ANA SAYFAKİTAPLARIM


  24.05.2013


  DÜŞMANINA HİZMET EDENLER

  24/05/2013/Cuma/Milligazete

  Komünistlikte, Sosyalistlikte, Solculukta kendisini ileri seviyede olan, gönlü Müslüman, davranışları İslam düşmanı vatandaşlarımız bu güne kadar okudukları en önemli on kitabı hatırlarından geçirsinler.

  Veya kütüphanelerindeki kitapların arkasından isimlerini bir okusunlar.

  Göreceklerdir ki kitaplarının yüzde doksan dokuzu batılı yazarların veya onların etkisi altında kalan yerli yazarların eserleridir.

  Kapitalist mantıkla yazılmış sosyalist kitaplar.

  Hıristiyan kültürü içinde yetişmiş ve o kültüre kin kusan insanların kitapları.

  İsa aleyhisselam gibi bir peygambere “Allah’ın oğlu” diyenlere tepki kitaplarını bizimkiler okuyup aynı mantığı İslam’a karşı kullanıyorlar ve bu yaptıklarını okudukları eserlerden etkilendiklerinin de farkına varmıyorlar.

  Bilmem kaçıncı Haşlı seferlerini düzenleyen, İslam alemini önce parçalamak sonra yutmak dileyen kapitalistlere karşı düşmanlıklarında gayet samimi olan bu insanlarımız İslam’a karşı açtıkları savaşla da yine farkına varmadan Haçlıların hedeflerine hizmet ederler.

  Hani fıkra gibi anlatılır, Amerika’da bir Üniversitede Profesör “İçinizde ateist olan var mı?” diye sorar.

  “Ben varım” diyen öğrenciye “Neden ateist oldun?” sorusuna “Hıristiyanlıktaki üç tanrı inancına aklım yatmadı ve ben ateist oldum” der.

  “Ben de ateistim” Türk öğrenciye de “Neden” diye sorulur, o da “Ben de aynı gerekçeyle ateist oldum” der.

  Nerde, neyi niçin söylediklerinin farkına varmayan insanlarımız.

  Amerikan düşmanlığı yaparken Amerikan çıkarlarına hizmet etmek dediğimiz şey işte böyle bir şey.

  Amerika, “Yeşil Kuşak” projesiyle İslam’ı bitirmek isterken aynı projeye karşıymış tavrıyla Müslümanlığa karşı tavır almak, Amerikan çıkarlarına hizmet etmektir.

  İslam eğitiminden geçen her Müslümanın kapitalist sömürgenlere hizmet etmediğini, gayet iyi bildiklerinden dünyanın her tarafında samimi Müslümanlara karşı haçlı seferleri başlatanların yanında yer almaya başladı batı eğitiminden geçen bizim sosyalistlerimiz.

  Örnek mi istersiniz buyurun 28 Şubat kararları.

  Amerika’nın bine yakın üsleriyle dünyayı zaptu rapt altına alma çabalarını benden bin kat iyi bilen Generallerimizin hepsi bu kapitalist sömürüye ve tek başına dünya krallığına soyunmaya karşılar.

  Karşılar ama 28 Şubatta,  12 yaşındaki çocukları Kur’an kursundan sabaha karşı alıp Jandarma karakollarında korku içinde bekletmeleri, hocalarına gözdağı vermeleri, İmam-hatip okullarına karşı aldıkları tavırlar, İslam aleminden alınmış her Üniversite diplomasını geçersiz kabul etmeleri Amerikan çıkarlarına hizmet edeceğini bilmeden yaptılar.

  Amerika’nın elli yılda yapamayacağı tahribatı bunlar iki yılda yaptılar.

  Sonunda ne oldu?

  Her işimize karışan Amerika, Generaller Silivri hapishanesine gönderilirken “Biz adaletin işine karışmayız” deyiverdiler.

  Rabbimiz buyurur: “Sen, onların dinine uy­madıkça, ne Yahudiler ne de Hıristi­yanlar asla Senden hoşnut olmazlar. De ki: "Ger­çekten doğru yol, Allah'ın yolu­dur." Sana gelen bu ilim­den sonra onların arzularına uyarsan, Sana Al­lah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Kur’an-i Kerim, Bakara süresi ayet 120)