ANA SAYFAKİTAPLARIM


  28.08.2014


  İMAN, VATAN VE VATANDAŞ İLİŞKİSİ

  İbrahim aleyhisselamın dualarından bazısını Rabbimiz bize Kur’an’ında haber vermiş ve Sevgili peygamberimiz de o duaları nerede okuyacağımızı bize öğretmiştir.

  Beş vakit namazımızın son oturuşlarında en son okuduğumuz  Rabbenağfirli ve livalideyye.../Rabbimiz, beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri afvet” diye okuduğumuz dua da İbrahim aleyhisselamın duasıdır.

  Onun dualarından birin de Rabbimiz bize şöyle dediğini haber verir:

   “ Hani İbrahim şöyle demişti: "Rabbim, şu bel­deyi (Mekke'yi) gü­venli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut." (İbrahim süresi ayet 35)

  Önce Vatan.

  Rabbimiz, namazın dosdoğru kılınması, zekatın hakkıyla verilmesi ve iyiliği yaymanın, kötülüğü engellemenin ön şartının ana kucağı gibi bir anayurdun olması gerektiğine şöyle işaret eder:

   “Onlara eğer yeryüzünde (iktidar için) bir me­kan verirsek namazı kı­larlar, Zekâtı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü ya­saklarlar. İşle­rin sonu Al­lah'a aittir.” (Hac süresi ayet 41)

  Güzel ülkenin insanlarının da güzel olması için gönüllerini şekillendiren kelimenin, gönlü yaratana ait olması gerekir. İnsanın ürettiği sözün gücü üretenin gücüyle orantılı olur.

  Güzel kelime olan Kelime- i Tevhid, hem yaratanın birliğini haber verir, hem bütün insanlığın birlik ve beraberliğini sağlar

  Rabbimiz buyurur:

  “Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel bir ke­lime, kökü (yerde) sabit, dalları gökte bir ağaca benzer.

  Rabbinin izniyle meyvesini her za­man verir. Öğüt alırlar diye Allah insanlara misaller verir.

  Kötü kelimenin durumu da, topraktan kopa­rılmış kararı ol­mayan kötü ağaç gibidir.

  Allah, iman edenleri dünya hayatında da, âhirette de sabit bir söz üzerinde tutar. Zalimleri sa­pıtır ve Allah dilediğini yapar.” (İbrahim süresi ayet 24-27)

  Müslüman bir insanın yüzüne karşı “Bire kafir” deseniz, adam renkten renge girer gücü yeterse tepkisini gösterir, yetmezse orayı terk eder.

  Bir tek kelimenin insan üzerindeki etkisidir bu.

  Onun için temiz bir ülkede, temiz kelimelerin tedavülde olması için temizliği yaratanın temiz kelimeleri olan Kur’an ayetleri en fazla okunan, anlaşılan ve yaşanan olmalıdır.

  Rabbin kelamı tedavülde olmaz da ona karşı isyan eden kafirlerin sözü geçerli olursa çocuklar, babalarının kim olduğunu bilemeden, kadınların kaldırımlarda satılmasını özgürlük kabul eden, parlamentosunun dörtte üçü uyuşturucu müptelası olan, sokakları ışıl ışıl yanan, ateşin kelebekleri kendine çektiği gibi insanları cehenneme çeken sahte güzelliklerin hakim olduğu bir alana bizi çekmeye çalışırlar.

  Ebu Said el-Hudri’nin (r.a.) rivayetine göre, Sevgili peygamberimiz de

  “Gübrelikte biten yeşillikten sakının” buyurmuş.

  O nedir diye sorulduğunda (Örnek olarak) “Kötü yerde (kötü çevrede, kötü kültürle yetişen) biten güzel kadın” diye cevap vermiş. (Deylemi 1/382 hadis no 1537, Ramehürmüzi, el-emsal 1/120 rakam 84, Kenz-ül ummal hadis no 45615. Nasıruddin el Elbani bu hadisi el-silsiletüzzaıfe’sinde zikretmiş)

  Örnek özel olsa da, hadisin manası geneldir.

  Güzel görünümlü yılandan da sakının.

  Zehirli çiçekler genelde görünümü güzel olan çiçeklerdir.

  Böcek yiyerek yaşayan çiçeklerin güzelliğine dikkat ediniz.

  Rabbimiz buyurur:

  Ülkesi güzel, eğitimi Kelime-i Tevhide dayalı, gül alınıp gül satılan, gülü gülle tartılan bir ülkenin mahsülü de güzel olur.

  Rabbimiz buyurur:

  “Güzel ülkenin bitkisi, Rabbinin izniyle (güzel ve bol) çıkar. Kötü ola­nınki ise zor çıkar. Şükreden bir kavim için ayetlerimizi biz, böyle açıklarız.” (Kur’an-i Kerim A’raf süresi ayet 58)

  İnkarcıların hem nesli hem zirai mahsülleri bozacağını haber verir Rabbimiz.

   “O işbaşına geç­tiği zaman, yeryüzünde boz­gun­culuk yap­maya, ekini ve nesli yok etmeye koşar. Allah boz­gunculuk yapanı sevmez.” (Bakara süresi ayet 205)

  Çağımızda ayetin doğruluğunun testini isteyenler mi var? Buyurun, bu gün dünyada hormonlu sebze ve meyveleri en çok hangi ülke üreterek insanlığın sağlığıyla oynuyor?

  Hangi ülke her akşam üzeri bir kaç çocuk öldürmeden uykusu gelmiyor.

  Hatta tek kurşunla iki cana kıymak için hamile kadınların öldürülmesi için parlamentosunda tartışan ülke.

  Dünya genelinde fuhuş ticareti hangi ırkın elinde bir bakıverin.

  Rabbimiz bizi uyarıyor:

   “De ki: "Pisin çokluğu tu­hafına gitse de pis ile temiz denk olmaz. Ey akıl sa­hipleri, Allah’tan sa­kının ki kurtuluşa eresiniz.” (Kur’an-i Kerim, Maide süresi ayet 100)

   “Temizi, pis ile takas yapmayın”  buyurmuş. (Kur’an-i Kerim, Nisa süresi ayet 2)