ANA SAYFAKİTAPLARIM


  15.02.2013


  MUHARREF DİNİN HURAFELERİ KUŞATMIŞ BİZİ

  Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunların hiç biri Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği kriterlerine ve uluslararası sözleşmelere aykırı olamaz kuralını kabul ederek nereye doğru götürüldüğümüzü ve kapıda elli dört yıl aşağılanarak nasıl bekletildiğimizi bilmeyenimiz yok.

  Kapıda beklemekten keyif alan kapıkulları olabilir ama Müslüman milletten hiç biri Allahtan başka hiç bir kurum, kuruluş veya şahıs karşısında el pençe divan durmaz.

  Adamlardan savaş Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunların hiç biri Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği krıterlerine ve uluslararası sözleşmelere aykırı olamaz kuralını kabul ederek nereye doğru götürüldüğmüzü ve kapıda elli dört yıl aşağılanarak nasıl bekletildiğimizi bilmeyenimiz yok.

  Kapıda beklemekten keyif alan kapıkulları olabilir ama Müslüman milletten hiç biri Allahtan başka hiç bir kurum, kuruluş veya şahıs karşısında el pençe divan durmaz.

  Adamlardan savaş uçağı alırız, uçakların beynine dost ve düşman ülkelerin kimler olduğunu satın aldığımız adam kaydediyor.

  Onun dostları bizim de dostlarımız oluyor, onun düşmanları bizim de düşmanımız oluyor.

  Paramızla aldığımız uçak bile dostumuzu düşman, düşmanımızı dost olarak gösteriyor.

  1974 Kıbrıs çıkartmasında kendi savaş gemimizi düşman gemisi diye batırdığımızı hala unutmadık.

  Adamlar, “Senin dostun bu” diyerek elimize yılanı tutturuveriyorlar.

  Biz de onu “ne güzel ipmiş” diyerek boynumuza dolayıveriyoruz.

  Yalnız kanunlarını değil, adamların hurafelerini bile alıp teknolojik aletlerimizin üzerinde şerefle taşıyoruz.

  Kapının önünde beklerken içerden sızan en büyük hakaretleri bile samimiyetimize vererek kabul ediyoruz.

  10 Şubat 2013 tarihinde  18,30 da Dusseldorf’tan bindiğim Türk Hava Yolları uçağında koltuk numaram 14 F idi.

  Rakamlara bakarak yerimi bulmaya çalışırken 12 rakamından sonra 13 rakamını bulamadım.

  Almanya uçağına binsem anlarım.

  Fransa uçağına binsem onu da anlarım.

  Adamların dinlerini hurafeler yönettiğinden onları anlamak mümkin

  Bazı ülkelerde kapılara 13 numarası verilmezmiş.

  Bazı firmaların uçaklarında 13. koltuk sırası yoktur.

  Apartmanlarda ve otellerde 13. katın ismi farklıymış. Genellikle 12A kabul edilirmiş.

  Alışveriş oranları ayın 13′ünde bir hayli düşermiş.

  Onların ateistlerini anlamak  mümkin değil.

  Muharref dine inanmıyorlar, hurafelere ateistler de inanıyorlar.

  Sevgili peygamberimiz “Uğursuzluk yoktur. Hayra yormak vardır” buyurmuş. (Buhar, Sahih, Kitabü-t’ Tıb)

  Bizim İnternet delikanlıları 13 rakamını da hayra yormuşlar ve şu rakamları bulmuşlar:

  5+7+1= 13 Hz. Muhammed 571 senesinde doğmuştur.

  1+4+5+3= 13 İstanbulun fethi

  7+5+1= 13 Türklerin müslüman oluşu

  1+0+4+8= 13 Pasinler savaşı. (Bizansla ilk savaş ilk galibiyet)

  Hukukuna sahip olmayanların esir ve köle durumunda kalacaklarını Elmalı tefsirinde Fatiha süresinin tefsirinde, ilk baskının 129 uncu sayfasında:

  “Lisanı İslam’da “hürriyet, hukukuna malikiyet” diye tarif olunur, (Keşfi Pezdevî) ki bunun zıddı hukukuna başkasının malik olması demek olan esaret ve rıkkiyettir. “

  Ülkemizde sağcılarımızla solcularımız, kriterler konusunda birleşiyorlar, çıkar konusunda çatışıyorlar.

   

   uçağı alırız, uçakların beynine dost ve düşman ülkelerin kimler olduğunu satın aldığımız adam kaydediyor.

  Onun dostları bizim de dostlarımız oluyor, onun düşmanları bizim de düşmanımız oluyor.

  Paramızla aldığımız uçak bile dostumuzu düşman, düşmanımızı dost olarak gösteriyor.

  1974 Kıbrıs çıkartmasında kendi savaş gemimizi düşman gemisi diye batırdığımızı hala unutmadık.

  Adamlar, “Senin dostun bu” diyerek elimize yılanı tutturuveriyorlar.

  Biz de onu “ne güzel ipmiş” diyerek boynumuza dolayıveriyoruz.

  Yalnız kanunlarını değil, adamların hurafelerini bile alıp teknolojik aletlerimizin üzerinde şerefle taşıyoruz.

  Kapının önünde beklerken içerden sızan en büyük hakaretleri bile samimiyetimize vererek kabul ediyoruz.

  10 Şubat 2013 tarihinde  18,30 da Dusseldorf’tan bindiğim Türk Hava Yolları uçağında koltuk numaram 14 F idi.

  Rakamlara bakarak yerimi bulmaya çalışırken 12 rakamından sonra 13 rakamını bulamadım.

  Almanya uçağına binsem anlarım.

  Fransa uçağına binsem onu da anlarım.

  Adamların dinlerini hurafeler yönettiğinden onları anlamak mümkin

  Bazı ülkelerde kapılara 13 numarası verilmezmiş.

  Bazı firmaların uçaklarında 13. koltuk sırası yoktur.

  Apartmanlarda ve otellerde 13. katın ismi farklıymış. Genellikle 12A kabul edilirmiş.

  Alışveriş oranları ayın 13′ünde bir hayli düşermiş.

  Onların ateistlerini anlamak  mümkin değil.

  Muharref dine inanmıyorlar, hurafelere ateistler de inanıyorlar.

  Sevgili peygamberimiz “Uğursuzluk yoktur. Hayra yormak vardır” buyurmuş. (Buhar, Sahih, Kitabü-t’ Tıb)

  Bizim İnternet delikanlıları 13 rakamını da hayra yormuşlar ve şu rakamları bulmuşlar:

  5+7+1= 13 Hz. Muhammed 571 senesinde doğmuştur.

  1+4+5+3= 13 İstanbulun fethi

  7+5+1= 13 Türklerin müslüman oluşu

  1+0+4+8= 13 Pasinler savaşı. (Bizansla ilk savaş ilk galibiyet)

  Hukukuna sahip olmayanların esir ve köle durumunda kalacaklarını Elmalı tefsirinde Fatiha süresinin tefsirinde, ilk baskının 129 uncu sayfasında:

  “Lisanı İslam’da “hürriyet, hukukuna malikiyet” diye tarif olunur, (Keşfi Pezdevî) ki bunun zıddı hukukuna başkasının malik olması demek olan esaret ve rıkkiyettir. “

  Ülkemizde sağcılarımızla solcularımız, kriterler konusunda birleşiyorlar, çıkar konusunda çatışıyorlar.