerini karartmak istemezler.

  Televizyonlardan ve gazetelerden bütün dünyayı dinledikleri haber yapılsa da, senatörlerini bile dinleseler de, dost-düşman ayırımı yapmadan her Başbakan ve Cumhurbaşkanının yatak odasını dinleseler de ona toz kondurmamaya çalışıyorlar.

  Bütün bunların temelinde inançsızlıkta birliktelik yatmaktadır.

  Kapitalistlikte zirvede olanla, komünistlikte zırvada olanlar, İslam’a saldırıda birleşmeleri inkarcılıkta birlikte olmalarından kaynaklanır.

  Rabbimiz, kapitalist, komünist ayırımı yapmadan ahirete iman etmeyenlerin çok kötü örnek olduklarını haber verir: “Ahirete iman etmeyenler için kötü örnek ol­mak vardır. En yüce ör­nek Allah'a aittir. O, her şeye gücü yetendir, hükmedendir.” (Nahl süresi ayet 60)

  Bu ayet 1400 yıl önce inmiş. Siz bu gün olanlara bakınız.

  Kapitalist Amerika’nın elli yılda öldürdüğü insan sayısına, Komünist Rusya’nın öldürdüklerine, Siyonistlerin öldürdüklerine bakınız ve ayetin anlamını yeniden düşünün.

  “Ama biz, her gün Müslüman mücahitlerin işgalci askerlere karşı intihar saldırılarını görmezden gelemeyiz” denebilir.

  Kurtuluş savaşına katılanların hepsi işgalcilere göre terörist idiler.

  Sonra bütün direniş hareketlerine katılanların elli yılda öldürdüğü işgalci asker sayısı, kapitalist, komünist, Siyonist kafirlerin öldürdüğünün binde biri olamaz.

  Ama bizim gözümüzün önüne her gün kirli bir parmağı getirip kendi kanlı kollarını göstermiyorlar.

  Alaska’da yaşayan ve kendi kirlettikleri kuşun çırpınışlarını her gün televizyonlardan gösterip bizim ciğerlerimiz sızlatırlarken bir buçuk milyon Müslümanın ciğerini sökme eylemini kapatıyorlardı.