ANA SAYFAKİTAPLARIM


  27.11.2013


  DOSTUN ATTIĞI TAŞ BAŞ YARMAZ

   “Sizin dost ve idarecileriniz, Allah, Onun Rasülü ve rukü ederek na­maz kılıp zekât ve­ren mü'minlerdir.

   Kim Allah'ı, Rasülünü ve iman edenleri dost ve yönetici edi­nirse, şüphesiz Allah’ın tarafını tutanlar, galip ge­lenlerin ta ken­dileridir.” (Maide süresi ayet 55,56)

  Dostlarımızın kim olduğunu Allah gösteriyor.

  Allah’ın onayladığı dostluğu kasamızdan, makamımızdan, rütbemizden daha fazla korumamız gerekir.

  Dost, dosta kol kanat olmak gerek.

  Dost, dostun ayıbını düşmana karşı gizler de kendi yüzüne karşı gizlice söyler.

  Dost, dostuyla ekmeğini bölüşür de yer.

  Kara günde dost olanlar, ak günlerde uyarıya, koruyup kollamaya devam ederler.

  “Dost acı söyler” demişler.

  Doktor da hastasını iyileştirmek için acı ilaç içirir.

  “Dostun attığı taş baş yarmaz” demişler

   Sefada da cefada da dostuyla beraber olur.

  Sefalı günlerde arka-daş belalı günlerde ön-daş olur.

  Yunus Emre:

  “Ol dost bize gelmez ise

  Ben dosta geri varayın


  Çekeyim cevr ü cefayı

  Dost yüzün görüvereyin” demiş.

  Yolda yoldaş, hayatta sırdaştır dost.

  Dost, kader arkadaşıdır, keder arkadaşıdır.

  Şan, şöhret, servet mihenginde 24 ayar çıkandır dost.

  Ayarı bozulmuşsa ayar çekmek de dostun görevidir.

  Ayarı bozuk ağzını açıp dostuna karşı ayarsız sözler söylediğinde söylenen dost “Ben, ne yaptım ki bu dostumun ağzının ayarını bozdum” diyerek çare aramayandır dost.

  Kapısını kendi kapın gibi çalabildiğindir dost.

  “Dost kalmadı” demeyin. Yaradan var olduğu sürece yar ve yaran olmaya devam edecektir.

  Biz, “Yar” dediklerimizle Cennette de beraber olmak için çalışan dostlarız.

  Dosta gül, din düşmanlarına gülleyiz.

  Din düşmanlarının da dost olacağı günleri “Umulur ki Allah sizinle, onlardan düşman ol­duklarınız ara­sında bir sevgi kılar. Allah her şeye gücü yetendir, Allah afvedendir, merhamet edendir.” (Mümtehıne süresi ayet 7) ayetini okur, çocuğunu kaybetmiş annenin yavrusunu beklediği gibi bekler ve ararız.

  Dostlar, kafa dengidirler, mide dengi değildirler.

  Dostluğu mide dengesi, kasa, masa dengesi üzerinden kuranlar, çabuk ayrılırlar

  “O gün zalim, ellerini ısırır ve der ki: "Keşke Peygamberle beraber yol alsaydım. Yazık bana keşke filanı dost edinmeseydim" (Furkan süresi ayet 27,28)

  En başarılı iş adamları dostlarını çoğaltıp düşmanlarını Müslüman yaparak azaltanlardır.

  Dostluğu devam ettirmek için acı kahvenin bile kırk yıl hatırını saymıştır dost.

  Dost, yar yanında yer tutar da, yere de değer katar.

  “Cihanda bulmadım yarı müvafık

  Muvafık sandığım çıktı münafık” diyenler eleştiri oklarını kendilerine doğrultsalar ve neden “Bulamadım” deseler daha isabetli olurdu.

  Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün insanlar Hazreti Adem’den kardeşimizdir ve bütün insanlar, peygamber torunudur. Bunların cehenneme giden yolunu cennete çevirmek için çalışacağız.

  Dünyamızdaki bütün Müslümanlar, Sünni, Şii, radikal, ılımlı, derviş, berduş, deli, veli, şeriatçı, tarikatçı, Ergenekon’cu, ılımlı, ılımsız her türlü adlarla anılan hiçbir Müslüman’ın aleyhinde tek kelime söylemediğimiz gibi kılına zarar verenin karşısına dikilin.