ANA SAYFAKİTAPLARIM


  23.05.2013


   

  “KAFİRLER, ZALİMLERİN TA KENDİSİDİRLER”

  Bu söz bana ait değildir.

  Yeryüzüne gelen söz ustalarının tamamını yaratan Allah’ın kelamıdır.

  Bakara süresinin 254 üncü ayetinin sonunda “Kafirler, zalimlerin ta kendisidirler” buyurmuştur.

  Hatta İbni Ebi Hatem’in haberine göre Ata bin Dinar, bu ayeti okuyunca  “Kafirler, zalimlerin ta kendisidirler” buyuran, “Zalimler, kafirlerin ta kendisidir” demeyen  Rabbime hamdolsun” dermiş.

  Çünkü Müslüman insan da Rabbinin emrettiklerini yerine getirmemekle, yasaklarını çiğnemekle zalimlik yapmış olur ama kafir olmaz.

  Kendi ciğerparesi yavrusunu üç günlük dünya hayatında el bebek gül bebek büyüten bu kafir insanlar, sonsuz senelerde cehennemde yanmaları için çok özel gayretler göstererek çocuklarını cehenneme hazır hale getirdiklerinden zalimdirler.

  Kendi can ve tenlerini cehenneme odun olarak hazırladıklarından zalimdirler.

  O zalimlik halleri yalnız kendileriyle sınırlı kalmıyor bulaşıcı mikrop gibi zalimlikleriyle dünya insanına zulme yöneliyorlar.

  Onun için Rabbimiz, Hud süresinin 113 üncü ayetinde “Zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.” Buyurur.

  Meyletmeyin, yağcılık yapmayın, İslam dışı davranışlarına hoş bakmayın.

  Zalimin zulmüne hoşgörüyle bakanın kalbi kararırmış.

  Kalbi kararan insanın bakışları da dünyayı karanlık, olumsuz, kötümser görmeye başlarmış.

  Lağım çukuruna ipek elbise ile de girerseniz pislik size bulaşır.

  Zalime yandaş olursanız yanarsınız.

  Peygamber efendimiz: “Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin” buyurur.(Ebu Davud, Edeb Hadis4833, Tirmizi zühd bab35, hadis 2379)

  Adaletin, iyiliğin, doğruluğun ölçüsü çoğunluğun bulunduğu yer de değildir.

  Çin’de milyonlarca insan çoğunluğun zulmü altında inlemektedir.

  Amerika’da çoğunluğun parmak sayısıyla dünya üzerinde mazlum kanları ırmaklar gibi akmaktadır.

  Hindistan’da çoğunluğun parmak sayısıyla milyarlarca insanın hakları yüz binlerce kapitaliste verilerek zulüm işlenmektedir.

  Onun için Rabbimiz, çoğunluğa da uymayın diyor ve buyuruyor:

  “Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan sapıtırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak yalan söylerler.” (En’am süresi ayet 116)

  Peki, onlara uyarsak ne olur?

  Rabbimiz, ne olacağını ve bizi dinden çıkaracaklarını haber veriyor:

  “Ey iman edenler, eğer kitaplılardan herhangi bir gruba bo­yun eğerseniz sizi imanınızdan sonra kâfirler olarak geri çevirirler.” (Al-i Imran süresi ayet 100)