ANA SAYFAKİTAPLARIM


  14.08.2008


  EN KORKUNÇ ŞEYLER

  En korkunç şeyler neler olabilir? Sorusunun cevabı her insana veya her devlete göre ayrı olabilir.

  Bütün devletlere göre en korkulacak şey Amerika’dır.

  Amerika’ya göre en korkulacak şey Üsame’dir.

  Hırsızın korkusu yakalanmaktır.

  Müslüman’ın korkusu ağzından midesine, göz ve kulağından gönlüne haramların girmesidir.

  Zengini korkusu iflas, soygun veya mafyanın musallat olmasıdır.

  Güzelin korkusu çirkinleşmektir.

  Mecnun’un korkusu Leyla’yı kaybetmek, Müslüman’ın korkusu Mevla’yı kaybetmek.

  Siyasinin korkusu seçimi kaybetmek.

  Müdürün korkusu makamı kaybetmek.

  Çocuğun korkusu öcü, ihtiyarın korkusu ölüm.

  Yaşlanmaktan korkanlar, dışlanmaktan korkanlar vardır.

  Bütün bunlardan korkmak günah da değil, ayıp da değildir.

  Korkularımız bizi dikkatli, tedbirli olmaya ve hep uyanık olmaya götürür.

  Sevgili peygamberimizin “İnne ahvefe ma ehafü alâ ümmeti/Ümmetim hakkında en çok korktuğum” diye başlayan hadislerinden bir demeti size sunuyor ve asıl korkulması gerekenlerin bunlar olduğunu yazıyorum.

  Bizim kendi korkularımız, kültürümüzle orantılı olup zararı veya faydası ölünceye kadardır.

  Sevgili peygamberimizin bildirdikleri ise öbür dünyamızı da ilgilendirmektedir.

  Efendimiz buyurmuş: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, dünyanın güzel görünmesi ve çokça elde birikmesidir” (Müslim, Sahih hadis 1052,Taberani Mu’cem-i Kebir 1/148)

  Filistin, Afganistan, Irak, Gürcistan, Vietnam, Kamboçya…v.s daha nice devletlerde ölen canlar, akıtılan kanlar, dünyanın Petrolu, altını, suyu, madenleri, ormanlarıdır.

  Sevgili peygamberimiz yine bizi uyarır: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, sapıtan önderlerdirler.” (Taberani Mu’cem-i Kebir 4/253 hadis 4301)

  Bu önderler ister siyasi önderler olsun, ister kanaat önderleri olsun, ister aile reisi olsun, isterse cami imamı olsun, ister şıh olsun. Eğer sapıtıyorsa arkasındakileri cehenneme sürükler.

  Yine sevgili peygamberimiz bizi uyarıyor: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Lut kavminin yaptığıdır.”

  Lut aleyhisselamın kafir kavmi, erkeğin erkekle ilişkisini kanunileştirmişler ve bu ilişkiye karşı olan Müslümanları sınır dışı etme kararı almışlardı. (Bak A’raf 82)

  Batıda kanunla korunan bu ilişki pek yakın bir zamanda Türkiye’ye de gelme yolculuğundadır.

  Karşılama hazırlıkları yapıldı. Bu İslam dışı ilişki içinde olanlara daha fazla ihale vermek suretiyle iyiler cezalandırılmaya başlandı bile.

  Bizi bizden daha fazla seven sevgili peygamberimiz, bizi uyarmaya devam ediyor: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, bilgin dilli münafıktır”

  Bu hadisi şerifi şu hadis açmaktadır: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Alimin hatası, münafıkın Kur’anla mücadelesi ve dünyanın size açılmasıdır.” (Taberani Mu’cem-i Kebir hadis no 282)

  Bilgin dilli münafık, Kur’anı kendi görüşüne göre yorumlayıp Müslümanlarla mücadele edendir.

  Günümüzde bunlardan epeyce var.

  Yine sevgili peygamberimiz buyurur: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Allaha ortak koşmak ve gizli şehvettir.” (Taberani, Mu’cemi Kebir 7/284 hadis 7145)

  Hadisin devamında Allaha ortak koşmanın taşa veya ağaca tapınmak olmadığını, kişinin her yaptığı iyi işleri gösteriş için yaptığını ve bunun da gizli şirk olduğunu ifade der.

  “Gizli şehvet” sözünü ise insanı haramlara sevkeden her türlü arzu olarak yorumlamışlar ve zina, tadı nedeniyle yalan söz, haksız makam örneklerini vermişler.

  Sözünün veya kendi görüşünün şehvetine kapılanlar Firavunlaşırlar.

  Sevgili peygamberimiz yine buyurur: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey üçtür. İtaat edilen cimrilik, izlenen kötü istekler ve herkesin kendi görüşüne bayılması.” (Ebu Nuaym, Hılyetül evliya 2/160)

  "Kişinin kendi görüşüne bayılması" nın tehlikeleri hususunda sizlerde düşünün.