ANA SAYFAKİTAPLARIM


  20.09.2013


   

  İNSAN YAKMA YARIŞI

  1981 yılının bir Ocağında Haseki Eğitim merkezinde eğitim almak için İstanbul’a geldim.

  Daha önce kaldığım şehirlerde lise seviyesindeki öğrencilere yaptığım sohbetlerden geçen delikanlılardan bir kısmı Üniversitelerde asistan olduklarından Şubat ayından itibaren haftada bir asistanlara sohbet yapmaya devam ettim.

  Asistanların aracılığıyla Üniversite öğrencilerine sohbet ederken karşılaştığım ilk sorular:

  Hocam, biz de insanız, İmam Ebu Hanife de, İmam Şafi de insan. Biz onlara uymak zorunda mıyız? Kur’anı ve sünneti okur ona göre amel edemez miyiz?

  -Ben, bir Kur’an-i Kerim getirin. Getirdiler ve ona verdim “Oku ve bana anlat”

  -Ben okuma bilmem ve anlayamam da” diyor.

  -Ben -Aldın mı cevabı?

  Daha sonraları, “Hocam, peygamberimiz de insan değil mi, Kur’an hepimize indi, biz doğrudan Kur’anı okuyarak cennete gidemez miyiz?

  Cevabı yukardakine verilen gibi verdim ama  “Sünnet savunması” adı altında verdiğim konferans küçük bir kitap olarak Cantaş yayınları arasında yayınlandı.

  Daha sonraları, televizyondan söylendi ve hakkında kitaplar ve makaleler döşendi, “Cennete gitmek için Müslüman olmaya gerek yok” dediler.

  Ve bu imansız yolun son ve zırva sözünü Papa Fransuva söyledi: “Cennete gitmek için Allaha imana gerek yok”

  Papa, İtalyan La Repubblica gazetesinin kurucularından Eugenio Scalfari’ye yazdığı bir mektupta “vicdanlarına itaat eden inançsızlar da cennete girecektir”  demiş.

  Bu merhametsizlik yolunda yarışı Papa kazandı.

  İslam’ın dışında din kabul edilmeyeceğini söyleyen Rabbimize inat yanlış yolda koşanların arkasında cehenneme kimin daha önce düşmesini görmek ve ondan keyif almak için söylenmiş merhametsiz sözlerdir bunlar.

  Cehennemde yanış Amerika’nın, Avrupa’nın, Çinin, Rusya’nın ürettiği silahlarla yanmak gibi de değildir.

  Papa, bu konuda onları da geçmiş durumda.

  Müslümanlar ise cehenneme koşan insanların önüne  malları ve canlarını koyarak bu cehennem giden yolu cennete çevirerek Allah’ın sevgili kulları arasına girme yarışındadırlar.

  Cennete ve Cehennem kimin gireceğine insan olarak kimse karar veremez.

  Hazreti İbrahim, babasını cennete sokamaz.

  Hazreti Nuh, oğlunu cennete sokamaz.

  Hazreti Lut, hanımını sokamaz cennete.

  Bu konuda yetki yalnız ve yalnız cenneti ve cehennemi yaratan Allaha aittir.

  Buyurun onu dinleyelim: “Şüphesiz ehli kitap (Yahudi ve Hıristiyan) ve müşriklerden olan kâ­firler cehennem ateşi­nin içindedirler ve ebedî olarak orada kalıcı­dırlar. İşte onlar yaratı­lanların en şer­lisi/kötüsüdürler.” (Kur’an-i Kerim, Beyyine süresi ayet 6)

  Bu ayetin mealini istediğiniz Kur’an tercemesinden okuyunuz.

  Hatta Ramazan ayında Kur’an Meali dağıtan gazetelerin verdiği meallerden de okuyabilirsiniz.

  Papanın, papa yolunda olanların ve olmayanların sözüne bakmayınız.

  Cenneti ve cehennemi yaratanın kelamına bakınız ve ona göre karar veriniz, çünkü isteseniz de istemeseniz de dönüşünüz Onadır.