ANA SAYFAKİTAPLARIM


  24.01.2014


   

  YAPICI OLACAĞIZ YIKICI DEĞİL

  Taş üstüne taş koymak, yapmaktır.

  Fidan dikmek, yapmaktır.

  Evleri başlar üzerine geçirmek, bombalarla yok etmek, yıkmaktır.

  Fidan gibi çocukları, gençleri, ihtiyarların belini bükmek, yolunu kesmek, cennete giden yolunu cehenneme çevirmek de yıkmaktır.

  Kur ‘ani Kerimde yirmi küsur yerde israftan ve müsriften bahseder.

  Bunların dört tanesi yeme, içme ve tabiatı kullanmadaki israftan bahsederken geri kalan ayetler, insan israfından bahseder.

  Firavun, Müsrif olarak tanıtılır.

  Çünkü Firavun, kurduğu eğitim tuzağıyla insanları cehennem çöplüğüne atmayı hedefliyordu.

  Allah’ın yarattığı insanların yine Allah’ın koyduğu kurallara göre hareket etmesi gerekirken kendi koyduğu kurallara göre hareket etmelerini sağlıyor ve insanları kendine kul yapıyordu.

  Rabbimiz: “Şüphesiz insanlar için ilk kurulan ev, Bekke (Mekke)  deki evdir. Alemlere hidayet ve bereket için kurulmuştur.”  Buyurmuş. (Al-i Imran süresi ayet 96)

  Bu ayete göre yeryüzünde insanlık için yapılan ilk ev, Mekke’deki evdir.

  Ayetin tefsirinde bu ilk evi Hazreti Adem’in yaptığı endir derler.

  Biz, yeryüzünde var olan bir şeyi yok etmek için değil, var olan güzelliklere güzellik katmak için varız.

  Gül ağacını yakmak yerine dibine su dökmekle güle güzellik katmakla görevliyiz.

  Çocuk yapamayız. Ancak “Evleniniz çoğalınız” emrini yerine getiririz ve gerisini Allaha havale ederiz.

  Onun yarattığı çocuğumuzu cehennemi bir hayat yaşamaması ve cehennemde yanacak çöp haline gelmemesi için gayret gösteririz.

  Cehennemin yakamadığı tek şey var o da gönle giren İman.

  İslam’ın tarif ettiği İmanla bu dünyadan ayrılma lütfuna eren bir insanı kesinlikle cennete gideceğini müjdeler ayet ve hadisler.

  İnsanlığın yarıdan fazlası başta kendileri ve çocukları olmak üzere teknolojinin bütün imkanlarını da kullanarak verdikleri eğitim kurumlarını cehenneme yakıt temin etmek kurumu olarak kullanıyorlar.

  Gül fidanlarını yakma kurumu oluşturulsa dünya ayağa kalkar.

  Tavşanları yakma derneği kurulsa insanlık yine ayağa kalkar ama insanlığı cehennem kurumlarına kaydolmak için yarışlar yapıldığını görüyoruz ve buna karşı olanları da çeşitli isimler altında kötüleyerek yok etme tarafına gidiyorlar.

  Peygamberleri öldürmeye teşebbüs edenlerin yolunda devam ediyorlar.

  Biz, her şeye rağmen, peygamberlerin metodundan ayrılmadan, yakmadan, yıkmadan, yıkılmadan, kırılmadan, kırıp dökmeden her gönüle İslam imanının girmesi için üzerimize düşen görevi gücümüz oranında yerine getirmeye gayret edeceğiz