ANA SAYFAKİTAPLARIM


  26.06.2014


   

  KUR’AN-İ KERİM OKUTUCULARINA

  Yaşayan, değerli hocalardan biri anlatıyor: “Babam beni Arapça öğrenmek için ilimizdeki medreseye bıraktı gitti.

  Kur’an okumasını köyümüzde öğrenmiştim. “Kitabımız Kur’an” diyorduk” niçin indiğini, ne dediğini bize hiç söyleyen olmadı. Medresede Emsile kitabını ezberlettiriyorlardı. Bu kitabı neden ezberliyoruz onu da bilmiyoruz.

  Emsile kitabında NASARA fiilinin malum ve meçhul sığalarını ezberlerken NASARATA sığasında “Yardım etti ona iki gaibe avret” cümlesi içime bir ateş düşürdü.

  Bu kaybolan iki kadın şimdi nerededir?

  Annesi babası nasıl ağlar ve arardır?

  Çocukları varsa nasıl perişandır diye üzülür üzümtüm rüyalarda da devam ederdi.

  Kimse bize bu kitabı niçin okuduğumuzu, neye yarayacağını anlatıvermedi.

  İki yıl sonra kavradım ben neyi niçin okuduğumuzu” demişti.

  Camilerde, Kur’an kurslarında, okul sınıflarında Kur’an öğreten hocalarımız, Allah rızası için önce Kur’an-i Kerimi onlara bir tanıtınız.

  Mesela,

  Kitabımız, sözlerin en güzeli deyiniz ve bütün yazar ve çizerlerin zaman dayanamadığını, Nobel Edebiyat ödülü alanların elli yıl bile dayanamayıp yok olup gittiğini, Kur’an-i Kerimin hem lafzı hem manasıyla tazeliğini 1400 yıldır koruduğunu anlatınız.

  Kalbimizin kandili, aklımızın delilidir diyerek kalbimize ve aklımıza uygun gelecek hukuku, kalbimizi ve aklımızı yaratanın koyabileceğini ve bizim gibi ölümlülerin koyduğu kanunların kanunu koyan gibi hastalıklı ve ölümlü olduğunu anlatınız.

  Gönlümüzün baharı, gözü­müzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur’an-ı Kerimdir.

  Ufkumuzu, yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur’an.

  İmanla İnkârı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyiyle kötüyü ayırt eden, ki­tapların anası Kur’an.

  Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arka­dan ge­lenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur’an.

  Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar ve­ren, her türlü derdine derman olan Kur’an.

  Ve her çağın kitabı olan Kur’an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır.

  Özetle Hakkın halka hitabı olan Kur’an.

  Bu altı çizili olan bölümü ezberletmeye çalıştığınız gibi ilk hafta boyu bu cümleleri çocukların mantığına ve anlayışına uygun kelimelerle açıklamaya çalışınız.

  Kur’an-i Kerimi okumasını öğrettiğiniz delikanlılara, Namaz sürelerinden devam ettirirken sürelerin anlamını ve tefsirini mutlaka anlatınız.

  İmanın Şartlarını yalnız ezberletmekle kalmayınız, çağdaş inkarcıların çarpık mantıklarının geliştirdiği safsataları yok edecek, çocukların akıl ve mantığını tatmin edecek akli ve nakli delillerle anlatınız.

  Her gün o akli ve nakli delilleri kısaca tekrarlayarak derse başlayınız ki, iyice gönüllerine yerleşsin.

  Niyetinizi halis kılınız. İyi niyetlerle çalışırsanız daha bir çok yolları Rabbimiz sizin gönlünüze lutfedeceğini “Uğrumuzda cihat eden­lere elbette yollarımızı göste­receğiz. Mu­hak­kak Allah, ih­san yapanlarla be­raberdir.” Buyuruyor. (Ankebut süresi ayet 69)