ANA SAYFAKİTAPLARIM


  27.03.2014


                BİZDEN DEĞİLDİR

  Bu cümleyi hemen birilerini karşımıza aldığımız anlamına kullandığımı sanmayın.

  Bu cümleyi sevgili peygamberimiz, bazı yanlış yapan arkadaşlarını uyarmak için “......yapanlar bizden değildir” buyurmuş ve o kötülüğün yapılmamasını isteyerek eğitmiş.

  Birisi bu hatayı yapmışsa en ağır ifade olarak “Bunu yapan benden değildir” diyerek hoşlanmadığını anlatmış.

  “Bizden değildir” sözünün İslam dininden çıkmıştır anlamına gelmediğini, o hatayı yapanın daha sonra ashab-ı kiram arasında olduğunu görerek anlıyoruz.

  Hadisleri rivayet edenler, bu sözün “Bizim gibi davranmıyor, bizim edebimizle edeplenmemiştir” anlamında olduğunu söylemişler.

  Babası veya anası gibi edepli, yardımsever, cömert, doğru dürüst çocuğuna “Babasının yolunda, anası gibi” sözler söyleriz ama onun yolunda olmayana da “Babasının veya anasının tırnağı olamaz” deriz.

  Bakara süresinin 249 uncu ayetinde Talut’un zalim  ve kafir Calut’a karşı harbe giderken askerlerini eğitip imtihandan geçirdikten sonra imtihanı kaybedenler için “Onlar benden değildir” deyip harbe sokmadığını haber verir. Ama onlar yine imtihanı kaybetmiş Müslümanlar olarak kalırlar.

  Dinimiz, evlenmeyi teşvik etmiş, sevgili peygamberimiz evlenmiş ve “Sünnetimden yüz çeviren benden değildir” buyurmuş ama evlenmeyenleri din dışına itmemiş. (Buhari, Sahih, Kitabu’n-Nikah)

  Toplum hayatının her sahasında hiç bir Müslüman, hiç bir insanı aldatmayacak şekilde yetiştirmeye çalışmış ve “Bizi aldatan bizden değildir” demiş. (Beyhaki, Sünen-i Kübra 5/355 Hadis no 11280)

  Siyasette, ticarette, evlilikte, sanatta, sosyal hayatın her yanında aldatmak yok.

  Bütün bir dünya bir damla kanın karşılığı olamaz.

  Kişiyi öldürmek şöyle dursun, sevgili peygamberimiz: “Bize silah çeken bizden değildir” diyerek işin vahametini anlatmış. (Beyhaki, Sünen-i Kübra 8/20, hadis no 16224)

  Müslümanların kendilerini din üzerinde korumaları için İslam cemaatinden uzak durmamaları öğütlenir.

  Salihlerle beraber olmamız için dua etmemiz istenir.

  İslinin yanında oturanda is, mislinin yanında oturanda mis kokacağı öğretilir ve sevgili peygamberimiz: “Müşriklerle birlikte mesken tutmayın, onlarla birlikte olmayın. Kim onlarlar birlikte olursa bizden değildir” buyurmuş. (Beyhaki, Sünen-i Kübra 9/142, hadis no 18886)

  Avrupa’da Müslümanlardan uzak duran, camiye cemaate karışmayan Müslümanlar, ikinci nesilde bozulmalarını tamamladılar.

  Müslümanlarla aynı sitede oturanlar, camiden ve cemaaten ayrılmayanlar hem kendilerini hem çocuklarının bozulmasını engellediler.

  Evin bütçesinden, köyün bütçesinden, şehrin maliyesinden, devletin hazinesinden çalanlar için de “Hazineden haksızca alanlar bizden değildir” buyurmuş. (Tirmizi, Sünen, Kitabü Siyer)

  Onlar, peygamber ahlakıyla ahlaklanmamışlardır.

  Toplumumuzda herkes, birinden büyük birinden küçüktür.

  Küçüklerimize sevgili ve merhametli olmamız gerekirken büyüklerimize de saygılı olmamız gerekir.

  Sevgili peygamberimiz de: “ Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin hakkını bilmeyenler bizden değildir” buyurmuş. (Ebu Davud, Sünen, K. Edeb, Babü’r rahmet)

  “Yakında başınıza geçen yöneticiler, yapmadıklarını söyleyecekler. Kim onların yalanlarını onaylar, zulümlerine yardım ederlerse benden değildir, ben de ondan değilim. Ve ben, (Kevser) havuzu üzerinde iken benim yanıma gelemez” buyuran sevgili peygamberimiz, halkı uyarırken onların yöneticilerini de uyarmış. (Ahmet, Müsned, İbni Ömer rivayetiyle)

  Biz, sevdiğimizle beraber olmak istiyoruz.

  Yaratılmışlar içinde en fazla sevgili peygamberimizi seviyoruz.

  Öyle ise onu örnek ve önder alalım.