ANA SAYFAKİTAPLARIM


  15.03.2013


  MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLEN PAPA

  İslami kaynakların en eski ve en güvenilirlerinin haber verdiğine göre Sevgili peygamberimiz, miladi 628 yıllında etraftaki devlet başkanlarına mektuplar yazarak onları İslam’a davet eder.

  Bizans kralı Heraklius’a elçi olarak Dıhyet’ül Kelebi’yi gönderir.

  Rum süresinin başında 1-5 ayetlerinde haber verilen harbi yapmak üzere Kudüs’te bulunmaktadır Heraklius.

  Mektubun içeriğini Buhari’nin Sahih’inin baş tarafında okuyabilirsiniz.

  Heraklius, mektubu okuyunca, elçi Dıhye’ye dönerek, “ben böyle bir peygamberin geleceğini biliyordum.

  Ben bu peygambere iman ediyorum. Ancak bu konuda benden daha büyük olan ve Roma’da oturan papaya bu mektubu götür bir de o okusun” der.

  Dıhye (radıyellahü anhü) Roma’ya gider ve mektubu papa Dağatır’a verir.

  Dağatır, mektubu hürmetle okur ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur.

  Heraklius’a verilmek üzere bir mektup yazdıktan sonra odasına girer, siyah elbiselerini çıkarır, bembeyaz elbiselerini giyer ve sonra baş kiliseye girerek papazalrın ve halkın huzura çıkarak mektup ve içeriği hakkında bilgi verir.

  İncil’de bahsedilen peygamberin geldiğini ve kendisinin ona iman ettiğini haber verir ve açıktan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasülüllah” ı onların diliyle söyler.

  Bunun üzerine papazlar ve halk onun üzerine yürür ve onu orada linç ederek öldürürler.

  Ashabi Kiramın hayatlarını anlatan el İsabe ve Üsd’ül ğabe gibi eserlerde onu da peygamberimizi görmeden iman edenler arasında hayatını yazarlar.

  Alfabetik olan bu iki eserde “Dağatır” maddesinde bilgi verilir.

  Kaynağından okumak isteyenler için heceliyorm: Dat, ğayın, (ğayın harfinden sonra elif) ta, ra harfleriyle yazılır.

  Ayrıca İbni Hıbban el-Sikat 2/7 de, Ebu Nuaym, Delalilünnübüvve 1/64 de, İbni Sa’d, Tabakatül Kübra 1/276 da bazı farklarla aynı olayı anlatırlar.

  Buhari’nin Sahihi’ni şerheden İbni hacer, Feth-ul Bari, 1/37 de,  Ayni, Umdet-ül Kari 1/98 de aynı konuyu uzunca anlatırlar.

  İtalya’da kalan bir kaç araştırmacımızdan bu konunun araştırılmasını rica etmeme rağmen sonuç alamdım.

  İlahiyat Fakültelerinden biri mastır veya doktora tezi olarak bu konuyu verse, Vatikan arşivlerine girilerek miladi 628 veya 629 yıllarında papalık yapanların kimler olduğunu, ölümlerinin nasıl olduğunu, gelen mektupla ilgili bilgi olup olmadığını araştırabilirler.

  Rahmet peygamberi, mektuplarını krallara yazıyor.

  Papazların ve papanın halk üzerinde fazla etkili olmadığını biliyor.

  İran’da kral Kisra’ya, Bizans’ta kral Heraklius’a, Habeşistan’da kral Necaşi’ye yazıyor.

  Yarın yanmamaları için açık ve net bir ifade ile İslam’a davet ediyor.

  Avrupa’da görev yapan din görevlisi kardeşlerim, bu güne kadar bulundukları şehrin papazlarıyla görüşmeleri sağladılar ama eyalet valileriyle görüşmeyi akıllarından geçirmediler.

  Papanın da papazların da halk üzerinde hiç bir etkisi kalmamıştır.

  Siyasiler ve kamu yöneticileri insanları yönlendirmektedirler.

  Sevgili peygamberimizin sünnetine uyarak doğrudan yöneticilere yönelik tebliğe devam edilmeli.