ANA SAYFAKİTAPLARIM


  200 DEVLETTEN BİN İLİM ADAMI BİN AY ÇALIŞSA


   200 DEVLETTEN BİN İLİM ADAMI BİN AY ÇALIŞSA

  19/05/2020

  Bu akşam, kendinde Kur’an-i Kerimin indirildiği,

  Onun için bin aydan hayırlı olduğu,

  Yeryüzüne meleklerin ve Ruh (Cebrail) in indiği,

  İnsanların ve yaratılmışların bir yıllık kader programının meleklere verildiği,

  Meleklerin, Müslümanlara selam verdiği, Kafirlerin de selamete ermesi için İslam’a girmeleri temennisinde bulunduğu,

  Ve bu halin tanyeri ağarıncaya kadar devam ettiği Kadir gecesi olması kuvvetle muhtemeldir.

  Sevgili peygamberimiz, geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden, bin yıl İslam için çalışan mücahitlerden bahsedince, sahabeler, “Ya rasülelleah, bizim ortalama ömrümüz o kadar olmaz. Biz, onların seviyesine nasıl varırız” anlamında üzüntülerini söyleyince sevgili peygamberimize bu Kadir Süresi indirilir ve ashabı kirama Kadir Gecesini ihya edenin o bir gecesi, bin ay, yani 83 sene dört aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor.

  Geçmiş bütün peygamberlerin sınırlı zamanları vardı.

  Sevgili peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusu olması nedeniyle kıyamete kadar devam edecektir.

  Ashab- Kiramdan başlayarak kıyamete Kur’ana hizmet eden her Müslümanın sevap hanesi yaptığı hizmet oranında açık kalacaktır.

  Şu anda yaşayan her Müslüman, Kur’an’a hizmeti ve onun ahkamını hayatında yaşaması ve yaşanması için çalışması oranında kıyamete kadar sevabını almaya devam edecektir.

  Onun için ömrü kısa olsa da sevabı, 83 yılla sınırlı kalmamaktadır.

  Ama o gece hangi gecedir?

  Sevgili peygamberimizin bu konuda bir çok hadisi vardır ama hiç biri şu gecedir demiyor.

  Ramazan ayının içinde gizlendiğini,

  Ramazanın son on günü içinde olduğunu,

  Bu on gün içindeki tek sayılı günlerde olduğunu ifade eden hadisler, Kadir gecesine rağbeti artırmıştır.

  Fahreddini Razi, Kadir süresinin tefsirinde şöyle der:

  Allah celle celalüh, rızasını bütün emirlerine itaatta gizlemiş ki hepsine uyalım.

  Gazabını bütün isyanlarda gizlemiş ki, bütün isyanlardan sakınalım.

  Velisini, insanlar arasında gizlemiş ki her Müslüman saygılı olalım.

  Duaların kabulünü gizlemiş ki, bütün zamanlarda dua edilsin diye,

  “İsmi A’zamını, el-Esma’ül-Husna arasında gizlemiş ki, bütün isimlerini yüceltsinler diye,

  Salatı Vüsta/Orta namazı beş vakit arasında gizlemiş ki, beş vakti kılalım diye.

  Tevbenin kabulünü gizlemiş ki, bütün tevbeleri yapalım diye,

  Ölüm zamanını gizlemiş ki, mükellef olan kul her an hazırlıklı olsun diye

  Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde gizlemiş ki bütün Ramazan gecelerini, Kadir gecesidir diye yüceltip saygılı olalım diye.

  Eğer Allah celle celalüh, Kadir gecesini açıkça bildirseydi ve o gecenin Kadir Gecesi olduğunu bildiği halde bir Müslüman, arzularına uyarak büyük günah işleseydi, bilerek günah işlemenin cezasının şiddeti, bilmeyerek işlenen günahın cezasının şiddetinden daha fazla olacağından, Allah rahmeti nedeniyle gizlemiştir” diyor.

  Bu gece televizyonu açmayalım.

  Biz, bu gece, Kur’an-i Kerimi daha çok okuyalım.

  Namaz sürelerini bir tefsirden okuyalım.

  Her gün kıldıklarımıza ilaveten kaza namazlarımızı kılalım.

  Kur’an okurken gözlerimiz yorulduysa namaza başlayalım.

  Namazın arkasından “La ilahe illallah, Muhammed’ün  Rasülüllah kelime-i tevhidini çokça zikredelim.

  Teheccüd namazımızı kılalım.

  Sübhanellah, Elhamdü lillah, Allahü ekber’i çokça söyleyelim.

  Bu gecede inen Kur’an’ın ahkamı, kıyamete kadar gelecek insanların hayat nizamıdır.

