ANA SAYFAKİTAPLARIM


  24.09.2009


  ÇİN’Lİ HOCA

  1878 yılında Doğu Türkistan’daki Yarkent hanı veya diğer adı ile Kaşgar emiri Yakub beğ, Çin ordularına karşı harbi kaybeder.

  Çin istilasının ardından katliamlar yaygınlaşınca ülkeden göçler başlar.

  1890 yılında Buhara’dan Mekke’ye gelen, oradan Karaman’a hicret eden ve Karaman’ın Çatak köyüne yerleşen Abdullah isimli Doğu Türkistanlı bir hoca bu köye ve çevresine çok faydalı olur.

  Vatandaşlık hakkını da elde eden ve Eğider soyadını alan bu hoca 1950 yılında Çatak köyünde vefat eder.

  Abdullah Eğider isimli bu hoca, bütün çevre köyler tarafından Çin’li hoca olarak bilinirdi.

  Köyde altmış yıl hocalık yapan Çin’li hocanın şiirleri de varmış ama şiir defteri bulunamamış.

  Yalnız, küçük yaşlarda hocanın şiirlerini ezberleyen aynı köyden Ali Biber (Öksüz Ali) in ezberindekiler Karaman esnafından sayın Abdullah Uzun tarafından toplanmış ve küçük bir dosya haline getirilmiş.

  Değerli dostum Mehmet Karaaslan (Sarı Memet) bu dosyanın bir nüshasını bana fotokopi olarak lutfettiler.

  Aslında ben bu makaleyi bayram günü yayınlanması için hazırlamıştım.

  Ancak bayram günü sevinç günüdür, bu hüzün dolu şiir, insanı kederlendiri diye bayram snuna erteledim.

  Gurbete düşen bir Türk insanı “Sılada bir evin bacası olsam” demiş.

  Baca, bir evin dışına itilmiş ve evin zehirli dumanını dışarı atan, yüzü ve içi kapkara olan bir şeydir.

  İşte sıla özlemini tetikleyen ve kendi ülkesinde siyah baca olmayı tercih ettiren şeyi gurbete çıkmayan bilemez.

  Buyurun Abdullah Eğider hocayı dinleyin:

  “Bayaram gelir geniş urba giyerdik

  Emsal, akran, ahbab birlik giderdik

  Konu komşu, bacıların elin öperdik

  Senin de bayramın geldimi bacım

  Bu ayrılık sinene çöktü mü bacım.

  **********

  **********

  Kimi keten giymiş kimisi pazen

  Kimisin şalvarı aldan maviden

  Kimisi ağlıyor artık gülmeden

  Sen de karaları giydin mi bacım

  Bayramda ağıyı yuttun mu bacım  Kardeşini sorarsan göğe bakmakta

  Bayram gelince ağı yutmakta

  Dünyayı Konyayı gözden atmakta

  Görüşmek mahşere kaldı mı bacım

  Bayramda yollara baktın mı bacım  Düştüm kaldım bu gün gurbet ellerde

  Divane gözlerim şimdi yollarda

  Zannedersem bacım kanlı yaşlarda

  Berelinin halinden yaralı bilir.  Ne yazık vatanı elden uçurduk

  Akıl ile fikri baştan kaçırdık

  Düz ovada doğru yolu şaşırdık

  Şaşkınlık halinden şaşanlar bilir.  Abdullah dağlarda taş olmak ister

  Dertli insanlara eş olmak ister

  Bacımın gözyaşın durdurmak ister

  Bu derdi bacıdan ayrılan bilir.

  GUGUG KUŞUNA

  Sesin duydum gugug nereden geldin

  Seherde bir garip ötmeye geldin

  Yüreğim yaralı yakmaya geldin

  Hazin hazin ötme yaralı gugug  Maksadın bacımı aramak mıdır

  Yoksa gözüm yaşın akıtmak mıdır

  Acı acı ötmek ustalık mıdır

  Benim gibi bahtı karalı gugug.  Ben gibi dermansız aciz değilsin

  Kanadın var daldan dala uçarsın

  Niye benim gibi hasret çekersin

  Sıladan gurbete varalı gugug

  ***********

  Abdullah der ötüşün sladan gelir

  Sesin duyar bacım aklıma gelir

  Gücü olan uçar vatana gelr

  Be artık oldum buralı gugug

  **********

  Yaralandım bir gecenin yarısı

  Gül vücudum oldu ayva sarısı

  Böyle imiş ak alnımın ayzısı

  Zalim felek kaldı davam mahşere  Şaşkın kaldım bulamadım bacımı

  Kadir mevlam böyle yazmış yazımı

  Garip bacım böyle görsün yahalimi

  Zalim felek kaldı davam mahşere

  **********

  Bizim ile gurbet ele gidenler

  Bizi de gurbette kaldı den varın

  Ağamdan bacımdan sual edenler

  Çok selam gönderdi diyerek varın  Bacım beni sizlerden de sorarsa

  Nerde benim kadeş diye ararsa

  İbrişim saçını hemen yolarsa

  Ağlamayın bacımı getirin varın  Bu dağlarda dürüldü ecel defterim

  Günden güne arttı kardeş fırkatim

  Ana ata kavim kardeş kıymetim

  Ümit kesilince bildirin varın  Bu yerlerde oldu bize bir ferman

  Ayrılık yüzünden halim pek yaman

  Aradım bulamadım derdime derman

  Ağamlasın bacım gelir den varın  Söyleyin ağama çırayı yaksın

  Kitabım açsın da yüzüne baksın

  Garip bacım benden umudun kessin

  Doğruyu söyleyip öldü den varın  Sarığımı verin beni yuyana

  Gömleğimi verin suyum koyana

  Hacı Abdullah nerden diye sorana

  Bu bir garip idi öldü den varın  Takdiri ilahide budur nasibim

  Az verilmiş çok istesem çare ne

  Ne kem kaderim yar ne de talihim

  Bülbül gibi zar ağlasam çare ne”

  Not: Şiirdeki teknik hatalar hocayı dinleyip ezberleyen köy çocuğu Öksüz Aliden kaynaklanabilir.