ANA SAYFAKİTAPLARIM


  26.05.2014


   

  DEPREME DAYANIKLI ADAM

  24 Mayıs günü, deprem oldu. İçinde bulunduğumuz evin terasına  çıktım. Mahalle halkı sokaklara inmiş, herkes kendi evinin nasıl yıkılacağını seyreder gibi korku ve telaş içinde bakıyordu.

  İnsanız, can ve mal sevgimiz var.

  Ama korkularımızdan başka onları koruyacak hiç bir şeyimiz yok.

  En korunaklı villada, kuş tüyü yatak üzerinde, en bilgin doktorların ve en güçlü korumaların gözleri önünde kan kusarak ölen etkin ve yetkin insanları gördük.

  Dokuz şiddetindeki depremden daha tehlikelidir gönül depremi.

  Doğuştan getirdiği fıtri imanını, İslam’la beslemeyenler, şeytanın vesvesesine uyarak gönül kapısını inkar ateşine açarsa deprem meydana gelir ve onlar, bu dünyada hayvanlardan daha aşağıya düşerler ve ahirette cehennem ateşinde kavrulurlar.

  Gönül depremlerinde bir Şirin’e gönül kaptıranlar, depremde deprenip sokağa çıkanlardan daha zor durumlara düşerler.

  Sokağa çıkanlar, yarım saat sonra tekrar evlerine girip yarım bıraktıkları işlerini, sözlerini devam ettirirler.

  Ama bir Leyla’ya kapılanlar, gönlünde fırtınalar esenler, çölde yıllarca dolaşırlar, evlerini bulamazlar, Ferhat olup elinde balyozla bir dağı delmeye devam ederler.

  Adının Şirin olması Ferhat’ın ölmesine engel olamıyor.

  Büyük depreme dayanıklı olmak için hazırlık yapalım.

  Tepeden tırnağa milyarlarca hücremiz milyarlarca parçaya bölünmeden önce ölmeden ölümsüzlüğü kazanalım.

  Gönlünde Lâ ilâhe geriliminden sonra İllallah atılımıyla dünyayı Allah’ın boyasıyla boyamaya çalışan insanın içinde de bir olumlu deprem, deprenme meydana gelir.

  O Mevla’ya gönül kaptırmıştır.

  Leyla’nın çölünde, Şirin’in dağında, Aslı’nın sarayında, yalnız ve yalnız Mevla’nın boyasının görülmesini sağlamak için küfür ve inkar kalelerini parçalamak için gönül titreşimleriyle deprenmeler meydana getirir.

  Depreme dayanıklı adam yetiştirme kurumları kurar.

  Körpe beyinleri, kendine benzetmeye çalışan demokrasi despotlarının yolunu keser.

  Tabiatı boyayan Rabbin yarattığı her insanın, ayrı karakterde olduğunu ve o karakteriyle yalnız Allah’ın boyasıyla boyanması gerektiğini ilan eder.

  Kur’an-i Kerimimizde Zilzal/Deprem süresi vardır.

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile.

  1- Yeryüzü sarsıldıkça sarsıldı­ğında,

  2- Yeryüzü ağırlıklarını çıkardı­ğında,

  3- İnsan, "Buna ne oluyor?" dedi­ğinde,

  4- O gün (yeryüzü) bütün haberle­rini anlatacak.

  5- Çünkü Rabbin ona (yeryüzüne bütün haberle­rini anlatma­sını) vahy etmiştir.

  6- O gün insanlar, amelleri kendile­rine gösteril­mek için ayrı ayrı (ka­birle­rinden) çıkarlar.

  7- Kim zerre ağırlığında hayır işle­mişse onu gö­recektir.

  8- Kim zerre ağırlığında kötülük yapmışsa onu görecektir.”

  Depreme dayanıklı adam zerre kadar kötü iş, kötü öz, kötü davranışta bulunmamaya dikkat eden Müslümandır.