  Dünya genelinde 200 devletten, insanlığın geleceğiyle ilgili araştırmaya yapan en kalitelilerinin bin tanesini Birleşmiş Milletler, bir araya getirse, “Her türlü ihtiyacınız karşılanacak” deseler  ve insanlığın saadeti, mutluluğu, güvenliği…için planlar hazırlamaya çalışsalar ve bu çalışma 83 yıl devam etse, ölenlerin yerine o devlet bir araştırmacı vererek çalışma devam etse yine de Kur’an’ın sunduğu nizama denk olamaz.

  Çünkü yaşayan her insanı ve doğacak her insanı yaratan Allah olduğu gibi, gelecek zamanı getiren de O, o zamanda nelerin meydana geleceğini bilen de O.

  Zaten dünyaya yön vermeye çalışan süper diye isimlendirilen devletlerin Kapitalizm ve Komünizm teklifleri 83 yılı geçti.

  Dünyaya açlık saçmaktan, kan dökmekten, göz yaşı akıtmaktan, sürgünler, göçler, yıkımlar, sığınmacı kampları, yapmaktan başka bir şey veremediler ve şu anda bile Amerika’nın en akıllı adamları, Suriye’ye iki bin tır silah vererek kan akıtma çeteleri kurdular.

  Rusya da ben ondan geri kalamam dedi kendi harp üssünü kurdu.

  Bu gece, yeryüzüne inen melekler, “Selam” diyerek yeryüzünün selameti için, bize dua edecekler.

  Bu gecenin selamet gecesi olduğunu şuradan anlayın, Yılbaşı gecesine iki ay kala, Vali beyin yönetiminde Emniyet müdürü, Belediye başkanı bir araya gelirler ve yılbaşı gecesini kazasız belasız geçirmek için İstanbul da on binlerce polis, görevlendirirler.

  Belediye o gece ayaktadır.

  Hastahanelerin acil servisleri tetikte bekler.

  Yılbaşı gecesinde yöneticiler, kazasız belasız geçmesi için çalışırlar,

  Kadir gecesinde hiç bir güvenlik tedbiri alınmadığı gibi polisler bile evlerinde aileleriyle, Allah’tan af, sıhhat, selamet, dileklerinden bulunurlar.

  Kadir gecesinde Allah celle celalühün, bizim neyi nasıl yapacağımızı bildiren hayat kitabımız Kur’an-i Kerim inmiştir.

   Allah hepimizi bu gecenin hayrına kavuşmayı nasip etsin.

   

  200 DEVLETTEN BİN İLİM ADAMI BİN AY ÇALIŞSA


   200 DEVLETTEN BİN İLİM ADAMI BİN AY ÇALIŞSA

  19/05/2020

  Mahmut Toptaş

  Bu akşam, kendinde Kur’an-i Kerimin indirildiği,

  Onun için bin aydan hayırlı olduğu,

  Yeryüzüne meleklerin ve Ruh (Cebrail) in indiği,

  İnsanların ve yaratılmışların bir yıllık kader programının meleklere verildiği,

  Meleklerin, Müslümanlara selam verdiği, Kafirlerin de selamete ermesi için İslam’a girmeleri temennisinde bulunduğu,

  Ve bu halin tanyeri ağarıncaya kadar devam ettiği Kadir gecesi olması kuvvetle muhtemeldir.

  Sevgili peygamberimiz, geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden, bin yıl İslam için çalışan mücahitlerden bahsedince, sahabeler, “Ya rasülelleah, bizim ortalama ömrümüz o kadar olmaz. Biz, onların seviyesine nasıl varırız” anlamında üzüntülerini söyleyince sevgili peygamberimize bu Kadir Süresi indirilir ve ashabı kirama Kadir Gecesini ihya edenin o bir gecesi, bin ay, yani 83 sene dört aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor.

  Geçmiş bütün peygamberlerin sınırlı zamanları vardı.

  Sevgili peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusu olması nedeniyle kıyamete kadar devam edecektir.

  Ashab- Kiramdan başlayarak kıyamete Kur’ana hizmet eden her Müslümanın sevap hanesi yaptığı hizmet oranında açık kalacaktır.

  Şu anda yaşayan her Müslüman, Kur’an’a hizmeti ve onun ahkamını hayatında yaşaması ve yaşanması için çalışması oranında kıyamete kadar sevabını almaya devam edecektir.

  Onun için ömrü kısa olsa da sevabı, 83 yılla sınırlı kalmamaktadır.

  Ama o gece hangi gecedir?

  Sevgili peygamberimizin bu konuda bir çok hadisi vardır ama hiç biri şu gecedir demiyor.

  Ramazan ayının içinde gizlendiğini,

  Ramazanın son on günü içinde olduğunu,

  Bu on gün içindeki tek sayılı günlerde olduğunu ifade eden hadisler, Kadir gecesine rağbeti artırmıştır.

