ANA SAYFAKİTAPLARIM


  26.12.2013


  EVRENSEL HKUKU EVRENİ YARATAN KOYAR (2)

  “Kansere karşı nasıl tedbir alırız” diye dünyaya ders veren Profesör kendisi kanserli çıkıyor.

  En ünlü beyin cerrahı, kendi bölümüne yetiştirilemeden yolda beyin kanamasından ölüyor.

  Bir diğer Nörolog Profesörünün çocuğu beyin özürlü olarak doğup büyüyüp ölüyor.

  Dünya tıbbının babası İbni Sina elli yedi yaşında ölüyor.

  Felç profesörü felçli eliyle tedaviye devam ediyor.

  Çildiyeci, saçının ağarmasına veya dökülmesine engel olamıyor, dahiliyeci, tansiyonunu kontrol edemiyor.

  ABD başkanı kendi çocuklarını ve yeğenlerini kontrol edemiyor ama yedi milyarı kontrol etmeye kendilerini zorluyorlar ve halklarına zorluk çıkarıyorlar.

  Yönetimin adı ne olursa olsun insanlar kural koyuyorsa, ölçüyü onlar belirliyorsa, insan olmaları nedeniyle çıkarlarını koruma tarafına gideceklerdir.

  Onun için İslami yönetimlerde, önce Hakkın sonra halkın dediği olur ama halktan olan Müslüman yetkililerin koyduğu hiç bir kural Hakkın dediğine aykırı olamaz.

  Hucurat süresinin birinci ayetinde “Allah’ın ve rasülünün önüne geçmeyin, kimseyi de geçirmeyin” buyurmuş Rabbimiz.

  Aklınıza en demokratik devleti getiriniz.

  İsterseniz bu konuda beğendiğiniz bir aydınımızdan da yardım alınız ve “Ağabey, en demokratik devlet neresidir?” diye sorunuz ve cevabı aldıktan sonra o devlet hakkında kitaplardan bilgi almaya çalışınız veya Google amcaya sorunuz.

  Sömürgenliğini, kemirgenliğini, bir yılda öldürdüğü insan sayısını, ulusların evlerini nasıl dinlediklerini, nasıl cinayetler işlediklerini, kendi kadınlarını nasıl satışa çıkarma kanunları çıkardıklarını, kadınlar yetmeyince erkekleri de satışa çıkarma kanunlarını nasıl çıkardıklarını anlatıversin bir bir.

  Ama İslam hukuku, yani Allah’ın kitabı ve rasülünün sünneti seniyyesine, iman etmiş insanların hukuku olmadan önce iman esası olur.

  Dünyada hiç bir hukuk, iman esası değilken yalnız İslam hukuku, iman esasları arasındadır.

  Bunun ne faydası olacak denemez.

  Deseniz de fayda vermez.

  Anası-babası Müslüman ama aldığı eğitim nedeniyle İslam dışına çıkmış veya İslamı inkar etmiyor ama hiç bir hükmüne uymuyor bir tanıdığınız varsa ona sorunuz, domuz eti yiyebiliyor mu?

  Şarabı içer, rakıyı içer, viskiyi içer ama domuzu yemez.

  Domuzla Haç işareti, Haçlı seferlerini yapan Hıristiyanların alameti farikası, amblemi, arması gibi olduğundan, bir çok günahı işleyen insanımız, kendini din dışına iteceğine inandığı günahı işleyemez.

  Kur’anın bütün ayetlerine iman eden bir Müslüman, günah işlemez demiyorum.

  Dünyanın en sapa yerinde en vahşice işler yapan Mekke ve çevresindeki bedevileri dünyanın en medeni insanı haline getirdiği herkesçe biliniyor.

  Yalnız Mekke ve çevresi değil Yemen’den Viyana’ ya İstanbul’da Yeni Delhi’ye kadar nasıl bir medeniyet kurduklarını eserlerinden anlamaya çalışıyoruz.

  Hatta bazı Profesörlerimiz, Allah’ı ve ahireti inkarla iman arasında gidip geldikleri halde kendilerini “Kültür Müslümanı” olarak tanıtıyorlar.

  Çağdaş demokrat devletlerin bir yılda döktüğü insan kanını o medeniyeti kuran Müslümanlar, bin yılda dökememişler.

  Bu da ellerindeki kanunu önce gönüllerinde iman gibi taşımalarından kaynaklanmaktadır.

  Kur’an ve sünnet eğitimine ağırlık verelim.

  Dükkan komşuları, bir araya gelerek her gün yarım saat bir ayet ve bir hadis sohbeti yapabilirsiniz.

  Her gün sokağınıza bir ayeti konuşma konusu yapabilirsiniz.