ANA SAYFAKİTAPLARIM


  27.08.2014


   

  ZORLAMA DEĞİL ÖZENDİRMELİ EĞİTİM

  Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan, Rodos’a sığınır. Cem Sultanın oğlu Murat ve onun çocukları Hıristiyan olurlar.

  Kafirlere sığınan, onun eğitimiyle yetişen nesillerin sonuçlarının Cem Sultanın torunlarından farkı yok.

  Tevfik Fikret’in oğlu Haluk’un papaz olması babasının onu yönlendirdiği eğitimin sonucudur.

  Ahmet Cevdet Paşa gibi bir dehanın Kızı Fatıma Aliye’nin iki kızı Hatice ile Ayşe evde eğitim gördüğü için Müslüman olarak kalır. Nimet ile İsmet ise zorla Dame De Sion’a gönderilir. Nimet kafir olmamak için okula gitmeme konusunda direnir ve başarır.

  İsmet bu direnişi göstermez ve zamanla sevmeye başlar. Sonunda Rahibe olur ve Avrupa’ya bir gider, gidiş o gidiş. Onu Annesi dahil hiç bir Müslüman göremez.

  Dikkat ediniz, Ahmet Cevdet Paşa en son yazılan İslam Hukuku kabul edilen Mecelle’yi yazan komisyonun başkanıdır.

  İslam Hukukunu ve İslam Tarihini en iyi bilenlerdendir.

  Körpecik dimağa sahip çocuklar, İslam eğitiminden geçirilmeden hangi inkarcı eğitime teslim edilirse onunla doldurulurlar.

  Avrupa’daki yavrularımızın imanlarını korumak, sonsuz senelerde Cehennemde yanmasını engellemek için Avrupa’da yaşayan herkes için bir program hazırlanabilir.

  Mesela, Tefsirden filan kitap, Hadisten filan kitap, Fıkıhtan filan kitap, İslam Tarihinden filan kitaptan Elçilikler ve Konsolosluklar gözetiminde senede  bir defa imtihan yapılacak, kazananlar, askerliklerini yapmamışlarsa askerlik bedeli olan parayı ödemeyeceklerdir” denebilir.

  Askerliğini yapmış olanlar, bu imtihanı kazandıkları takdirde askerlik bedeli olan parayı peşin olarak alacaklar.

  İmtihana, okuma-yazma bilen kadın-erkek her vatandaşımız girebilir, yaş söz konusu değildir.

  Avrupa Birliği üyesi ülkelerde İslami hizmet veren her kuruluş, hiç bir ayırım yapılmadan bu kitapları okutur ve imtihana hazırlarlarsa onları da imtihanı kazanan öğrencileri sayısınca yüksek fiyatlarla ödüllendirir.

  Bu dört kitaptan başarılı olanlar, Türkiye’ye döndüklerinde satın aldıkları taşınmazlarda vergiden muaf olacaklardır....... gibi özendirici tedbirler alınır.

  Türkiye’de İmam-Hatip ve Kur’an kursuna gidenlerin sayısı belli.

  Çoğunluk bu bilgilerden mahrum olarak yetişiyorlar.

  Bu belirlenen dört kitap, yetmiş sekiz milyon Müslüman insanımız için özendirici tedbirler alınmalı ve imkanlar sağlanmalıdır.

  Türkiye’de yaşayan ve askerliğini yapmayanlar da Avrupa’dakilerin yararlandığı gibi yararlanmalıdırlar.

  Benim bu tekliflerimde kimse zorlanmıyor.

  Yalnız özendiriliyor.

  Dünyada izzete, iffete, saadete, ahirette cennete özendirme faaliyetidir.