ANA SAYFAKİTAPLARIM


  26.03.2012


  Toros dağlarının eteklerinde keklik avı yapılırdı.

  Avcılar kendi aralarında kimin kekliği daha iyi yarışmasına girerlerdi.

  En iyi keklik öterek en fazla kekliği yanına çekip avcıya av yapandı.

  Yavru iken tutulan, keklikliğine hiç zarar verilmeden büyütülen keklikler arasında yarış yapılır.

  Bazı kuş yavruları tutulur ve başka bir kuşun yanına konularak onun gibi ötmesi sağlanır.

  Keklik avcıları bunu yapmazlar.

  Yaparlarsa keklik avlayamazlar.

  Bizi kafesleyenler, bize çok iyi bakıyorlarsa ve de zikrimize karışmadıkları gibi seccademizi İran’dan, tebihimizi Koka ağacından temin ediyorlarsa bizi sevdiklerinden değil, kafese girmeyenleri kafeslemek içindir.

  Kasap, koyuna yemi et için vermektedir.

  Balıkçı, oltaya yemi hayırına takmamaktadır.

  Tevbe süresinin 107 inci ayetinde haber verilen Medine’deki Dırar mescidini yapan Bizans, Yahudiler, Arap Hıristiyanları ve Münafıklar, babalarının hayrı için yapmamışlardır.

  Medine’deki Müslümanların birliğini parçalamak için yapılmış mescidin imamlığına da Mecma’ bin Cariye isimli çok değerli bir sahabi getirilmiş.

  Ashabı kiram, hiçbir zaman mescidin imamına karşı kötü tavır almamışlar.

  O imam, o mescidinin kötü niyetli insanlar tarafından yapıldığını bilmiyordu.

  O, mescidde Allahın kelamını söylüyordu.

  Yanlış yerde doğruyu söylüyordu.

  Ama biz doğru yerde doğruyu söylemekle görevliyiz.

  Kafesteki kekliğe kızmayın.

  Ülkemizin etrafı kuşatıldı.

  İsa elbisesini demokrasi boyasıyla boyayıp sırtına geçiren sırtlan sürüleri sardı etrafımızı.

  Bu günler, babanızın katiliyle bile hesaplaşma zamanı değildir.

  Televizyon ekranlarından yanlış fetvalar verenlerle bile uğraşmayın.

  Sizin metotlarınızı beğenmeyen, Müslümanlıktan dem vuran kim olursa olsun aleyhinde söz söylemeyin.

  Mezhep farkından dolayı hiçbir şahıs veya devletin önüne kafir bir adamı veya devleti geçirmeyin.

  Yönünü kıbleye dönen kim olursa olsun meşrep farkından dolayı hiçbir şahıs veya devletin aleyhinde yazmayın, konuşmayın.

  Evinin balkonundan sizin eve kurşun sıkan Müslüman komşunuza siz de kurşun sıkmayın.

  Komşunun balkonuna koyduğu gözü önce parçalayın ve komşunun evine girin, başköşede oturan ve komşunun çocuklarını rehin alarak size kurşun sıktıran kafirin icabına bakın.

  Dünyanın neresinde olursa olsun, radikal, ılımlı, derviş, berduş, deli, veli, şeriatçı, tarikatçı, ergenekoncu her türlü adlarla anılan hiçbir Müslüman’ın aleyhinde tek kelime söylemediğiniz gibi kılına zarar verenin karşısına dikilin.

  Gördüğünüz yanlışları kulaklarına söyleyin.

  Basın-yayın yoluyla konuşmayın.

  —Kulağına söyledik ama kulak asmıyor ve yanlışına devam ediyor.

  Yine de hopörlere vermeyin.

  Müslüman’ın yanlışı amelde.

  Bizi birbirimize düşüren kafirin yanlışı temelde.