  Fahreddini Razi, Kadir süresinin tefsirinde şöyle der:

  Allah celle celalüh, rızasını bütün emirlerine itaatta gizlemiş ki hepsine uyalım.

  Gazabını bütün isyanlarda gizlemiş ki, bütün isyanlardan sakınalım.

  Velisini, insanlar arasında gizlemiş ki her Müslüman saygılı olalım.

  Duaların kabulünü gizlemiş ki, bütün zamanlarda dua edilsin diye,

  “İsmi A’zamını, el-Esma’ül-Husna arasında gizlemiş ki, bütün isimlerini yüceltsinler diye,

  Salatı Vüsta/Orta namazı beş vakit arasında gizlemiş ki, beş vakti kılalım diye.

  Tevbenin kabulünü gizlemiş ki, bütün tevbeleri yapalım diye,

  Ölüm zamanını gizlemiş ki, mükellef olan kul her an hazırlıklı olsun diye

  Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde gizlemiş ki bütün Ramazan gecelerini, Kadir gecesidir diye yüceltip saygılı olalım diye.

  Eğer Allah celle celalüh, Kadir gecesini açıkça bildirseydi ve o gecenin Kadir Gecesi olduğunu bildiği halde bir Müslüman, arzularına uyarak büyük günah işleseydi, bilerek günah işlemenin cezasının şiddeti, bilmeyerek işlenen günahın cezasının şiddetinden daha fazla olacağından, Allah rahmeti nedeniyle gizlemiştir” diyor.

  Bu gece televizyonu açmayalım.

  Biz, bu gece, Kur’an-i Kerimi daha çok okuyalım.

  Namaz sürelerini bir tefsirden okuyalım.

  Her gün kıldıklarımıza ilaveten kaza namazlarımızı kılalım.

  Kur’an okurken gözlerimiz yorulduysa namaza başlayalım.

  Namazın arkasından “La ilahe illallah, Muhammed’ün  Rasülüllah kelime-i tevhidini çokça zikredelim.

  Teheccüd namazımızı kılalım.

  Sübhanellah, Elhamdü lillah, Allahü ekber’i çokça söyleyelim.

  Bu gecede inen Kur’an’ın ahkamı, kıyamete kadar gelecek insanların hayat nizamıdır.

  Dünya genelinde 200 devletten, insanlığın geleceğiyle ilgili araştırmaya yapan en kalitelilerinin bin tanesini Birleşmiş Milletler, bir araya getirse, “Her türlü ihtiyacınız karşılanacak” deseler  ve insanlığın saadeti, mutluluğu, güvenliği…için planlar hazırlamaya çalışsalar ve bu çalışma 83 yıl devam etse, ölenlerin yerine o devlet bir araştırmacı vererek çalışma devam etse yine de Kur’an’ın sunduğu nizama denk olamaz.

  Çünkü yaşayan her insanı ve doğacak her insanı yaratan Allah olduğu gibi, gelecek zamanı getiren de O, o zamanda nelerin meydana geleceğini bilen de O.

  Zaten dünyaya yön vermeye çalışan süper diye isimlendirilen devletlerin Kapitalizm ve Komünizm teklifleri 83 yılı geçti.

  Dünyaya açlık saçmaktan, kan dökmekten, göz yaşı akıtmaktan, sürgünler, göçler, yıkımlar, sığınmacı kampları, yapmaktan başka bir şey veremediler ve şu anda bile Amerika’nın en akıllı adamları, Suriye’ye iki bin tır silah vererek kan akıtma çeteleri kurdular.

  Rusya da ben ondan geri kalamam dedi kendi harp üssünü kurdu.

  Bu gece, yeryüzüne inen melekler, “Selam” diyerek yeryüzünün selameti için, bize dua edecekler.

  Bu gecenin selamet gecesi olduğunu şuradan anlayın, Yılbaşı gecesine iki ay kala, Vali beyin yönetiminde Emniyet müdürü, Belediye başkanı bir araya gelirler ve yılbaşı gecesini kazasız belasız geçirmek için İstanbul da on binlerce polis, görevlendirirler.

  Belediye o gece ayaktadır.

  Hastahanelerin acil servisleri tetikte bekler.

  Yılbaşı gecesinde yöneticiler, kazasız belasız geçmesi için çalışırlar,

  Kadir gecesinde hiç bir güvenlik tedbiri alınmadığı gibi polisler bile evlerinde aileleriyle, Allah’tan af, sıhhat, selamet, dileklerinden bulunurlar.

  Kadir gecesinde Allah celle celalühün, bizim neyi nasıl yapacağımızı bildiren hayat kitabımız Kur’an-i Kerim inmiştir.

   Allah hepimizi bu gecenin hayrına kavuşmayı nasip etsin.