ANA SAYFAKİTAPLARIM


  18.02.2013


  RU’YETİ HİLAL DEĞİL RU’YETİ HELAL

  “Ru’yeti hilal”  toplantılarının kırk yıllık macerası vardır.

  İstanbul’da, Brüksel’de yapılan toplantılarda etkili bir karar alınamamış konuşulmuş konuşulmuş ve dağılmış.

  Dünya yuvarlak olarak döndüğü sürece, ülkenin birinde güneş doğarken öbüründe güneş battığı sürece dünya Müslümanlarını aynı anda sahur yaptırıp aynı anda iftar yaptırmak mümkin olmadığından, birinde bayram sabahı kılınırken öbüründe akşam namazı kılındığı sürece Bayram namazı birliği de yapılamaz.

  Peki de aynı dinin insanları neden ayrı  ayrı bayram yaparlar sorusuyla bizim ayrılığımızı körükleyenler 29 gün beraber olduğumuzu unutanlardır.

  Yaşanması kolay olan dinimizin zorlaştırmasına yardım eder bu tür toplantılar.

  Bir ramazan gününün akşamında Hazreti Ömer, güneşin ucunun ufukta kaybolduğunu görünce iftarını yapar.

  Evinin damı üzerindeki bir Müslüman “Ömer, ben güneşi görüyorum” diye bağırır ve Hazreti Ömer’i uyarır.

  Hazreti Ömer, “Sen yeme” der ve kendisi yemeye devam eder.

  Günümüzde bunun benzeri şöyle olabilir:

  Bulunduğunuz şehirde Ramazan günü güneş batıp top atıldığında veya Ezan okunduğunda iftarınızı yaparken on bin metre yükseklikte sizin üzerinizden geçen uçaktakiler hala güneşi görüyor olabilirler.

  Al sana İstanbul’da beş yıldızlı otellerde yüz binlerce dolar harcayarak yapılacak tartışma toplantı konusu.

  Sonuç alınması için ikinci bir toplantı da Londra’da yapılmalı ve Hazreti Ömer’e 61 gün oruç tutturma kararı alınmalı ve bizim takvamızın daha iyi olduğu ispatlanmalı.

  Diyanet İşleri Başkanlığında çok değerli ilim adamlarımız var.

  Güneşe aynı anda doğuş yaptıramayacağımız göre birleştirme toplantılarının da hiç bir faydası olmayacaktır.

  Dört mezhep imamından üçünün ve Hanefi fakihlerinden bir çoğunun kabul ettiği, Hazreti Osman döneminde uygulanan İhtilafı metalı konusu yani her bölge kendisi hilali görerek oruca başlar ve bayramını yapar görüşü ve uygulaması hem tabiata hem şeriata uygundur.

  Biz, bu gün Ru’yeti Helal toplantıları yapalım.

  Ev kadınları, ev erkekleri, siyasiler, ticaret erbabı,  sanatçılar, işverenler, işçiler, işsizler... herkesin her an uymak zorunda olduğu kanunların içindeki haramların tespit edilip helala dönüştürülmesi için yetkililere teklif edilmeli.

  Bu kanunların sömürgen ve kemirgenlere imkan tanıyanlarının kaldırılması için çalışmalar yapılmalı.

  Allah’ın yarattığı ölümlü insanların sözlerini, Allah’ın buyruklarının önüne geçiren ve kabul etmeyenleri inleten yasaklardan arındırılmalı.

  Dünya yaratılalıdan beri gökyüzündeki yıldızları yöneten, hilali dolunay yapan Allah’ın buyruklarına karşı olan kanunların temizlenerek insanlarımızın inandığı gibi yaşamasının yollarının aranması için toplantılar yapılmasını teklif ediyorum.