ANA SAYFAKİTAPLARIM


  25.07.2014


   

  BAYRAMDA YAPACAKLARIMIZ

  28 Temmuz 2014 günü, Ramazan bayramının birinci günü.

  Bayram, Müslümanların, sevgili peygamberimizin bir hadisinde “Ramazan’ın son on günü cehennemden azadlık günleridir” müjdesine sevinme günleridir.

  Allah’ın afvının olduğu inancıyla af ümidiyle Rabbin kapısında sevinçle bekleme günleridir.

  Filistin’de, Siyonist çeteler tarafından akıtılan kan, gözyaşı bizim bayram sevincimizi durdurmaz.

  “Eceli gelen ölür” genel kuralına göre şehid olan kardeşlerimizin şehadeti de bizim bayramlarımızı engellemez.

  Bedir harbinde sevgili peygamberimizin ashabından on dört şehid verilmesine rağmen o sene bayram namazı kılınmış ve sevinci paylaşılmış.

  Bedir harbi Ramazanın 17 sinde olmuştu. Yani 13 gün sonra bayram yapılmıştır.

  Hazreti Hamza ile beraber 70 ashabın şehid edildiği Uhud harbi, Şevval ayının yedisinde olmuştu. İki ay sonra Kurban bayramı gelmiş ve bayram yapılmıştı.

  Biz, dünyanın her tarafında haksızlığa uğrayanların yanında gücümüzle orantılı olarak yerimizi alacağız, üzerimize düşeni yapacağız, ondan sonrasını Allah’a havale edeceğiz.

  Ağlamakla, zalimlere sövmekle, ölü dirilmiyor, yaralar sarılmıyor.

  Pazartesi günü, Şafak atmadan uyanacağız.

  Banyomuzu yapacağız.

  Dişlerimizi fırçalayacağız,

  En güzel kokularımızı süreceğiz.

  Gülyağı gibi tabii olanlarını kullanmaya dikkat edeceğiz.

  Elbiselerimizin en yenisi, en temizi ve en güzelini giyineceğiz.

  Sabah namazından önce ağzımızı tatlı bir şeyle tatlandıracağız.

  Tatlı çiğneyen ağızdan tatlı kelimeler çıkarmaya çalışacağız.

  Güneş bir adam boyu yükseldiğinde, millet olarak kıyama kalkacağız ve dokuz tekbirle iki rekat bayram namazı kılacağız.

  Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar,

  Generalinden erine kadar,

  Rektöründen öğrencisine kadar,

  Patronundan işçisine kadar,

  San’ atçısından çiftçisine kadar herkes sınıf farkını kaldırarak yan yana gelecek, omuz omuza verecek birlik ve beraberliğini bütün dünyaya gösterecek.

  Birlik ve beraberliğin ancak Bir olan Allah’ın emirleri etrafında gerçekleşebileceğini yedi iklimi cihana i’lan edeceğiz.

  Kin, nefret, küsmek, dargınlık kaldırılacak,

  Ortalığa din, sevgi, saygı, tebessüm, iyimserlik... hakim olacak.

  Cennet kokulu anaların duaları alınacak,

  Babaların, elleri öpülecek.

  Dedelerin ve ninelerin hayır duası alınacak

  Telefonlarla uzaklar yakın yapılacak.

  Üç günlüğüne, hırsızlık, soygun, adam öldürme, yaralama, tecavüz, zimmet, sabotaj, terör duracak.

  Evler tertemiz olacak.

  Sokaklar yağ döksen yalanır hale gelecek.

  Çocukların gönülleri hoş edilecek, en sevdikleri şeyler verilecek.

  Bayramlar, dedeler günüdür. Nineler günüdür.  Babalar, anneler, çocuklar, damatlar, gelinler günüdür.

  Ayıran değil kavuşturan gündür.

  İzinli askerlerin, memurların, işçilerin, gurbette garip olanların sevdiklerine kavuştuğu gündür.

  Yokluğun ve yoksulluğun üç günlüğüne yok olduğu gündür bu bayram günleri.

  Büyüklerinize saygılarınızı, küçüklerinize sevgilerinizi sunun.

  Gelmeyene gidin. Gülmeyene gülün.

  Konuşmayanla konuşun.

  Parti, vakıf, dernek, görüş farklılığı olan insanların bayramlarını tebrik edin.

  Mahalleniz, köyünüz veya şehrinizdeki ilim adamlarını ziyaret ediniz.

  Hastaların duasını alınız.

  Öğretmenlerinizi unutmayınız.

  Kimsesizlerin kimsesi olunuz.