ANA SAYFAKİTAPLARIM


  27.12.2013


  SEDUM MAHKEMESİ KARARLARI

  Yanlış teraziyle doğru tartmak mümkin değildir.

  Eğri cetvelle doğru çizgi çekmek imkansızdır.

  İnsanlık ailesinin yönetimini, hırsı, şehveti, doymazlığı vurdum duymazlığı olan insan veya insanlara bırakılırsa neler olur?

  Neler olacağını tartışmaya kalkarsanız herkes kendi içini konuşturmuş olur ve her kafadan ayrı bir senaryo çıkar ve o senaryo da birebir doğru değildir.

  Ama kendi aklına ve ya akıllarına göre yönetenlerin nelere sebep olduğunu Rabbimiz Kur’anı Keriminde haber veriyor.

  Adem’in iki oğlundan birinin kendi kardeşini nasıl öldürdüğünü, Nuh aleyhisselamın kavminin neler yaptığını ve nasıl helak edildiklerini, Lut aleyhisselama iman etmeyen Sodom Ve Gomore halkının ahlaksız ilişkilerini, inkarları ve  zulümleri nedeniyle nasıl helak edildiklerini haber verir.

  Batı dillerinde Sodom, Arab kaynaklarında Sedum olarak bilinen şehrin yöneticisinin de adı Sedum olduğundan devletin de adı Sedum olduğu anlatılır.

  Devleti hem yöneten, hem kanun koyan hem hakimliğini yapan Sedum, öyle zalimlikler sergilemiş ki cahiliye döneminde bile “Sedum hakiminden daha zalim” atasözü dilden dile dolaşır olmuş.

  Kur’ani Kerimin bir kaç yerinde onlardan bahseder A’raf süresinin 81, 82, 83 üncü ayetlerinde haber verildiğine göre Lut aleyhisselamı şehirden sürmeyi tartıştıklarını ama sürmeden kendilerinin helak olduklarını haber verir.

  Erkeğin erkekle, kadının kadınla beraberliğine izin veren kanunu koyan Sedum, çağdaş Avrupa kanunlarının binlerce yıl öncesinden yol gösterenidir.

  Ama kavmin helak olduğunu da unutmayalım.

  Burhan-ı Katı’ tercemesini “Sedum” maddesinde Sedum’un bir mahkeme kararını da verir.

  Davalı ile davacı Sedum’un huzuruna gelir.

  Davacı- Benim bunda bin dirhem alacağım var” der.

  Davalı- Evet vardır ama beş yıl sonra vermek üzere vardır benim borcum” der.

  Davacı da müddetin beş yıl olduğunu tasdik edince,

  Borçlu olan davalı- Hakim bey, sizden niyazım odur ki beş yıl sonunda ben borcumu ödemek için parayı getirdiğimde belki ben bu davacıyı bulamam ve bana zahmet olur. Siz bunu hapsetseniz de o zaman bulmak için zahmet çekmesem” deyince çağdaş dünyamızın öncüsü olan Sedum, alacaklının beş yıl hapishanede tutulmasına karar verir.

  “Çağımızda böyle şeyler olmaz” demeyin.

  Birilerinin şikayeti üzerine beş yıl hapiste yattıktan sonra beratına karar verilenlerin durumunun Sedum kararlarından ne farkı var ki..