ANA SAYFAKİTAPLARIM


  27.05.2014


   

  HER ÇOCUK KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

  Eşkıyalıktan evliyalığa geçenler var.

  Kölelikten sultanlığa geçen Kölemenleri biliriz.

  Sultanlıktan köleliğe geçen Dara’yı gördü insanlık.

  Zenginken fakir, fakirken zengin olanları görüp dururuz.

  Yaptırdığı hapishaneye girenleri biliriz.

  Melek gibi insanın nasıl şeytanlaştığını, şeytan gibilerin nasıl melekleştiğini gördük.

  Hazreti Hamza’yı öldüren Vahşi’nin Ashabı kiram arasına girdiğini ve rahmetle anılmaya devam ettiğini biliyoruz.

  Bu da gösteriyor ki her insan bir çok şey olma kabiliyetini bünyesinde taşıyor.

  Ortamda, eşkıyalık havası esiyorsa eşkıyalık damarımız öne çıkıyor, evliyalık havası esiyorsa evliyalık damarımız öne çıkıyor.

  Sevgili Peygamberimiz, arkadaşlarından birine  :“Neyin oldu? Der.

  Adam: Oğlum veya kızım olacak.

  Peygamberimiz: “Kime benzeyecek?

  Adam: Annesine veya babasına benzeyecek.

  Peygamberimiz: “Öyle söyleme, nutfe ana rahmine yerleşince,  Allah, onunla Hz. Adem arasındaki bütün soy kütüğünü onda hazır bulundurur.” dedikten sonra “İnfitar” süresinin sekizinci ayetini okudu: “(O Allah ) dilediği şekilde  seni birleştirdi” (Taberi, Camiul beyan 30/87, Taberani, kebir hadis no 4624)

  Bu hadisi  bize nakleden  Mutahher b. Heysem zayıf bir ravi imiş. Ancak  aynı  manayı  ifade eden: “.....Allah, Ademden beri bütün   ırkları  o ana rahmindeki  nutfede  bir araya toplar” hadisinin ravilerinin  hepsi  sağlam adamlar. (Taberani, Kebir 19/290 hadis 644, Beyhaki, el -esma s: 387, Heysemi, Mecma’ 7/134)

  Buhari’nin Sahih’inde K. Talakında (Tecridi sarih tercemesi) Diyanet Yayınları 11/366 da Ebu  Hüreyrenin rivayet ettiği  bir hadiste : Bir adam, Allah rasülüne gelerek: “Ya rasülallah siyah bir çocuğum oldu” der.

  Rasülullah:  Senin develerin var mı?

  Bedevi :Evet var.

   Rasülullah:  Develeriyin renkleri nasıl?

  Bedevi: Kırmızı.

  Rasülüllah: Boz renklisi de var mı?

  Bedevi : Evet var.

  Rasülüllah: Boz renk nereden oldu?

  Bedevi: Damar çekmiş olabilir.

  Rasulullah:  Senin oğlunda da damar çekmiş olabilir.” Dedi. (Ebu Davud. Talak bab 28, Hadis 2260, Müslim, Lian.1500)

  Rabbimizin: “Yemin olsun ki, biz, insanı süzülmüş bir ça­murdan yarattık.

  Sonra onu, sağlam bir yerde nutfe yaptık.” (Müminun süresi ayet12-13)

  “Yarattığı her şeyi güzel yapan ve insanı ya­ratmaya çamur­dan başla­yandır.

  Sonra, onun soyunu, bayağı bir sudan yarattı.” (Secde süresi ayet 7) ayetlerinden, Sevgili peygamberimizin bu iki hadisinden anlıyoruz ki hazreti Adem’den bu yana gelip geçen her insanın özelliklerini taşıyoruz ama farkında olmadan göçüp gidiyoruz.

  Onun için her çocuk dünyanın en değerli madenlerinden daha değerlidir.

  Keşfedilmeyi bekliyor.

  Özürlü doğanlarımızın da kendine özel özellikleri vardır ve onların ortaya çıkması için ortam hazırlanması gerekir.