ANA SAYFAKİTAPLARIM


  18.07.2014


  ÇOCUK YAKMAK ATALARINDAN MİRAS

  Karınca ezmez diye bilinen Budist rahipleri bile Müslüman katili yaptılar, cesetlerini yakacak kadar katılaştırdılar.

  İsrail’de oyun oynayan çocukları topluca topa tutan Yahudiler, gündemin başına bağdaş kurup oturdular.

  Gencecik delikanlıyı öldürdükten sonra yakan Yahudiler, Birleşmiş Milletler tarafından kınanmazken ABD destek bile veriyor.

  Rusya ve Çin, ağzını açmıyor.

  Bu birlikte hareketle başarılı olurlar mı?

  Tarihe baktığımızda başarılı olamayacaklarını görüyoruz.

  İsterseniz evinizde bulunan bir tefsirden Büruc süresini okuyuverin.

  Yemen'de "Zünûvas" diye bilinen bir Yahudi kralı, İmanlı bir genci öldürmeye teşebbüs edince uzun bir öldürme çalışmalarının ardından şehrin meydanında, halkın gözleri önünde alnına nişan alan bir okla şehit edildiğinde binlerce halk “Bu çocuğun Rabbine iman ettik” derler ve toplu ihtida meydana gelir.

  Kan beynine sıçrayan Yahudi kral, bu iman edenlerin hepsinin yakılmasını emreder.

  Şehrin meydanına uzun ve geniş çukur açılır, içine odunlar doldurulur. Alevlerin göğe çıktığı bir anda imanından dönmeyenler ateşe atılır.

  Bir kadın kucağında çocuğuyla getirilir.

  Kadın, önce kendisinin yakılmasını ister. Çocuğunun yanmasını görmek istemez.

  Kralın ve yardakçılarının da izlediği bu yakma merasiminde kadının isteği reddedilir.

  Önce çocuk atılır ateşe.

  Ateşin içindeki çocuk konuşur: “Anneciğim sabret, sen hak (doğru yol) üzeresin” der. (Müslim, Sahih, K Zühd Babü Kıssati Uhdud)

  Büruc süresi indiği günlerde Mekke kafirleri de Müslümanlara zulmediyorlardı.

  Bir ölüp bin dirilen bu Müslümanların hayatı nakledierek gelecek günlerin aydınlık olacağını müjdeliyordu.

  İnsanları cehenneme göndermek için şebekeler oluşturan, dernekler, vakıflar, kurum ve kuruluşlar, devletler oluşturan insanlar da, ta Hz. Adem (a.s)’ın oğlu Kabil'den beri devam edip gelmiştir. Hak ile Batıl'm mücadelesi, karanlıkla aydınlığın mücadelesi gibi ard arda devam etmiştir.

  “Geçmişte olanları gündeme  getirmenin faydası yok” diyenler, bunu Siyonistlere söylesinler.

  Babasının gözleri önünde öldürülen dört çocuğun babasının feryadı var bu günkü gazete ve televizyonlarda.

  Oyun oynarken bombalanan çocukların parçalanmış bedenleri var.

  "Ele geçirilen her adamın gövdesi delik deşik edilecek. Tutulan her adam kılıçla düşecektir. Çocukları gözleri önünde yere çarpılacak, evleri yağma edilecek, kadınları kirletilecek, ırzlarına tecavüz edilecek. Çocukları tutup kayaya çarpan ne mübarektir."

  Hiçbir ilave ve eksiltme yapmadığım bu cümleler kimin olabilir? Bu cümleler veya bu emirler; hangi akreb yuvasında doğmuş, yılan zehri emerek büyümüş, sırtlanlardan eğitim görmüş hangi kişiye ait olabilir?

  Korkunç İvan mı? Hayır. Hitler mi? O da değil. Hindistan da İngiliz kumaşıyla rekabet eden Hintli ustaların baş parmaklarını kestiren İngiliz başbakanı mı? O da değil. (Bu kesme olayı için bakınız: Mehmet Akif Ersoy, "Kur'andan ayetler ve nesirler" sayfa 226, Yüksel yayınevi 1944 İstanbul.)

  Bu ibareler ve cümleler şu anda İstanbul'daki, Sinagogda, Newyork'daki, Londra'daki, Telaviv'deki Sinagogda okunmakta olan Tevrattan parçalardır. Şu anda herhangi bir Tevratin İşaya  13-14, Mezamirler 137-9, Zekeriyya 14-2 bölümünü açsanız bu rakamlara baksanız, bu cümleler eksiksiz ve ilavesiz olarak orada görülecektir.

  Şu anda İsrail'de binlerce Müslüman’ın kanına giren, kolunu kıran, evini yakan, çocuğunun önünde annesine tecavüz eden, babasını ateşe veren Yahudi ile, 1700 yıl önce Necran'lı Hıristiyanları yakan Zünuvas arasında fark görebiliyor musunuz?

  Onun için biz Büruc süresini tekrar tekrar okuyoruz. O inanca sahip olan bir insanın insanlığa merhametinin olmayacağını, iki bin yıllık tarihlerin­den biliyoruz.

  Sonuç, Nemrut’un yakmak için ateşe attığı İbrahim’in dini devam ediyor.

  Başkalarını yakarak çoğalacaklarını zanneden Siyonistler, dünyanın en eski milletlerinden olmalarına rağmen dünyanın en azı durumdalar.

  Rabbimiz buyurur: “Musa kavmine: "Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'a aittir. Ona kulla­rından dilediğini varis kılar. Sonuç mûttaki­lerindir.” (A’raf süresi ayet 128

  “İşte bu âhiret yurdunu biz, yeryüzünde kibirlenmeyi ve boz­gun­cu­luğu iste­me­yenlere veririz. Sonuç mûttakilerindir.” (Kasa süresi ayet 83)