ANA SAYFAKİTAPLARIM


  18.03.2014


  ÖZGÜR SURİYE ORDUSU, el-KAİDE, el- NUSRA VE IŞİD İÇİN YAZILMIŞTIR.

  HERKES NASİBİNİ ALABİLİR

  Kardeş kavgaları konusunda Rabbimiz, Hazreti Adem’in iki oğlunu örnek verir ve şöyle buyurur:

   

  27- Onlara, Adem'in iki oğlu­nun gerçek haberini oku. Hani ikisi de Allah'a kur­ban sunmuş­lardı, birin­den kabul edilmiş, diğe­rinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilme­yen (Kabil) "Seni muhakkak öldü­re­ceğim" deyince, Kardeşi (Habil) "Allah ancak sakınanlardan kabul eder.

  28- Eğer sen, beni öldürmek için elini uzatırsan, ben seni öl­dürmek için elimi uzatmayaca­ğım. Ben âlemlerin Rabbi Al­lah’tan korkarım.

  29- Dilerim hem benim günahımı, hem kendi gü­nahını yüklenir ce­hen­nem hal­kından olursun. Za­limlerin cezası işte budur." dedi.

  30- Nefsi ona kardeşini öldürmeyi teşvik etti. O’nu öldürdü de zarara uğ­rayan­lardan oldu.” (Maide süresi ayet 27-30)

  Sa’d ibni Ebi Vakkas, Sevgili peygamberimizin şöyle dediğini rivayet eder: “Yakında fitne çıkacak, o zaman oturan yürüyenden hayırlıdır, yürüyen koşandan hayırlıdır”

  Sa’d şöyle der: “Bir adam evime girse ve beni öldürmek için elini bana doğru uzatsa ne dersin?” Sevgili peygamberimiz cevap verir: “Adem’in oğlu gibi ol” (Tirmizi, Sünen, Kitab Fiten, hadis no 2354)

  Sevgili peygamberimiz yine buyurur: “ Bize silah çeken bizden değildir” (Buhari, Sahih, Kitab Diyat)

  Ve yine buyurur: “İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşsalar, öldüren de ölen de ateştedir”

  Ya Rasülellah, öldüreni anladık, ölenin suçu neki ateşete olsun?” dedim, “Öldürülen de arkadaşını öldürme konusunda hırslı idi” buyurmuş. (Buhari, Sahih, Kitab İman, hadis no 30)

  Kafirler için hazırladığımız kurşunu Mümin kardeşimize sıkmadığımız gibi, zalim kafirler için kullanacağımız dil kılıcıyla Müslüman yüreğinde yaralar açmayacağız, kalemlerimizi ok gibi kullanmayacağız.

  Müslümanlar arasında yaşarken Müslümanlara karşı koyun gibi, kafirlere karşı aslan gibi olacağız.

  Yunus gibi “Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek” diyeceğiz ve bize düşmanlık yapan kardeşlerimize karşı Yunus duası okuyacağız:

  “Herkim bana ağyar ise

  Hak tanrı yar olsun ona

  Her nereye varır ise

  Bağ-u bahar olsun ona

  Bana ağu sunan kişi

  Şehd-ü şeker olsun aşı

  Gelsin kolay cümle işi

  Eli ere olsun ona

  Önümce kuyu kazanı

  Hak tahtın ağdırsın anı

  Ardımca taşlar atanı

  Güller nisar(saçılsın) olsun ona

  Acı dirliğim isteyen

  Tatlı dirilsin dünyada

  Kim ölümüm ister ise

  Bin yıl ömür versin ona

  Herkim diler ben har (diken) olam

  Düşman elinde zar(ağlayıp inleyen) olam

  Dostları şadu, düşmanı dost u ağyar olsun ona

  Her kim diler ise benim

  O dostumdan ayrıldığım

  Gözlerinden hicap gitsin dîdar( yüz) ıyan olsun ona

  Miskin Yunusûn dünyada

  Güldüğünü işitmeyin

  Ağladığım isteyene

  Gözüm bahar olsun ona”