ANA SAYFAKİTAPLARIM


  20.02.2013


  IRK MI DİN Mİ?

  Irak, oyunların her çeşidinin sergilendiği bir laboratuvar.

  İnsanlar üzerinde inanç mı daha etkili yoksa ırk mı daha etkili tartışması yapmaya devam edelim ama Irak’ta bizim bütün teorilerimizi altüst ettiler.

  Ehli sünnet ve Kürt olan Barzani ve Talabani yandaşlarına yine Ehli sünnet ve Kürt olan Şeyh Osman’ın adamlarını öldürttüler.

  Hem Arap, hem ehli sünnet olanla yine hem Arap hem ehli sünnet olanı birbirine kırdırdılar.

  Hem Kürt hem alevi olanla, yine hem Kürt, hem alevi olanı karşı karşıya getirdi.

  Hem Arap hem alevi olanla yine aynı durumda olanı kapıştırdı.

  Ehli sünnet Türk’le Ehli sünnet Kürt’ü birbirine kırdırdı.

  Alevi Türk’le Sünni Türk’ü birbirine düşman yaptı.

  Sünni Türk’le yine Sünni Türk’ü karşı karşıya getirdi.

  Hangisini dinlerseniz onun haklı olduğuna kanaat getirirsiniz.

  Ondan gördüğü zararı ülkesini işgal eden gavurdan görmediğini söyler.

  Hatta o gavur öyle iyi ki onların arasını bulmak için çok çabalıyor.

  Çamur yollarını asfalt yapıvermiş.

  Yol üzerine Mescid’i Dırar yapıvermiş.

  Peki de, bu gavur gelmeden önce siz birbirinize böyle düşman mıydınız?

  Hayır.

  Zalim Saddam zamanında otuz yılda otuz bin adam öldürebildiği halde bu gavur geleli bir buçuk milyon insan öldürdü mü?

  Evet.

  Bu gavur gelmeden önce bir Türk veya Kürt, Kerkük’ten Kerbela’ya güven içinde gidip geliyor muydu?

  Evet.

  Kerbela’daki aleviler, Amerika karşıtı veya Amerika yandaşı diye ikiye ayrılmış mıydı?

  Hayır.

  Öyle ise biz, haklılığımızı veya haksızlığımızı tartışmadan önce Müslümana silah doğrultmaktan vazgeçeceğiz.

  Lübnan ve Filistin’de Sünniler ve Aleviler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine sarılmış olarak Siyonistlere karşı savaşlarına devam ederlerken Nusayrileri harekete geçirdiler ve bu iki kardeşi de birbirine düşman ederek Siyonistleri rahatlattılar.

  Aynı durum Pakistan’da da aynı.

  Böyle durumlarda haklılık hiç önemli değil.

  Ölen Müslüman, öldüren Müslüman.

  Her iki tarafa da haklılığını söyleyen gavur oğlu gavur.

  Bizi birbirimizle çarpıştırırken kendisi parsayı topluyor, düşmanını, düşmanının eliyle yok ediyor.

  Arada bir aramıza arabulucu olarak giriyor ve kan akımını hızlandırıcı ara bozanlık yapıyor.

  Rabbimiz buyurur: “Ey iman eden­ler, Yahudi ve Hıristi­yanları (idareci) dost edinme­yin. Onlar bir­birlerinin dostudur  (idarecisidir.) Sizden kim onları (idareci) dost edi­nirse muhakkak o, onlardandır. Allah za­lim toplum­lara yol göstermez.

  Sizin dost ve idareciniz, Allah, Onun Rasülü ve rukü ederek na­maz kılıp zekât ve­ren mü'minlerdir.

  Kim Allah'ı, Rasülünü ve iman edenleri dost ve yönetici edi­nirse, şüphesiz Allah’ın tarafını tutanlar, galip ge­lenlerin ta ken­dileridir. (Kur’ani Kerim, Maide süresi ayet 51, 55, 56)