ANA SAYFAKİTAPLARIM


  21.05.2014


    “İTAAT ETME”

  Eşim ve çocuklarıma bile yasak koyma yetkisine sahip olmadığımın bilincindeyim.

  Bir eş ve baba olarak iki dünyalarının güzel olması için Rabbimizin ve Rasülünün emir ve yasaklarını onlara duyurmak ve örnek olmak durumundayım.

  Başlıktaki “İtaat Etme” cümlesi bana ait değildir.

  Beni, eşimi, dostlarımı ve tün insanları yaratan Rabbimizin kime etmeyeceğimizi bize bildiren ayetlerini topladım ve yorumsuz verdim.

  Her tercüme bir yorumdur ama o kadar olacaktır.

  Süre ve numaralarını verdiğim ayetleri beğendiğiniz bir Kur’an mealinden okuyabilirsiniz.

  Filanın emirleri veya değerleri yerine yaratanımızın emir ve yasaklarına uyalım.

  Buyurun okuyun:

   “Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyar­san, seni Allah­'ın yolun­dan sapı­tırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak yalan söylerler.” (En’am süresi ayet 116)

   “Nefsini, sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine dua edenlerle be­raber tut. Sen dünya ziynetini arzu ederken, gözlerin onlardan kaymasın. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımıza, hevasına uyana ve işi hep aşırılık olana uyma.” (Kehf süresi ayet 28)

   “Biz insana, anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer an­nen, ba­ban bilgisizce, bana ortak koşman için çalışır­larsa, onlara itaat etme. Döşünüz Bana­dır. Yaptık­larınızı Ben size haber vereceğim.” (Ankebut süresi ayet 8, Lokman süresi ayet 15)

   “Ey Peygamber, Allah’tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir hükme­dendir. (Ahzab süresi ayet 1)

  “Kâfirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetine al­dırma. Allaha gü­ven, vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab süresi ayet 48)

   “Rabbinin hükmüne sabret, onlardan günah­kârlara veya in­kârcı­lara itaat etme.” (İnsan süresi ayet 24)

  "Müsriflerin emrine itaat etme­yin."

  "Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler." (Şuara süresi ayet 151-152)

  “Artık yalanlayanlara itaat etme.

   (Önce) senin yağcılık yapmanı (davandan dönmeni) isterler. Ardın­dan onlar da sana yağcılık yap­sınlar.

  Devamlı yemin eden aşağılıklara itaat etme.

  Hep (lâf, kaş-göz işaretleriyle) ayıplayan, laf getirip götürene,

  İyiliği engelleyen, haddi aşana, devamlı gü­nah işleyene,

  Zorbaya, bunlardan başka soysuza da (itaat etme)

  Mal ve oğulları var diye de. (ekonomik ve askeri gücü var diye itaat etme). (Kalem süresi ayet 8-14)

  İtaat Ederseniz Ne Olur?

   “Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden herhangi bir gu­ruba bo­yun eğerseniz, sizi imanınız­dan sonra kâfirler olarak geri çevirirler.

  Ey iman edenler, eğer in­kâr edenlere itaat ederseniz, sizi ökçele­ri­niz üze­rinde geri çevirirler de, siz kayba uğrayanlara dö­ner­siniz.

  Hayır sizin dostunuz Al­lah’tır. O yardım edenlerin en ha­yırlısıdır.” (Al-i Imran süresi ayet 100, 149, 150)

  Ne Yapalım?

  “O halde, kâfirlere itaat etme. Onlara karşı bununla (Kur'an'la) büyük bir cihat yap.” (Furkan süresi ayet 52)